Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 24. jun 2016 11.00 -2.22   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 24. jun 2016 1.15 -5.74   
 Det norske oljeselskap DETNOR 24. jun 2016 95.10 -1.65   
 DNB ASA DNB 24. jun 2016 100.50 -5.90   
 DNB OBX OBXEDNB 24. jun 2016 51.15 -3.03   
 DNO ASA DNO 24. jun 2016 8.95 -5.39   
 DOF ASA DOF 24. jun 2016 1.13 -4.24   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 24. jun 2016 1 664.04 -1.64   
 EAM Solar ASA EAM 24. jun 2016 35.00 -0.85   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 24. jun 2016 994.54 -2.80   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. jun 2016 9.56 -4.40   
 Eiendomsselskaper OSE4040 24. jun 2016 584.17 -2.40   
 Ekornes EKO 24. jun 2016 91.50 -0.27   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 24. jun 2016 0.18 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 24. jun 2016 0.69 0.00   
 Energi OSE10 24. jun 2016 568.23 -2.15   
 Energi OSE1010 24. jun 2016 568.23 -2.15   
 Entra ASA ENTRA 24. jun 2016 76.25 -2.56   
 Europris ASA EPR 24. jun 2016 35.30 +0.86   
 Farstad Shipping FAR 24. jun 2016 11.90 0.00   
 Finansielle tjenester OSE40 24. jun 2016 1 139.38 -4.57   
 Finansieringsselskaper OSE4020 24. jun 2016 532.59 -0.87   
 Flex Lng FLNG 24. jun 2016 10.80 0.00   
 Fondindeks OSEFX 24. jun 2016 586.02 -2.98   
 Forbruksvarer OSE25 24. jun 2016 823.75 -3.72   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 24. jun 2016 1 295.43 -0.27   
 Forsikring OSE4030 24. jun 2016 476.30 -4.12   
 Forsyningsselskaper OSE5510 24. jun 2016 441.70 -1.47   
 Forsyningsselskaper OSE55 24. jun 2016 441.70 -1.47   
 Fred. Olsen Energy FOE 24. jun 2016 27.50 -4.18   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK