Kauppamahdollisuus

Positiivinen divergenssi RSI:n ja kurssin välillä ja kurssi lähellä tukea
Teoria: Katso yläpuolelle, jos haluat RSI:n määritelmän. RSI:llä mitataan sitä, missä määrin kurssia ohjaamassa ovat viime aikoina olleet ostajat vai myyjät. Alhaiset arvot tarkoittavat sitä, että myyjät ovat ohjanneet kurssia, kun taas korkeat arvot tarkoittavat sitä, että kurssia ohjaamassa ovat olleet ostajat. Kun RSI-käyrä nousee, tarkoittaa se sitä, että ostokiinnostus kasvaa ja että ostajat, suhteellisesti katsoen, saavat enemmän sanomista kurssinmääritykseen. Jos tämä tapahtuu samanaikaisesti sen kanssa, että kurssi liikkuu sivusuuntaan, tai jopa laskee, pidetään sitä aikaisena signaalina mahdollisesta ylöspäin suuntautuvasta kurssin käänteestä.
Se, että kurssi on lähellä tukea tarkoittaa sitä, että aiemmin kurssin oltua näillä tasoilla, on se saanut ylöspäin suuntautuvan reaktion. Monet heistä, jotka eivät olleet mukana edellisellä nousukaudella, ovat taipuvaisia ostamaan nyt, ja he jotka ostivat edellisellä kerralla mutta ovat myyneet itsensä ulos tällä välillä, tulevat ostamaan nyt uudelleen.
Kun nämä kriteerit esiintyvät yhtaikaisesti, on olemassa vahva signaali siitä, että kurssi on nousemassa. On samanaikaisesti olemassa mahdollisuus sijoittaa alhaisella riskillä asettamalla stop loss heti tuen alapuolelle.

Pistesumma: RSI:n ja kurssin välisen divergenssin aste on tärkeä pistelaskussa. Sen lisäksi tulee kurssin olla lähellä tukilinjaa ja tuen täytyy olla vahva. Lisäksi annetaan suurta painoa volyymibalanssille sekä volyymihuippujen ja kurssihuippujen väliselle suhteelle. Myös trendit ja muodostelmat ovat mukana pistelaskelmissa.

Ostokurssi: Asetetaan tukitasosta "normaaliliikkeen" verran ylöspäin. "Normaaliliikkeeksi" on määritelty se, miten kauas kurssi keskimäärin liikkuu yhden periodin, joka on noin sadasosa kuvion pituudesta, aikana.

Tavoitekurssi: Asetetaan estimoiduksi maksimikurssiksi jos oletetaan, että kurssi kehittyy heikosti värillisenä random walkina 20% kuvion pituudesta. Tämä on normaalisti 15-30 prosenttia kuvion pituudesta.

Stop loss: Asetetaan noin yhden normaaliliikkeen verran tukitason alapuolelle.

Aikahorisontti: Asetetaan 14%:sta 20%:iin kuvion pituudesta.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte