Handelsmulighed

Stigende trendkanal og kurs nær bunden i kanalen
Teori: Økonomien i aktieselskaber udvikler sig i bølger. Når et selskab først kommer med positive nyheder, eller at markedsudsigter ændres i positiv retning, er der en tendens til, at der kommer mere af det samme. Der er også en tendens til, at der bliver mere fokus på de positive nyheder og mindre på de negative, eller at nyheder vrides i positiv retning. En aktie, som ligger i en stigende trendkanal, er dermed forventet at stige yderligere inden for kanalen. Ofte svinger aktien op og ned på kort sigt inden for kanalen. Opsiden er dermed højere, når den ligger nær bunden i kanalen, end når den ligger nær loftet. Når den ligger nær bunden i trendkanalen, indikeres dermed optur både på kort og på længere sigt. Man har desuden mulighed for at sætte en tæt stop loss ved brud ned gennem bunden i kanalen.

Pointsum: Jo nærmere kursen ligger bunden i trendkanalen og jo højere kvalitet trendkanalen har, desto højere pointsum. En kraftig kursnedgang på kort sigt, så RSI er lav, bidrager også til højere pointsum. Ligeledes gør positiv volumenbalance og god sammenhæng mellem volumentoppe og kurstoppe. Salgssignaler fra formationer og nære modstandsniveauer trækker pointsummen ned.

Købskurs: Sættes til bunden i trendkanalen og et lille stykke opad (ca 15% af trendhøjden).

Målkurs: Sættes til loftet i trendkanalen og et lille stykke nedad (ca 20% af trendhøjden). Vi har valgt at bruge morgendagens værdi for loftet i kanalen, i stedet for at fremskrive denne et passende antal dage. Dette gør vi, fordi kursen, især når trenden begynder at gå imod slutningen, ofte ikke når helt op til loftet i kanalen. Ofte er det sådan, at morgendagens loft vil være ved midten eller bunden af trenden efter den angivne tidshorisont.

Stop loss: Sættes lige under bunden i trendkanalen.

Tidshorisont: Baseret på statistik fra 1996-2004 og aktiens volatilitetskarakteristika, beregnes tidshorisont som, hvor mange dage det i gennemsnit tager at opnå en kursbevægelse svarende til bevægelsen fra købskurs til målkurs.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på www.investtech.com/disclaimer.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK
Gratis prøve nu