Resultater modelporteføljer første kvartal 2007 (10. april 2006)


Af forskningschef Geir Linløkken

Investtechs modelporteføljer steg i første kvartal gennemsnitligt 1.0 procentpoint i forhold til referenceindeks. Især porteføljerne i Tyskland og USA viste gode resultater, med merafkast på henholdsvis 3.6 og 7.9 procentpoint.

Stockholm -6.3% -6.3%
Helsingfors -1.0% -1.0%
Amsterdam +0.7% +0.7%
København -1.1% -1.1%
Oslo +1.5% +1.5%
London +2.6% +2.6%
Frankfurt/CDAX +3.6% +3.6%
Nasdaq +7.9% +7.9%
Snit +1.0% +1.0%
*Merkafkast i kvartalet for portefølje før kurtage i forhold til referanceindeks. Beregnes som procentpoint merafkast hidtil i år minus merafkast per forrige periode.

I hele perioden er der lagt vægt på, at aktierne i porteføljerne skulle genspejle markedssammensætningen, og risikoen i porteføljerne har været på linje med markedet. Når dette tages i betragtning, anses resultaterne for meget gode.

Strategien fra tidligere anses fortsat god:

  • Stockpicking, men prøv ikke at gå for langt fra indeks, i hvert fald når indeks er negativ eller neutral.
  • Køb aktier i stigende trender på mellemlang/lang sigt, eller ved bekræftede formationsbrud eller brud på modstand.
  • Vis forsigtighed ved køb på støtte i faldende markeder. Sælg på modstand i faldende markeder. Vis forsigtighed ved salg på modstand i stigende markeder. Køb på støtte i stigende markeder.
  • Lad gevinsterne løbe, men begræns hurtigt tabet.
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu