Kauppamahdollisuus

Rikkoutunut vastus ja kurssi lähellä kuviomaksimia


Teoria: Kurssin aikaisemmat huiput ovat tärkeitä vastustasojen määrittämisessä. Monet ajattelevat, että kurssi laski viimeksi sen ollessa tällä tasolla ja että osake oli kallis ja että se näin ollen laskee myös tällä kertaa. Korkeaksi kerääntynyt volyymi tietyllä kurssitasolla on myös tärkeää vastuksen määritykselle. On tällöin todennäköistä, että monet haluavat myydä uudelleen, kun kurssi saavuttaa tämän tason - joko toistaakseen aikaisemmin tehdyn hyvän myynnin, tai päästäkseen ulos ilman tappiota. Vastustasoilla on näin ollen ylitarjontaa myyjistä. Kun kurssi murtuu vastuksen läpi tarkoittaa se sitä, että myyjät tällä tasolla ovat saaneet osakkeensa myytyä. On edelleenkin olemassa kiinnostusta ostoon ja kurssi nousee edelleen, koska nyt on puutetta myyjistä. Jos vastus murtuu lähellä kuvion huippua, tarkoittaa se sitä, että päivän kurssista on erittäin vähän vastusta. Ehkä se myös tarkoittaa sitä, että kurssi on nyt saavuttanut uuden ennätysnoteerauksen, jolloin ei ole olemassa ollenkaan vastusta. Kurssia eivät näin ollen enää ole estämässä sellaiset myyjät, jotka haluavat ulos ilman tappiota, ja osake voi nopeasti jatkaa eteenpäin.

Pistesumma: Tärkeintä pistelaskussa ovat rikotun vastuksen voimakkuus, etäisyys kurssista alas tälle tasolle, ja etäisyys kurssista ylös kuvion maksimikurssille. Lisäksi ovat laskuissa mukana trendit, mahdolliset muodostelmat ja volyymikehitys.

Ostokurssi: Asetetaan tukitasosta "normaaliliikkeen" verran ylöspäin. "Normaaliliikkeeksi" on määritelty se, miten kauas kurssi keskimäärin liikkuu yhden periodin, joka on noin sadasosa kuvion pituudesta, aikana.

Tavoitekurssi: Asetetaan estimoiduksi maksimikurssiksi jos oletetaan, että kurssi kehittyy heikosti värillisenä random walkina 20% kuvion pituudesta. Tämä on normaalisti 15-30 prosenttia kuvion pituudesta.

Stop loss: Asetetaan noin yhden normaaliliikkeen verran tukitason alapuolelle.

Aikahorisontti: Asetetaan 14%:sta 20%:iin kuvion pituudesta.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte