Kauppamahdollisuus

Ylimyyty RSI ja kurssi lähellä tukea


Teoria: RSI on lyhennys sanoista Relative Strength Index ja se määritetään 100 kertaa viimeisten N päivän nousun summa jaettuna (viimeisten N päivän nousun summa plus viimeisten N päivän laskun summa), jossa N on 14, 21 tai 90 vastaavasti lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle kuviolle. Ylimyyty RSI, toisin sanoen alhaiset RSI-arvot, tarkoittaa sitä, että kurssi viime aikoina on laskenut paljon ilman matkan varrella tapahtuneita ylöspäin suuntautuneita reaktioita. On kiinnitetty liian paljon huomiota negatiivisiin seikkoihin ja myyjät ovat hallinneet osaketta täydellisesti. Tämä tilanne ei voi jatkua ja osakkeen tulee pian saada ylöspäin suuntautuva reaktio.
Se, että kurssi on lähellä tukea tarkoittaa sitä, että aiemmin kurssin oltua näillä tasoilla, on se saanut ylöspäin suuntautuvan reaktion. Monet heistä, jotka eivät olleet mukana edellisellä nousukaudella, ovat taipuvaisia ostamaan nyt, ja he jotka ostivat edellisellä kerralla mutta ovat myyneet itsensä ulos tällä välillä, tulevat ostamaan nyt uudelleen.
Kun nämä kriteerit esiintyvät yhtaikaisesti, on olemassa vahva signaali siitä, että kurssi on nousemassa. On samanaikaisesti olemassa mahdollisuus sijoittaa alhaisella riskillä asettamalla stop loss heti tuen alapuolelle.

Pistesumma: Mitä lähempänä kurssia tuki on, ja mitä vahvempi tämä tuki on, sitä korkeampi pistesumma. RSI:n pitää lisäksi olla alhainen ja volyymibalanssin sekä volyymihuippujen ja kurssihuippujen välisen suhteen tulee olla positiivisia. On lisäksi positiivista jos kurssissa tai RSI:ssä on muodostunut pohjapisteitä.

Ostokurssi: Asetetaan tukitasosta "normaaliliikkeen" verran ylöspäin. "Normaaliliikkeeksi" on määritelty se, miten kauas kurssi keskimäärin liikkuu yhden periodin, joka on noin sadasosa kuvion pituudesta, aikana.

Tavoitekurssi: Asetetaan estimoiduksi maksimikurssiksi jos oletetaan, että kurssi kehittyy heikosti värillisenä random walkina 20% kuvion pituudesta. Tämä on normaalisti 15-30 prosenttia kuvion pituudesta.

Stop loss: Asetetaan noin yhden normaaliliikkeen verran tukitason alapuolelle.

Aikahorisontti: Asetetaan 14%:sta 20%:iin kuvion pituudesta.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte