Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 7. okt 2015 13.00 -3.70   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 7. okt 2015 1.96 +0.51   
 Det norske oljeselskap DETNOR 7. okt 2015 55.90 +3.04   
 DNB ASA DNB 7. okt 2015 122.70 +4.87   
 DNB OBX OBXEDNB 7. okt 2015 53.50 +0.85   
 DNO ASA DNO 7. okt 2015 10.78 +3.95   
 DOF ASA DOF 7. okt 2015 6.35 +1.76   
 Dolphin Group ASA DOLP 7. okt 2015 0.37 -9.76   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 7. okt 2015 1 252.30 -1.76   
 EAM Solar ASA EAM 7. okt 2015 30.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 7. okt 2015 1 095.99 +0.83   
 Eidesvik Offshore EIOF 7. okt 2015 12.40 -1.20   
 Eiendomsselskaper OSE4040 7. okt 2015 542.32 +1.30   
 Ekornes EKO 7. okt 2015 93.25 -0.27   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 7. okt 2015 0.63 -1.56   
 EMAS Offshore Limited EMAS 7. okt 2015 1.11 -3.48   
 Energi OSE1010 7. okt 2015 609.00 +4.93   
 Energi OSE10 7. okt 2015 609.00 +4.93   
 Entra ASA ENTRA 7. okt 2015 69.50 +0.72   
 Eqology ASA. EQO 7. okt 2015 0.72 0.00   
 Europris ASA EPR 7. okt 2015 42.60 +1.43   
 Evry ASA EVRY 7. okt 2015 17.60 -0.57   
 Farstad Shipping FAR 7. okt 2015 13.90 +2.96   
 Finansielle tjenester OSE40 7. okt 2015 1 166.81 +3.16   
 Finansieringsselskaper OSE4020 7. okt 2015 472.85 +0.63   
 Flex Lng FLNG 7. okt 2015 11.45 +0.44   
 Fondindeks OSEFX 7. okt 2015 607.86 +1.36   
 Forbruksvarer OSE25 7. okt 2015 930.35 -1.60   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 7. okt 2015 1 264.03 -0.27   
 Forsikring OSE4030 7. okt 2015 396.06 +0.55   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK