Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 6. jul 2015 12.00 -0.83   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 6. jul 2015 3.09 -0.32   
 Det norske oljeselskap DETNOR 6. jul 2015 55.00 -0.99   
 DNB ASA DNB 6. jul 2015 125.80 -2.78   
 DNB OBX OBXEDNB 6. jul 2015 53.95 -0.92   
 DNO ASA DNO 6. jul 2015 9.79 -4.49   
 DOF DOF 6. jul 2015 5.99 -0.99   
 Dolphin Group ASA DOLP 6. jul 2015 1.58 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 6. jul 2015 1 100.89 +0.06   
 EAM Solar ASA EAM 6. jul 2015 33.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 6. jul 2015 1 173.28 -0.68   
 Eidesvik Offshore EIOF 6. jul 2015 12.35 -5.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 6. jul 2015 559.21 -2.86   
 Ekornes EKO 6. jul 2015 94.50 +2.16   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 6. jul 2015 1.70 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 6. jul 2015 2.03 +12.78   
 Energi OSE10 6. jul 2015 584.30 -1.48   
 Energi OSE1010 6. jul 2015 584.30 -1.48   
 Entra ASA ENTRA 6. jul 2015 75.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 6. jul 2015 2.97 +2.41   
 Europris ASA EPR 6. jul 2015 40.50 0.00   
 Evry ASA EVRY 6. jul 2015 15.30 -1.29   
 Farstad Shipping FAR 6. jul 2015 25.90 -4.07   
 Finansielle tjenester OSE40 6. jul 2015 1 207.95 -2.38   
 Finansieringsselskaper OSE4020 6. jul 2015 450.09 -1.86   
 Flex Lng FLNG 6. jul 2015 13.10 -0.76   
 Fondindeks OSEFX 6. jul 2015 607.27 -1.11   
 Forbruksvarer OSE25 6. jul 2015 828.39 +0.68   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 6. jul 2015 1 280.98 +2.16   
 Forsikring OSE4030 6. jul 2015 422.34 -1.25   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK