Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 31. okt 2014 11.00 +0.46   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 31. okt 2014 7.64 -0.78   
 Det norske oljeselskap DETNOR 31. okt 2014 43.60 -4.18   
 DNB ASA DNB 31. okt 2014 123.90 +0.32   
 DNB OBX OBXEDNB 31. okt 2014 51.60 +0.49   
 DNO ASA DNO 31. okt 2014 16.40 -0.61   
 DOF DOF 31. okt 2014 19.70 0.00   
 Dolphin Group ASA DOLP 31. okt 2014 2.89 -2.36   
 Domstein DOM 31. okt 2014 9.80 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 31. okt 2014 977.99 +2.21   
 EAM Solar ASA EAM 31. okt 2014 63.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 31. okt 2014 1 061.12 +0.48   
 Eidesvik Offshore EIOF 31. okt 2014 26.90 +1.51   
 Eiendomsselskaper OSE4040 31. okt 2014 511.98 +2.21   
 Eitzen Chemical ECHEM 31. okt 2014 3.39 +5.94   
 Ekornes EKO 31. okt 2014 72.00 +2.13   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 31. okt 2014 3.60 -1.37   
 Eltek ELT 31. okt 2014 9.80 +12.64   
 EMAS Offshore Limited EMAS 31. okt 2014 4.05 +0.50   
 Energi OSE1010 31. okt 2014 651.61 -0.82   
 Energi OSE10 31. okt 2014 651.61 -0.82   
 Entra ASA ENTRA 31. okt 2014 74.50 0.00   
 Eqology ASA. EQO 31. okt 2014 1.30 0.00   
 Evry ASA EVRY 31. okt 2014 17.00 +1.19   
 Farstad Shipping FAR 31. okt 2014 77.25 -0.32   
 Finansielle tjenester OSE40 31. okt 2014 1 149.52 +0.59   
 Finansieringsselskaper OSE4020 31. okt 2014 393.73 -1.68   
 Flex Lng FLNG 31. okt 2014 7.91 0.00   
 Fondindeks OSEFX 31. okt 2014 567.12 +0.97   
 Forbruksvarer OSE25 31. okt 2014 619.12 +3.54   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK