Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 21. okt 2016 18.70 +3.31   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 21. okt 2016 1.40 0.00   
 DNB ASA DNB 21. okt 2016 116.80 -0.17   
 DNB OBX OBXEDNB 21. okt 2016 54.85 +0.37   
 DNO ASA DNO 21. okt 2016 7.54 -0.66   
 DOF ASA DOF 21. okt 2016 0.92 -3.16   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 21. okt 2016 1 838.04 +0.40   
 EAM Solar ASA EAM 21. okt 2016 32.00 -0.62   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 21. okt 2016 1 200.80 +0.31   
 Eidesvik Offshore EIOF 21. okt 2016 8.87 -0.34   
 Eiendomsselskaper OSE4040 1. sep 2016 689.09 0.00   
 Ekornes EKO 21. okt 2016 100.00 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 21. okt 2016 4.47 +2.05   
 EMAS Offshore Limited EMAS 21. okt 2016 0.39 +11.43   
 Energi OSE1010 21. okt 2016 587.68 +0.68   
 Energi OSE10 21. okt 2016 587.68 +0.68   
 Entra ASA ENTRA 21. okt 2016 89.00 0.00   
 Europris ASA EPR 21. okt 2016 41.20 -1.67   
 Farstad Shipping FAR 21. okt 2016 6.95 -0.71   
 Finansielle tjenester OSE40 21. okt 2016 1 359.30 +0.09   
 Finansieringsselskaper OSE4020 21. okt 2016 704.81 +1.08   
 Flex Lng FLNG 21. okt 2016 10.85 -0.91   
 Fondindeks OSEFX 21. okt 2016 644.68 +0.40   
 Forbruksvarer OSE25 21. okt 2016 773.89 -0.25   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 21. okt 2016 1 415.78 0.00   
 Forsikring OSE4030 21. okt 2016 559.13 -0.01   
 Forsyningsselskaper OSE55 21. okt 2016 522.95 +1.27   
 Forsyningsselskaper OSE5510 21. okt 2016 522.95 +1.27   
 Fred. Olsen Energy FOE 21. okt 2016 17.90 +1.70   
 Frontline FRO 21. okt 2016 63.90 +0.08   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK