Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 29. apr 2016 11.35 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 29. apr 2016 1.04 -1.89   
 Det norske oljeselskap DETNOR 29. apr 2016 71.90 +2.42   
 DNB ASA DNB 29. apr 2016 103.10 -2.37   
 DNB OBX OBXEDNB 29. apr 2016 52.35 -0.85   
 DNO ASA DNO 29. apr 2016 9.29 +4.56   
 DOF ASA DOF 29. apr 2016 4.28 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 29. apr 2016 1 502.07 +0.25   
 EAM Solar ASA EAM 29. apr 2016 19.00 +2.70   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 29. apr 2016 1 011.12 -0.03   
 Eidesvik Offshore EIOF 29. apr 2016 9.04 +2.73   
 Eiendomsselskaper OSE4040 29. apr 2016 566.30 +0.02   
 Ekornes EKO 29. apr 2016 94.00 -1.05   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 29. apr 2016 0.23 -4.17   
 EMAS Offshore Limited EMAS 29. apr 2016 0.72 -2.70   
 Energi OSE10 29. apr 2016 578.99 -1.11   
 Energi OSE1010 29. apr 2016 578.99 -1.11   
 Entra ASA ENTRA 29. apr 2016 76.00 +0.66   
 Europris ASA EPR 29. apr 2016 37.50 -1.32   
 Farstad Shipping FAR 29. apr 2016 13.00 -1.14   
 Finansielle tjenester OSE40 29. apr 2016 1 147.86 -1.41   
 Finansieringsselskaper OSE4020 29. apr 2016 475.19 -0.38   
 Flex Lng FLNG 29. apr 2016 11.00 0.00   
 Fondindeks OSEFX 29. apr 2016 600.48 -0.66   
 Forbruksvarer OSE25 29. apr 2016 816.07 -0.01   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 29. apr 2016 1 280.98 -0.53   
 Forsikring OSE4030 29. apr 2016 485.75 -0.64   
 Forsyningsselskaper OSE55 29. apr 2016 421.32 -1.71   
 Forsyningsselskaper OSE5510 29. apr 2016 421.32 -1.71   
 Fred. Olsen Energy FOE 29. apr 2016 34.90 +1.16   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK