Gode muligheder ved aktiv trading (8. mai 2009)
Af forskningschef Geir Linløkken

Keywords: Finance, technical analysis, high risk portfolio, trading strategy


Indhold

 • Stort fald giver højt kursmål
 • Traderporteføljens opbygning
 • Afkast fra 2003 og indtil nu i år
 • Karakteristika for porteføljeaktier i 2003 og indtil nu i år
 • Analyse af situationen nu
 • Strategi i markedet nu
 • Hjælpemidler


Stort fald giver højt kursmål

De sidste to år har vi oplevet en meget turbulent periode på børsen. De fleste af verdens aktiemarkeder har været faldet kraftigt og var i vinter nede mellem 45 og 65 procent siden højdepunktet i 2007. Investorernes frygt og grådighed driver markedet til at overreagere både på vej opad og på vej nedad, og dette presser aktiemarkedet ekstra hårdt ned. Markedet tenderer til at stige meget, når markedet svinger op, og dette giver gode tradingmuligheder.

Som beskrevet i den tidligere rapport "Traderstrategi i dagens marked" gav Investtechs traderportefølje et meget højt afkast i 2003, hvilket var forrige gang, markedet vendte op efter et dybt fald. Succeskriterierne dengang var at satse på få aktier med tekniske indikatorer, der lovede om en snarlig vending, eller som allerede havde givet købssignaler baseret på kursformationer, støtte og modstand samt volumenudvikling. Derudover blev insiderhandelsanalyse brugt aktivt for at finde aktier, hvor nøglepersoner i selskaberne indikerede en tro på den grundlæggende udvikling.

Efter den seneste tids opgang i markedet, ser det ud som om, vi har lagt bunden bag os for denne gang. Situationen ligner nu den, vi havde i 2003. I denne rapport ser vi på, hvordan Investtechs traderporteføljer for Norge og Sverige har klaret sig indtil nu i år, og vi beskriver en strategi, vi tror, vil give gode resultater fremover. Rapporten vil være en god hjælp til investorer, som ønsker at benytte en aktiv strategi baseret på teknisk analyse og med støtte fra Investtechs tjenester.


Traderporteføljenes opbygning

Investtech har traderporteføljer for Norge og Sverige. Traderporteføljerne er lavet for aktive tradere, som søger højt afkast og høj risiko.

Porteføljerne består af de aktier, som, Investtechs analytikere mener, har den største fremgang på kort sigt. Der vælges aktier, som har udløst købssignaler og er teknisk positive, men også aktier, som er i en konsolideringssituation eller har været faldet uforholdsmæssigt meget, og hvor volumenudvikling, RSI eller insiderhandler indikerer en snarlig vending. Porteføljerne går generelt ind i aktier på et tidligt tidspunkt, samtidig tager porteføljerne gevinster relativt hurtigt og er meget hurtige til at tage tab. Der tages valg med høje risici, specielt når totalmarkedet vurderes positivt.

Traderporteføljerne opdateres en gang hver uge, før børsåbning fredag i Norge og onsdag i Sverige. Investtechs analytikere foretager da en fuldstændig gennemgang af markedet og leder efter gode køb. De vigtigste værktøjer er Top50 baseret på Totalanalyse, Insiderhandler og Handelsmuligheder. Derudover ses det blandt andet på Signaler og de sidste ti Dages Case.

Porteføljerne består normalt af 5-6 aktier. I gennemsnit har hver aktie en holdbarhed på cirka to uger. Strategien er den samme nu, som den var for den norske traderportefølje i 2003.

Traderporteføljerne er modeller på, hvordan Investtechs systemer kan bruges i aktiv handel. Det kan være vanskeligt at følge modellerne direkte, og aktive tradere vil måske ønske at foretage daglige vurderinger af markedet og måske endda handle oftere end i modellerne. Traderporteføljerne bør dermed først og fremmest ses på som eksempler og inspirationskilder til at lære at bruge værktøjerne og metodikken, som ligger bag modellerne.


Afkast for 2003 og indtil nu i år

Forrige gang, børsen vendte op efter et dybt fald, var i 2003. Det norske Hovedindeks steg det år med 48 %, og den svenske OMX Stockholm PI steg 30 %. Den aktuelle situationen synes meget lig 2003. Børsen havde et meget kraftigt fald i fjor, men er nu på vej op. Der er givet tekniske købssignaler og insiderne er positive.

Afkastningstal for den norske traderportefølje i 2003 kan findes i rapporten Traderstrategi i dagens marked fra 3. november 2008. Porteføljen gav det år et afkast på 302 % efter 0.2 % i omkostning per handel. Dette blev opfyldt ved at handle 136 aktier tilsammen. Hver aktie var i porteføljen i 9 dage i gennemsnit og gav et afkast på 6.21 % efter omkostninger.

Per 30. april har den svenske traderportefølje givet et afkast efter omkostninger på 74 %. Det er 58 procentpoint mere end OMX Stockholm PI. Den norske traderportefølje har givet et afkast på 20 % efter omkostninger. Det er 8 procentpoint mere end Hovedindekset. Det gennemsnitlige afkast per investering var 9.09 % for Sverige og 3.76 % for Norge.


Figurerne ovenover viser afkastet før omkostninger for traderporteføljerne i Stockholm og Oslo fra 1. januar til 30. april i år.

Det ser ud til, at den gode udvikling fortsætter i maj, med et foreløbigt totalafkast efter omkostninger per 7. maj på 84 % og 35 % for henholdsvis Sverige og Norge.


Karakteristika til porteføljeaktier i 2003 og indtil nu i år

Detaljer for aktierne i Traderporteføljen i 2003 kan findes her (pdf-fil med 140 sider, 6MB). Detaljer for aktierne i Traderporteføljen fra januar til april 2009 for Stockholmsbørsen er her (pdf-fil, 1.8MB) og for Oslo Børs er her (pdf-fil, 1.4MB). Filene indeholder detaljer for alle de aktier, som var inde i porteføljerne i de aktuelle tidsrum, inkluderende grafer på kort og mellemlangt sigte, insiderhandler og candlesticks. Kurskurven i graferne er tegnet med blåt for det tidsrum, hvor aktien var inde i porteføljen.

Nedenunder beskrives karakteristika ved porteføljeaktierne fra 2003. Strategien, som er brugt i 2009, er lig den, vi brugte i 2003, så observationerne gælder også for porteføljerne i 2009. Det er specielt angivet eksempler fra 2009.

Aktiv stockpicking: Det første vi lægger mærke til, er at porteføljerne er meget kortsigtede. Hver aktie var inde i porteføljen i bare 9 dage i gennemsnit i 2003, mens de har været inde cirka 14 dage indtil nu i år. Porteføljerne har hele tiden søgt efter de "allerbedste" aktier og dermed taget aktier fra, på trods af at de har været positive, hvis det forventede afkast på andre aktier har været større.

Høj volatilitetsrisiko: Dernæst ser vi, at risikoen i porteføljeaktierne har været høj. Mange af aktierne havde en årlig volatilitet på over 100 %, mens medianværdien var 63 %.

Meget small og medium cap: Det har været en blanding af small, medium og big cap-selskaber i porteføljen. Hovedvægten har imidlertid været på small og medium cap. I 2003 var medianværdien for daglig omsætning 2.8 millioner kroner, da selskaberne blev taget ind i porteføljen, og 3.8 millioner kroner, da de blev taget ud.

Positive insidere: De fleste aktier, som blev taget ind i porteføljerne, var positive på insiderhandler, da de blev taget ind. Nogen blev taget ud efter, at insiderne solgte, mens et flertal fortsat var positive på insiderhandler, også da de blev taget ud.

Positiv volumenudvikling: Næsten alle aktierne havde en positiv volumenudvikling, da de blev taget ind i porteføljen. Det kan være, at de er faldet tilbage på lav volumen, eller at de er steget til højt volumen. Det kan også være, at de har haft høj omsætning nær tidligere toppe i kursgrafen, mens de har haft lav omsætning på bundene. BIRD er et godt eksempel på en sådan aktie.
Eksempler fra 2009: BOL, QEC.

Købssignal fra formationer: Mange aktier blev taget ind efter, at de havde givet købssignaler fra formationer på de kortsigtede chartre, sådan som for eksempel NHY. Specielt hvis kursen har reageret lidt senere end købssignalet, mens volumenudviklingen er positiv, anses dette som gode signaler.
Eksempler fra 2009: GUNN, ASC.

Kurs nær gulv i stigende trend: Nogle måneder efter, at børsen havde bundet i 2003, var der dannet stigende trendkanaler for mange af aktierne i de kortsigtede chartre. Mange af porteføljeaktierne blev taget ind, da kursen lå nær gulvet i sådanne, da dette indikerer videre opgang. Eksempel ACTA.
Eksempler fra 2009: NEO, FUNCOM.

Kurs nær støtte: En del aktier blev taget ind, da de lå nær støtte, enten på det mellemlange eller det kortsigtede charter. Tidlig i perioden var dette en farlig strategi, da et brud ned ville udløse et salgssignal og dermed ofte et tab. Efter det stigende marked blev bredere, og optimismen tiltog, var det imidlertid en god strategi, se for eksempel EXPERT.
Eksempler fra 2009: NOBI, BOL, EMS.

Brud op gennem modstand: Efter 2003 var kurserne steget op til modstandsniveau fra tidligere kursnoteringer. Brud gennem modstand udløser købssignaler. Specielt når disse blev givet på øget volumen, er aktien ofte blevet valgt ind i Traderporteføljen. Nogen af de bedste investeringer er netop blevet gjort på dette kriterium, se for eksempel STB.
Eksempler fra 2009: MICR, AUSS.

Kort opsummeret kan vi sige, at porteføljeaktierne i 2003 og dem, vi har haft i Traderporteføljerne indtil nu i 2009, var teknisk positive og positive på insiderhandler. Dette gjaldt specielt på de kortsigtede chartre. Der blev lagt vægt på volumenudvikling og candlestick-chartre, støtteniveauer, brud på modstand og signaler fra kursformationer.

De bedste aktier blev hele tiden købt ind, og det var dette, som styrede, hvilke aktier der blev solgt (i modsætning til at en aktie beholdes så længe den er teknisk positiv, som det er almindeligt i de ordinære modelporteføljer).


Analyse af situationen nu

Da vi gik gennem Traderporteføljen i november i fjor, så vi, at situationen da ikke synes så meget forskellig fra den, vi havde i vinteren 2003. Vi valgte at videreføre strategien for Traderporteføljen med vægt på volatile aktier med højt kursmål.

Vi ser, at situationen nu fortsat ligner den, vi havde i 2003, og at strategien bag Traderporteføljerne har givet god merafkast. Traderporteføljen fortsatte med at gøre det meget godt efter år 2003, også længe efter at børsen havde bundet og opgangen var kommet godt i gang. Vi tror, det samme vil gælde nu.

Fortsat er der mange selskaber, som er kraftigt nede siden toppene i 2008. Nogen er måske steget 50 % eller 100 % siden bunden, men hvis de først faldt 90 %, betyder det, at de nu fortsat har et fald på 80-85 % siden toppen. Kursmålet er fortsat meget højt i en række selskaber.

Insiderne har længe været aktive på købersiden. Investtechs insiderbarometre for Norge og Sverige viser hele 80-90 % køb blandt handlerne det sidste kvartal og næsten lige så meget det sidste år. Alle insiderkøbene viser, at mange insidere er positive over for egne selskaber, og at de fundamentale forhold måske ikke er så dårlige, som mange har frygtet.

Samtidig ser vi, at optimismen begynder at komme tilbage blandt investorerne. Efter et lavmål på under 5 % optimister før jul i fjor, er graden af optimister målt ved Investtechs hausseindekser per 6. maj steget til rundt 50 % for Norge og 70 % for Sverige. Investorerne begynder igen at se det langsigtede merafkast, som ligger i aktiemarkedet, og ikke bare den kortsigtede risiko. Dette fører til, at pengene strømmer til markedet igen. Hvilket vil udløse købssignaler på forskellige tider i forskellige selskaber. Ved at bruge teknisk analyse på kort sigt, vil man kunne se, hvor nyhedsstrømmen er i færd med at vende, og hvor optimismen stiger mest, hvilket betyder, at pengene kommer ind, hvorfor man kan hægte sig på disse steder før de fleste andre.


Strategi i markedet nu

Baseret på succeskriterierne fra 2003, som også har givet gode resultater indtil nu i 2009, tror vi, at den følgende opskrift vil give gode resultater på aktiemarkedet fremover. En forudsætning er, at man har anledning til at følge markedet relativt tæt og ønsker at foretage køb med en høj risiko. Vær opmærksom på, at strategien kan give store tab, hvis markedet skulle falde. Statistisk synes risk/reward-forholdet, altså den gevinst man får risikoen taget i betragtning, imidlertid nu at være meget gunstig for en sådan strategi.
 • Køb kun aktier i selskaber, hvor insiderne er positive. Dette giver en sikkerhed, idet mennesker, som kender den fundamentale side af selskaberne godt, er positive og mener, at kursen går op.
 • Volumenudviklingen skal være positiv. Dette ses enklest ved at "VolBal"-pilene under standardchartret er grønne og peger opad. Det er vigtigst, at den første pil, som gælder sidste uge, er positiv. For at få et ekstra godt billede af volumenudviklingen, bør candlestick-chartret studeres. Her skal vi helst se, at de høje volumensøjler er grønne (høj volumen på dage med opgang), mens de lave er røde (lav volumen på dage med nedgang). Nogen af de bedste købsanledninger får man, når kursen reagerer tilbage på lavt volumen efter en periode med opgang. En positiv volumenudvikling regnes som et tidligt signal på, at en faldende trend er ovre, og en stigende trend vil starte. Hvis man ønsker at gå tidligt ind i aktier, før konkrete købssignaler gives, er det dermed meget vigtig at studere volumenudviklingen.
 • Også positiv divergens i RSI mod kursen, det vil sige, at RSI-kurven stiger, mens kurskurven falder eller går sidelæns, regnes som en ledende indikator. Man kan gerne kombinere disse, men Investtechs erfaring er, at RSI ofte giver alt for tidlige signaler, sådan at volumenudviklingen da vil være en mere pålidelig indikator.
 • Købssignaler fra omvendt-hoved-og-skuldre-formationer, dobbel-bund-formationer og rektangelformationer regnes som gode indikatorer på, at en stigende trend er begyndt. Disse indikerer, at pessimisterne nu har fået solgt sine aktier, og at optimisterne har overtaget styringen. En opgang i volumen samtidig med købssignalet vil forstærke signalet. De allerbedste køb kan man få, hvis kursen falder tilbage på aftagende volumen, ned mod støtten ved formationen, efter at have været oppe nogen dage.
 • Generelt giver brud modstand gode signaler i et stigende marked. Her har der været sælgere, som ønsker at komme ud på tidligere toppe i kursen, eller på niveauer der går i break even. Når kursen bryder op, betyder det, at der ingen sælgere er, men at der fortsat er købsinteresse. Dermed er der mulighed for en fin videre opgang. Der er nu også støtte, hvor modstanden var tidligere, sådan at nedgangen i mange tilfælde er lille.
 • Aktier som er vendt, etablerer gerne en stigende trend på kort sigt, men de der reagerer tilbage de sidste dage eller uger, er også gode kandidater. I et stigende marked holder støtten næsten altid. Indgangskursen bliver da god og opgangen også god.
 • Vær klar til hurtige tab. Hvis markedet skulle dreje ned, kan specielt højrisikoaktier falde meget. Der advares imidlertid mod brug af automatisk stop loss, specielt i mindre likvide aktier. Sæt gerne stop loss-grænser, men gør salgene manuelt til limits.


Hjælpemidler

Hvordan skal man så finde aktier, som passer i en sådan strategi? Investtech har flere værktøjer, som kan være nyttige.

De forskellige tekniske chartre viser identificerede trende, volumenudvikling, støtte og modstand, formationer etc. Når man har fundet enkeltselskaber, man er interesseret i, er dette selvsagt stedet at bestemme sig for passende limits og timingen af køb og salg.

Menuvalget Signaler giver en oversigt over de aktier, der har givet købssignaler fra forskellige indikatorer, for eksempel dobbel-bund-formationer. Dette kræver Professional-abonnement.

Top50 viser de aktier, som er mest positive baseret på tekniske kriterier, eventuelt med tillæg af insiderkriterier. Aktier, der ligger i stigende trends, ligger nær støtte eller er brudt op gennem modstand og har en positiv volumenudvikling, vil for eksempel ligge højt på en sådan liste. Den kortsigtede liste anses mest aktuel måske i tillæg til listen baseret på totalanalyse, hvor også insiderhandler regnes med. Disse kræver henholdsvis Trader og Professional-abonnement. Også Top50 på mellemlang sigt (Investor-abonnement) anses for meget nyttig, men mest når opgangen har varet en tid.

Handelsmuligheder viser aktier, som har stærke kombinationer af tekniske kriterier. Her angives også forslag til gunstige købskurser, stop loss og målkurser. Tjenesten er tilgængelig for Professional-abonnenter.

Traderporteføljerne opdateres hver onsdag morgen for Sverige og hver fredag morgen for Norge. Se her for at få ideer til hvilke aktier, der kan købes. Vær imidlertid varsom med at følge porteføljerne direkte, da enkelte aktier kan gå meget fra start. Det kan da være en bedre strategi at finde andre lignede aktier, eller at lægge limits og købe i løbet af en dag eller to end at være alt for aggressiv med at købe den ind.

Rangeringslisterne over de aktier, som er mest positive på insiderhandler kan give gode ideer til aktier, som er fundamentalt positive. Så kan man købe disse, når de også er teknisk positive, eller når volumen og/eller RSI indikerer, at de vil vende op. I-ikonet på chartresiderne giver detaljer om insiderhandler for hver enkelt aktie.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu