Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 1. okt 2014 10.85 -1.36   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 1. okt 2014 8.39 -4.33   
 Det norske oljeselskap DETNOR 1. okt 2014 55.50 -2.20   
 DiaGenic DIAG 1. okt 2014 0.98 +3.16   
 DNB ASA DNB 1. okt 2014 118.30 -1.66   
 DNB OBX OBXEDNB 1. okt 2014 53.60 -0.65   
 DNO ASA DNO 1. okt 2014 19.72 -1.89   
 DOF DOF 1. okt 2014 23.20 +0.87   
 Dolphin Group ASA DOLP 1. okt 2014 3.39 -1.17   
 Domstein DOM 1. okt 2014 9.90 +0.51   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 1. okt 2014 975.21 -0.52   
 EAM Solar ASA EAM 1. okt 2014 71.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 1. okt 2014 1 043.01 -0.29   
 Eidesvik Offshore EIOF 1. okt 2014 28.50 -1.38   
 Eiendomsselskaper OSE4040 1. okt 2014 490.81 +0.32   
 Eitzen Chemical ECHEM 1. okt 2014 3.40 -8.36   
 Ekornes EKO 1. okt 2014 75.75 -0.66   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 1. okt 2014 3.80 -2.81   
 Eltek ELT 1. okt 2014 9.27 +0.22   
 EMAS Offshore Limited EMAS 1. okt 2014 4.90 -3.92   
 Energi OSE1010 1. okt 2014 747.71 -1.30   
 Energi OSE10 1. okt 2014 747.71 -1.30   
 Eqology ASA. EQO 1. okt 2014 2.48 0.00   
 Evry ASA EVRY 1. okt 2014 17.60 +0.57   
 Farstad Shipping FAR 1. okt 2014 85.25 +0.59   
 Finansielle tjenester OSE40 1. okt 2014 1 146.39 -1.14   
 Finansieringsselskaper OSE4020 1. okt 2014 479.40 -1.45   
 Flex Lng FLNG 1. okt 2014 8.00 0.00   
 Fondindeks OSEFX 1. okt 2014 581.25 -1.16   
 Forbruksvarer OSE25 1. okt 2014 582.63 -1.02   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK