Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 22. okt 2014 10.95 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 22. okt 2014 7.70 -0.26   
 Det norske oljeselskap DETNOR 22. okt 2014 44.00 +2.80   
 DNB ASA DNB 22. okt 2014 115.00 +1.59   
 DNB OBX OBXEDNB 22. okt 2014 50.65 +1.32   
 DNO ASA DNO 22. okt 2014 15.90 +2.58   
 DOF DOF 22. okt 2014 20.20 0.00   
 Dolphin Group ASA DOLP 22. okt 2014 3.10 -4.62   
 Domstein DOM 22. okt 2014 9.80 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 22. okt 2014 959.52 +3.06   
 EAM Solar ASA EAM 22. okt 2014 66.00 +1.54   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 22. okt 2014 1 018.21 +0.45   
 Eidesvik Offshore EIOF 22. okt 2014 26.40 -1.49   
 Eiendomsselskaper OSE4040 22. okt 2014 496.70 +0.58   
 Eitzen Chemical ECHEM 22. okt 2014 3.40 +18.88   
 Ekornes EKO 22. okt 2014 73.00 -0.68   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 22. okt 2014 3.53 -2.49   
 Eltek ELT 22. okt 2014 9.10 +2.36   
 EMAS Offshore Limited EMAS 22. okt 2014 4.29 +4.13   
 Energi OSE10 22. okt 2014 677.72 +1.28   
 Energi OSE1010 22. okt 2014 677.72 +1.28   
 Entra ASA ENTRA 22. okt 2014 73.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 22. okt 2014 1.31 0.00   
 Evry ASA EVRY 22. okt 2014 16.70 +0.60   
 Farstad Shipping FAR 22. okt 2014 78.75 +6.42   
 Finansielle tjenester OSE40 22. okt 2014 1 089.97 +0.57   
 Finansieringsselskaper OSE4020 22. okt 2014 415.91 +3.73   
 Flex Lng FLNG 22. okt 2014 7.36 +1.24   
 Fondindeks OSEFX 22. okt 2014 556.42 +1.26   
 Forbruksvarer OSE25 22. okt 2014 566.79 +0.56   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK