Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 22. des 2014 11.70 -2.50   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 22. des 2014 5.71 +0.18   
 Det norske oljeselskap DETNOR 22. des 2014 38.87 -2.83   
 DNB ASA DNB 22. des 2014 111.10 -0.18   
 DNB OBX OBXEDNB 22. des 2014 51.05 +0.29   
 DNO ASA DNO 22. des 2014 16.77 +3.20   
 DOF DOF 22. des 2014 14.60 +2.46   
 Dolphin Group ASA DOLP 22. des 2014 3.10 +2.65   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 22. des 2014 1 010.01 +1.41   
 EAM Solar ASA EAM 22. des 2014 63.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 22. des 2014 1 029.59 +0.90   
 Eidesvik Offshore EIOF 22. des 2014 24.20 +3.86   
 Eiendomsselskaper OSE4040 22. des 2014 514.66 +1.21   
 Eitzen Chemical ECHEM 22. des 2014 1.88 -3.59   
 Ekornes EKO 22. des 2014 93.00 +3.33   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 22. des 2014 4.23 -1.40   
 Eltek ELT 22. des 2014 11.55 +0.43   
 EMAS Offshore Limited EMAS 22. des 2014 2.89 +7.04   
 Energi OSE1010 22. des 2014 575.51 +0.86   
 Energi OSE10 22. des 2014 575.51 +0.86   
 Entra ASA ENTRA 22. des 2014 78.50 0.00   
 Eqology ASA. EQO 22. des 2014 1.58 0.00   
 Evry ASA EVRY 22. des 2014 15.90 +1.27   
 Farstad Shipping FAR 22. des 2014 46.40 +9.18   
 Finansielle tjenester OSE40 22. des 2014 1 068.74 +0.73   
 Finansieringsselskaper OSE4020 22. des 2014 385.63 +1.63   
 Flex Lng FLNG 22. des 2014 8.05 +1.90   
 Fondindeks OSEFX 22. des 2014 572.84 +0.62   
 Forbruksvarer OSE25 22. des 2014 788.58 +0.59   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 22. des 2014 1 211.45 +3.33   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK