Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 23. jan 2015 13.50 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 23. jan 2015 4.98 +1.22   
 Det norske oljeselskap DETNOR 23. jan 2015 32.45 +1.41   
 DNB ASA DNB 23. jan 2015 108.50 -0.73   
 DNB OBX OBXEDNB 23. jan 2015 53.15 +0.85   
 DNO ASA DNO 23. jan 2015 16.65 -0.89   
 DOF DOF 23. jan 2015 12.95 +0.78   
 Dolphin Group ASA DOLP 23. jan 2015 3.03 -2.88   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 23. jan 2015 1 017.92 +0.18   
 EAM Solar ASA EAM 23. jan 2015 56.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 23. jan 2015 1 025.95 -0.01   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. jan 2015 22.00 -1.79   
 Eiendomsselskaper OSE4040 23. jan 2015 580.61 +2.14   
 Eitzen Chemical ECHEM 23. jan 2015 4.20 -8.70   
 Ekornes EKO 23. jan 2015 95.75 +1.32   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. jan 2015 4.20 0.00   
 Eltek ELT 23. jan 2015 11.55 +0.43   
 EMAS Offshore Limited EMAS 23. jan 2015 2.80 -3.45   
 Energi OSE1010 23. jan 2015 579.77 -0.27   
 Energi OSE10 23. jan 2015 579.77 -0.27   
 Entra ASA ENTRA 23. jan 2015 80.25 +1.58   
 Eqology ASA. EQO 23. jan 2015 1.59 +20.45   
 Evry ASA EVRY 23. jan 2015 15.90 0.00   
 Farstad Shipping FAR 23. jan 2015 38.00 +0.26   
 Finansielle tjenester OSE40 23. jan 2015 1 070.15 -0.09   
 Finansieringsselskaper OSE4020 23. jan 2015 391.76 +3.08   
 Flex Lng FLNG 23. jan 2015 8.25 0.00   
 Fondindeks OSEFX 23. jan 2015 589.76 +0.61   
 Forbruksvarer OSE25 23. jan 2015 839.50 +1.81   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 23. jan 2015 1 247.27 +1.32   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK