Kauppamahdollisuus

Ostosignaali väärän myyntisignaalin jälkeen
Teoria: Kurssimuodostelmasta laukaistaan myyntisignaali silloin, kun jokin tärkeä tukitaso rikkoutuu. Markkinatoimijoiden keskuudessa vallalla oleva psykologia sekä yrityksen asema sen bisnessyklillä kertoo silloin, että kurssi on menossa edelleen alaspäin. Tämä saa monen sijoittajan myymään itsensä ulos. Jos kurssi ei kuitenkaan putoa alas muodostelman objektiivista, vaan sen sijaan kääntyy ylöspäin, indikoi tämä usein sitä, että on julkaistu uutta ja positiivista informaatiota, ja että uusia sijoittajia on tulossa sisään. Myyntisignaali oli väärä. On olemassa hyvin harvoja asioita, jotka ärsyttävät yhtä paljon kuin se että osake, jonka juuri on myynyt, nousee voimakkaasti. Mutta osakehan on nyt kalliimpi kuin silloin, kun sen itse myi, joten useimmat heistä, jotka myivät alaspäin tapahtuneen murtumisen aikana, jäävät nyt seuraamaan sivusta. Osake nousee kuitenkin edelleen ja murtautuu ylös muodostelman vastakkaiselle sivulle. Muodostelman vastuksen kohdalla olleet myyjät ovat poistuneet, on vajetta myyjistä, ja ostosignaali on laukaistu. Mikä nyt on erikoista on se, että myös muodostelman lattian alapuolella olevat myyjät ovat poissa, jolloin ostajien ja myyjien välille muodostuu vielä suurempi epätasapaino kuin tavallisessa ostosignaalissa. Nyt indikoidaan edelleen jatkuvaa nousua ja on mahdollisuus asettaa tiheä stop loss heti muodostelman katon alapuolelle.
Toinen tapa, millä tätä voidaan selittää on se, että uutistulva yrityksen ympärillä muodostelmasta alaspäin tapahtuneen rikkoutumisen aikana oli negatiivista, tai aikaisempaa vähemmän positiivista. Monet myyvät fundamentaalisten perustelujen pohjalta. Tämä osoittautuu kuitenkin vääräksi ratkaisuksi, koska uutisvirta kääntyy uudelleen, ja kurssi nousee. Se mikä näytti negatiiviselta, ei ollutkaan lopulta niin negatiivista ja tilalle on tullut uusia positiivisia impulsseja. Kurssi murtuu muodostelman vastuksen yli ja sekä muodostelman lattian alapuolella olevat että vastuksen kohdalla olevat myyjät ovat poistuneet. On annettu voimakas ostosignaali ja indikoidaan jatkuvaa nousua.

Pistesumma: Tämän tyypin kauppamahdollisuuden pistelaskun tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat: tapahtuuko rikkoutuminen ylöspäin melko nopeasti alaspäin tapahtuneen murtumisen jälkeen, onko volyymikehitys positiivista ja sijaitseeko kurssi lähellä muodostelman katon tukea. Lisäksi on paljon merkitystä muodostelman laadulla ja trendin suunnalla.

Ostokurssi: Muodostelman katto lasketaan pää-hartiat-muodostelman kahden hartian huippujen väliseksi linjaksi, tupla-huippu-muodostelman kahden huipun väliseksi linjaksi, sekä suorakulmiomuodostelman vastuslinjaksi. Ostosignaali annetaan silloin kun tämä katto murtuu, ja ostokurssi asetetaan katosta ja pienen matkaa ylöspäin (n 20% muodostelman korkeudesta).

Tavoitekurssi: Asetetaan 90-125%:ksi muodostelman rikkoutumisen objektiivista.

Stop loss: Asetetaan 20%:ksi muodostelman korkeudesta muodostelman katon alapuolelle.

Aikahorisontti: 40%:sta 80%:iin muodostelman pituudesta.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte