Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 15. sep 2014 11.00 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 15. sep 2014 8.70 -3.33   
 Det norske oljeselskap DETNOR 15. sep 2014 57.00 -0.44   
 DiaGenic DIAG 15. sep 2014 0.91 -5.21   
 DNB ASA DNB 15. sep 2014 115.50 -0.35   
 DNB OBX OBXEDNB 15. sep 2014 54.15 -0.28   
 DNO ASA DNO 15. sep 2014 19.73 -1.84   
 DOF DOF 15. sep 2014 25.30 -2.32   
 Dolphin Group ASA DOLP 15. sep 2014 3.54 -1.94   
 Domstein DOM 15. sep 2014 9.80 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 15. sep 2014 943.18 +0.81   
 EAM Solar ASA EAM 15. sep 2014 76.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 15. sep 2014 1 021.56 -0.10   
 Eidesvik Offshore EIOF 15. sep 2014 29.50 -1.34   
 Eiendomsselskaper OSE4040 15. sep 2014 491.59 -0.84   
 Eitzen Chemical ECHEM 15. sep 2014 4.09 -0.24   
 Ekornes EKO 15. sep 2014 79.00 +0.96   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 15. sep 2014 4.38 -2.23   
 Eltek ELT 15. sep 2014 9.06 -1.52   
 Energi OSE1010 15. sep 2014 769.29 -0.27   
 Energi OSE10 15. sep 2014 769.29 -0.27   
 EOC EOC 15. sep 2014 5.84 -0.17   
 Eqology ASA. EQO 15. sep 2014 2.00 0.00   
 Evry ASA EVRY 15. sep 2014 16.50 +0.61   
 Farstad Shipping FAR 15. sep 2014 88.75 -2.47   
 Finansielle tjenester OSE40 15. sep 2014 1 129.44 -0.04   
 Finansieringsselskaper OSE4020 15. sep 2014 498.11 +0.76   
 Flex Lng FLNG 15. sep 2014 7.11 -0.56   
 Fondindeks OSEFX 15. sep 2014 589.02 -0.44   
 Forbruksvarer OSE25 15. sep 2014 588.38 -0.38   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK