Kauppamahdollisuus

Suorakulmiomuodostelma kehittymässä nousevassa trendissä ja kurssi lähellä suorakulmiotukea
Teoria: Kuten kohdassa "Nouseva trendi ja kurssi lähellä tukea" on kuvailtu, odotetaan nousevalla trendikanavalla olevan osakkeen nousevan edelleen kanavan sisällä. Kun osake kehittää suorakulmiomuodostelman, nähdään tämä ainoastaan vakautuksena tai taukona ennen nousun jatkumista. Tämä on myös voimassa vaikka trendi rikkoutuisi suorakulmiomuodostelman kehittymisen aikana, mutta silloin on hieman suurempi riski alaspäin tapahtuvalle rikkoutumiselle. Usein kurssi nousee nopeasti silloin kun suorakulmiomuodostelma ensin rikkoutuu. Tällöin saadaan huomattavasti parempi sisäänpääsykurssi mikäli ostetaan ennen rikkoutumista. Kaikkein parhaimman kurssin saa silloin, kun saa ostetuksi lähellä suorakulmiomuodostelman lattiaa. Sopivan stop lossin voi asettaa aivan lattian alapuolelle, jolloin alapuolesta tulee matala ja risk/reward:sta korkea. Varovaiset sijoittajat voivat valita poistuvansa osakkeesta suorakulmiomuodostelman katolla, kun taas niiden, jotka haluavat korkeimman mahdollisen tuoton, tulee pitää osakkeet hallussaan kunnes muodostelman objektiivi on saavutettu.

Pistesumma: Muodostelman ja trendin laatu, eli sen samankaltaisuus teoreettisesti ideaalisen muodostelman ja trendin kanssa, on tärkeää pistelaskulle. Lähellä suorakulmion lattiaa oleva kurssi antaa korkeamman pistesumman kuin lähellä kattoa oleva kurssi. On positiivista, jos kurssi sijaitsee hyvässä paikassa horisontaalisiin tuki- ja vastustasoihin verrattuna, tai jos RSI on ylimyyty. Pistesummaa vetää alaspäin se, jos kurssi on rikkoutunut ulos nousevasta trendikanavasta.

Ostokurssi: Asetetaan muodostelman tukeen ja pienen matkaa ylöspäin (n. 30% muodostelmakorkeudesta).

Tavoitekurssi: Alempi tavoitekurssi asetetaan suorakulmiomuodostelman kattoon ja ylempi asetetaan suorakulmiomuodostelman objektiiviin ylöspäin tapahtuvassa rikkoutumisessa.

Stop loss: Asetetaan 20%:iin suorakulmion korkeudesta suorakulmion lattian alapuolelle.

Aikahorisontti: 40%:sta (alin tavoitekurssi) 120%:iin (ylin tavoitekurssi) muodostelman pituutta.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte