Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 30. jul 2014 11.00 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 30. jul 2014 9.66 -0.10   
 Det norske oljeselskap DETNOR 30. jul 2014 69.50 +0.72   
 DiaGenic DIAG 30. jul 2014 0.92 0.00   
 DNB ASA DNB 30. jul 2014 113.70 0.00   
 DNB OBX OBXEDNB 30. jul 2014 54.65 +0.09   
 DNB OBX Derivat Bear OBXEDDBEAR 2. des 2013 6.50 +1.09   
 DNB OBX Derivat BULL OBXEDDBULL 2. des 2013 62.95 -0.87   
 DNO ASA DNO 30. jul 2014 21.45 -0.97   
 DOF DOF 30. jul 2014 27.70 +1.84   
 Dolphin Group ASA DOLP 30. jul 2014 5.37 -1.29   
 Domstein DOM 30. jul 2014 9.97 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 30. jul 2014 946.97 -0.89   
 EAM Solar ASA EAM 30. jul 2014 79.00 -3.95   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 30. jul 2014 957.98 -0.34   
 Eidesvik Offshore EIOF 30. jul 2014 32.20 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 30. jul 2014 475.50 -0.67   
 Eitzen Chemical ECHEM 30. jul 2014 5.00 0.00   
 Ekornes EKO 30. jul 2014 78.50 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 30. jul 2014 5.60 0.00   
 Eltek ELT 30. jul 2014 9.18 +1.89   
 Energi OSE10 30. jul 2014 803.19 -0.67   
 Energi OSE1010 30. jul 2014 803.19 -0.67   
 EOC EOC 30. jul 2014 5.90 0.00   
 Eqology ASA. EQO 30. jul 2014 2.18 0.00   
 Evry ASA EVRY 30. jul 2014 11.80 +2.61   
 Farstad Shipping FAR 30. jul 2014 115.50 -1.28   
 Finansielle tjenester OSE40 30. jul 2014 1 103.04 -0.24   
 Finansieringsselskaper OSE4020 30. jul 2014 552.42 -0.10   
 Flex Lng FLNG 30. jul 2014 6.85 +0.74   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK