Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 27. sep 2016 16.60 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. sep 2016 1.34 0.00   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. sep 2016 114.50 -1.38   
 DNB ASA DNB 27. sep 2016 102.80 0.00   
 DNB OBX OBXEDNB 27. sep 2016 51.10 -1.54   
 DNO ASA DNO 27. sep 2016 7.38 -4.09   
 DOF ASA DOF 27. sep 2016 0.91 -3.19   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. sep 2016 1 713.20 -0.28   
 EAM Solar ASA EAM 27. sep 2016 37.90 -2.32   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. sep 2016 1 106.27 -0.33   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. sep 2016 9.45 +0.43   
 Eiendomsselskaper OSE4040 1. sep 2016 689.09 0.00   
 Ekornes EKO 27. sep 2016 100.50 +1.01   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. sep 2016 4.01 -4.52   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. sep 2016 0.58 0.00   
 Energi OSE1010 27. sep 2016 528.29 -1.90   
 Energi OSE10 27. sep 2016 528.29 -1.90   
 Entra ASA ENTRA 27. sep 2016 89.75 +0.28   
 Europris ASA EPR 27. sep 2016 39.80 +0.76   
 Farstad Shipping FAR 27. sep 2016 7.33 +0.41   
 Finansielle tjenester OSE40 27. sep 2016 1 232.03 -0.20   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. sep 2016 648.82 -1.28   
 Flex Lng FLNG 27. sep 2016 11.00 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. sep 2016 609.46 -0.60   
 Forbruksvarer OSE25 27. sep 2016 834.94 -2.12   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. sep 2016 1 422.85 +1.00   
 Forsikring OSE4030 27. sep 2016 522.36 -0.21   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. sep 2016 491.63 +0.16   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. sep 2016 491.63 +0.16   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. sep 2016 10.70 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK