Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 24. mai 2016 11.40 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 24. mai 2016 0.90 +1.12   
 Det norske oljeselskap DETNOR 24. mai 2016 77.10 +2.59   
 DNB ASA DNB 24. mai 2016 101.40 +0.70   
 DNB OBX OBXEDNB 24. mai 2016 52.50 +0.67   
 DNO ASA DNO 24. mai 2016 8.99 +1.47   
 DOF ASA DOF 24. mai 2016 4.14 -1.19   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 24. mai 2016 1 650.42 +2.12   
 EAM Solar ASA EAM 24. mai 2016 21.10 -1.86   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 24. mai 2016 991.39 +0.26   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. mai 2016 9.31 +2.53   
 Eiendomsselskaper OSE4040 24. mai 2016 600.65 +0.48   
 Ekornes EKO 24. mai 2016 93.75 +1.90   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 24. mai 2016 0.18 -5.26   
 EMAS Offshore Limited EMAS 24. mai 2016 0.66 -8.33   
 Energi OSE10 24. mai 2016 555.66 +0.81   
 Energi OSE1010 24. mai 2016 555.66 +0.81   
 Entra ASA ENTRA 24. mai 2016 78.75 +0.96   
 Europris ASA EPR 24. mai 2016 35.80 +1.13   
 Farstad Shipping FAR 24. mai 2016 12.90 -0.77   
 Finansielle tjenester OSE40 24. mai 2016 1 153.41 +0.87   
 Finansieringsselskaper OSE4020 24. mai 2016 484.26 +0.71   
 Flex Lng FLNG 24. mai 2016 10.90 0.00   
 Fondindeks OSEFX 24. mai 2016 605.57 +0.84   
 Forbruksvarer OSE25 24. mai 2016 879.16 +0.16   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 24. mai 2016 1 327.29 +1.90   
 Forsikring OSE4030 24. mai 2016 490.86 +1.22   
 Forsyningsselskaper OSE55 24. mai 2016 433.20 +0.49   
 Forsyningsselskaper OSE5510 24. mai 2016 433.20 +0.49   
 Fred. Olsen Energy FOE 24. mai 2016 31.80 +0.63   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK