Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 21. nov 2014 10.95 -0.45   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 21. nov 2014 7.35 0.00   
 Det norske oljeselskap DETNOR 21. nov 2014 46.50 +3.10   
 DNB ASA DNB 21. nov 2014 123.90 +0.24   
 DNB OBX OBXEDNB 21. nov 2014 53.65 +1.13   
 DNO ASA DNO 21. nov 2014 18.36 +2.00   
 DOF DOF 21. nov 2014 17.90 -2.72   
 Dolphin Group ASA DOLP 21. nov 2014 3.27 +8.64   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 21. nov 2014 1 023.02 +0.58   
 EAM Solar ASA EAM 21. nov 2014 63.00 -1.56   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 21. nov 2014 1 059.94 -0.19   
 Eidesvik Offshore EIOF 21. nov 2014 26.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 21. nov 2014 520.18 -0.13   
 Eitzen Chemical ECHEM 21. nov 2014 2.30 +15.00   
 Ekornes EKO 21. nov 2014 85.00 +5.92   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 21. nov 2014 3.44 +0.88   
 Eltek ELT 21. nov 2014 10.30 +0.49   
 EMAS Offshore Limited EMAS 21. nov 2014 3.54 -0.84   
 Energi OSE1010 21. nov 2014 664.99 +2.22   
 Energi OSE10 21. nov 2014 664.99 +2.22   
 Entra ASA ENTRA 21. nov 2014 73.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 21. nov 2014 1.80 +1.12   
 Evry ASA EVRY 21. nov 2014 17.20 +1.18   
 Farstad Shipping FAR 21. nov 2014 68.00 -1.45   
 Finansielle tjenester OSE40 21. nov 2014 1 153.41 +0.10   
 Finansieringsselskaper OSE4020 21. nov 2014 397.93 +1.29   
 Flex Lng FLNG 21. nov 2014 7.92 -0.25   
 Fondindeks OSEFX 21. nov 2014 592.71 +0.99   
 Forbruksvarer OSE25 21. nov 2014 724.45 +1.13   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 21. nov 2014 1 107.24 +5.92   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK