Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 16. apr 2014 11.00 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 16. apr 2014 9.09 -2.26   
 Det norske oljeselskap DETNOR 16. apr 2014 58.00 -0.34   
 DiaGenic DIAG 16. apr 2014 0.81 -1.22   
 DNB ASA DNB 16. apr 2014 99.90 +1.01   
 DNB OBX OBXEDNB 16. apr 2014 48.63 +0.33   
 DNB OBX Derivat Bear OBXEDDBEAR 2. des 2013 6.50 +1.09   
 DNB OBX Derivat BULL OBXEDDBULL 2. des 2013 62.95 -0.87   
 DNO International DNO 16. apr 2014 19.98 +3.68   
 DOF DOF 16. apr 2014 27.00 0.00   
 Dolphin Group ASA DOLP 16. apr 2014 5.30 +0.57   
 Domstein DOM 16. apr 2014 8.34 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 16. apr 2014 744.84 +0.03   
 EAM Solar ASA EAM 16. apr 2014 82.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 16. apr 2014 898.17 -0.01   
 Eidesvik Offshore EIOF 16. apr 2014 32.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 16. apr 2014 425.38 -0.10   
 Eitzen Chemical ECHEM 16. apr 2014 6.50 +3.17   
 Ekornes EKO 16. apr 2014 94.50 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 16. apr 2014 6.86 -1.30   
 Eltek ELT 16. apr 2014 7.40 0.00   
 EMS Seven Seas ASA EMS 16. apr 2014 3.20 0.00   
 Energi OSE10 16. apr 2014 752.56 +0.92   
 Energi OSE1010 16. apr 2014 752.56 +0.92   
 EOC EOC 16. apr 2014 6.28 +0.96   
 Eqology ASA. EQO 16. apr 2014 2.21 0.00   
 Evry ASA EVRY 16. apr 2014 10.15 +2.01   
 Farstad Shipping FAR 16. apr 2014 120.00 +1.69   
 Finansielle tjenester OSE40 16. apr 2014 957.20 +1.07   
 Finansieringsselskaper OSE4020 16. apr 2014 433.13 -0.73   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.