Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 28. aug 2015 12.15 -0.41   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 28. aug 2015 2.15 -0.46   
 Det norske oljeselskap DETNOR 28. aug 2015 49.20 +10.31   
 DNB ASA DNB 28. aug 2015 117.80 0.00   
 DNB OBX OBXEDNB 28. aug 2015 51.30 +1.18   
 DNO ASA DNO 28. aug 2015 9.04 +5.43   
 DOF ASA DOF 28. aug 2015 5.60 +3.70   
 Dolphin Group ASA DOLP 28. aug 2015 0.55 +3.77   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 28. aug 2015 1 147.37 +0.42   
 EAM Solar ASA EAM 28. aug 2015 31.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 28. aug 2015 1 113.80 -0.83   
 Eidesvik Offshore EIOF 28. aug 2015 10.40 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 28. aug 2015 546.91 +0.38   
 Ekornes EKO 28. aug 2015 92.50 +1.37   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 28. aug 2015 0.85 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 28. aug 2015 1.30 -0.76   
 Energi OSE10 28. aug 2015 543.19 +4.15   
 Energi OSE1010 28. aug 2015 543.19 +4.15   
 Entra ASA ENTRA 28. aug 2015 69.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 28. aug 2015 1.19 -42.23   
 Europris ASA EPR 28. aug 2015 40.00 0.00   
 Evry ASA EVRY 28. aug 2015 17.50 +2.94   
 Farstad Shipping FAR 28. aug 2015 17.70 -3.28   
 Finansielle tjenester OSE40 28. aug 2015 1 138.84 -0.15   
 Finansieringsselskaper OSE4020 28. aug 2015 424.92 +1.30   
 Flex Lng FLNG 28. aug 2015 13.30 -1.48   
 Fondindeks OSEFX 28. aug 2015 582.55 +1.26   
 Forbruksvarer OSE25 28. aug 2015 888.42 +0.23   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 28. aug 2015 1 253.87 +1.37   
 Forsikring OSE4030 28. aug 2015 401.85 -1.17   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK