Trendisignaalit

Investtech julkaisi tutkimusraportin nousevaan trendiin siirtyneiden osakekurssien tuotoista. Noususuuntaisen trendin aloittaneet osakekurssit määriteltiin ostosignaaleiksi, ja tutkimus osoitti näiden osakkeiden tuoton olevan keskipitkällä aikavälillä huomattava indeksin kehitykseen verrattuna. Laskevaan trendiin siirtyneet osakkeet laukaisevat myyntisignaalin, ja kyseiset osakekurssit kehittyivät indeksiä heikommin. Kuva 1 (alla) havainnollistaa osto- ja myyntisignaalin laukaisseiden osakkeiden sekä indeksin kehityksen keskipitkällä aikavälillä. Lue lisää raportista täällä.

Kehitimme trendisignaali-toiminnon, jotta käyttäjämme voisivat hyödyntää helpommin edellä mainitun raportin tuloksia. Taulukossa on lueteltu osakkeet, jotka ovat äskettäin siirtyneet uuteen trendiin. Sarake ”Päivät trendissä”osoittaa kuinka monta päivää osake on ollut trendissä. Kun "Päivät trendissä" = 1, on kyseessä ajankohta, jolloin osake antaa tutkimusraportin mukaisen ostosignaalin.

Samoin kuin tutkimusraportti, myös Trendisignaalit-toiminto ottaa huomioon vain osakkeet, joiden keskimääräinen likviditeetti on vähintään 0,5 m NOK päivässä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että luettelosta on poistettu osakkeet joiden likviditeetti alhainen, ja joilla voi olla vaikeaa käydä kauppaa. Tutkimusraportissa nouseviksi määriteltiin trendit, joiden nousukulma oli vähintään 10 astetta, ja laskeviksi trendit, joiden nousukulma oli vähemmän kuin -10 astetta. Samoja kriteerejä hyödynnetään myös Trendisignaali-toiminnossa.

Trendisignaalit annetaan nouseville ja laskeville trendeille, ja valikosta voi valita halutun aikavälin lyhyeksi, keskipitkäksi tai pitkäksi aikaväliksi. Taulukkoon päivitetään uudet trendisignaalit päivittäin.

Tutkimusraportissa käsiteltiin trendisignaaleja keskipitkällä aikavälillä, ja on syytä olettaa, että samat ehdot pätevät myös lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.


Kuva 1: Kaavio havainnollistaa keskimääräistä osakekurssien kehitystä viisi päivää ennen signaalia ja vuosi signaalin jälkeen norjalaisosakkeille aikavälillä 1996-2009. Sininen linja osoittaa ostosignaaleja, punainen myyntisignaaleja ja musta osakekurssien yleistä kehitystä samalla aikavälillä.

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte