Investtech.com

Resultater modelporteføljer fjerde kvartal 2006 (4. januar 2007)
Af forskningschef Geir Linløkken

Investtechs modelporteføljer steg i fjerde kvartal gennemsnitligt 9.4 procentpoint i forhold til referenceindeks. Især porteføljerne i Sverige og Holland viste gode resultater, med merafkast på henholdsvis 18.9 og 18.6 procentpoint.

Stockholm +7.3% -1.6%-13.9%+18.9%+10.8%
Helsingfors +6.9% -5.4% -0.9%+14.8%+15.4%
Amsterdam +20.5% -4.5% -5.8%+18.6%+28.8%
København +5.8% -1.0% +2.4% +3.3%+10.5%
Oslo -2.4% +2.5% +2.2% +4.8% +7.1%
London +8.8% +3.5% +9.9% +7.4%+29.5%
Frankfurt/CDAX +36.1% -5.9% +6.0% +4.1%+40.3%
Nasdaq +8.8% +7.2% -5.8% +3.3%+13.5%
Snit +11.5% -0.6% -0.7% +9.4%+19.5%
*Merkafkast i kvartalet for portefølje før kurtage i forhold til referanceindeks. Beregnes som procentpoint merafkast hidtil i år minus merafkast per forrige periode.

For året 2006 er resultaterne gode, med afkast i gennemsnit 19.5 procentpoint bedre end referanceindeks. I hele perioden er der lagt vægt på, at aktierne i porteføljerne skulle genspejle markedssammensætningen, og risikoen i porteføljerne har været på linje med markedet. Når dette tages i betragtning, anses resultaterne for meget gode.

Strategien fra tidligere anses fortsat god:

  • Stockpicking, men prøv ikke at gå for langt fra indeks, i hvert fald når indeks er negativ eller neutral.
  • Køb aktier i stigende trender på mellemlang/lang sigt, eller ved bekræftede formationsbrud eller brud på modstand.
  • Vis forsigtighed ved køb på støtte i faldende markeder. Sælg på modstand i faldende markeder. Vis forsigtighed ved salg på modstand i stigende markeder. Køb på støtte i stigende markeder.
  • Lad gevinsterne løbe, men begræns hurtigt tabet.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK