Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 27. nov 2014 11.00 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. nov 2014 6.50 -5.39   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. nov 2014 41.90 -6.47   
 DNB ASA DNB 27. nov 2014 120.30 -3.68   
 DNB OBX OBXEDNB 27. nov 2014 51.35 -2.56   
 DNO ASA DNO 27. nov 2014 17.11 -5.78   
 DOF DOF 27. nov 2014 17.40 -8.42   
 Dolphin Group ASA DOLP 27. nov 2014 3.06 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. nov 2014 997.21 -1.00   
 EAM Solar ASA EAM 27. nov 2014 62.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. nov 2014 1 063.63 -0.00   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. nov 2014 24.00 -6.61   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. nov 2014 522.28 -1.07   
 Eitzen Chemical ECHEM 27. nov 2014 2.10 0.00   
 Ekornes EKO 27. nov 2014 86.00 -2.27   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. nov 2014 3.64 -4.21   
 Eltek ELT 27. nov 2014 9.84 -0.10   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. nov 2014 3.58 -7.01   
 Energi OSE1010 27. nov 2014 613.65 -4.45   
 Energi OSE10 27. nov 2014 613.65 -4.45   
 Entra ASA ENTRA 27. nov 2014 74.25 0.00   
 Eqology ASA. EQO 27. nov 2014 1.36 0.00   
 Evry ASA EVRY 27. nov 2014 17.00 -1.16   
 Farstad Shipping FAR 27. nov 2014 58.75 -6.75   
 Finansielle tjenester OSE40 27. nov 2014 1 128.73 -2.57   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. nov 2014 389.03 -2.28   
 Flex Lng FLNG 27. nov 2014 7.94 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. nov 2014 569.67 -2.21   
 Forbruksvarer OSE25 27. nov 2014 721.06 -0.39   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. nov 2014 1 120.26 -2.27   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK