Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 27. aug 2014 10.35 -4.17   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. aug 2014 9.13 -0.76   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. aug 2014 64.25 0.00   
 DiaGenic DIAG 27. aug 2014 0.88 -1.12   
 DNB ASA DNB 27. aug 2014 115.10 +0.26   
 DNB OBX OBXEDNB 27. aug 2014 54.30 +0.28   
 DNO ASA DNO 27. aug 2014 19.17 -2.39   
 DOF DOF 27. aug 2014 27.00 -1.82   
 Dolphin Group ASA DOLP 27. aug 2014 4.47 0.00   
 Domstein DOM 27. aug 2014 10.90 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. aug 2014 924.69 -1.19   
 EAM Solar ASA EAM 27. aug 2014 75.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. aug 2014 998.29 +1.02   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. aug 2014 32.60 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. aug 2014 492.34 -0.42   
 Eitzen Chemical ECHEM 27. aug 2014 4.88 -2.40   
 Ekornes EKO 27. aug 2014 81.00 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. aug 2014 4.90 -2.58   
 Eltek ELT 27. aug 2014 8.25 -2.48   
 Energi OSE1010 27. aug 2014 789.28 +0.19   
 Energi OSE10 27. aug 2014 789.28 +0.19   
 EOC EOC 27. aug 2014 7.30 -0.82   
 Eqology ASA. EQO 27. aug 2014 2.15 +7.50   
 Evry ASA EVRY 27. aug 2014 15.00 +22.95   
 Farstad Shipping FAR 27. aug 2014 99.00 -3.88   
 Finansielle tjenester OSE40 27. aug 2014 1 120.14 +0.15   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. aug 2014 522.78 -0.41   
 Flex Lng FLNG 27. aug 2014 6.90 -2.82   
 Fondindeks OSEFX 27. aug 2014 595.71 -0.00   
 Forbruksvarer OSE25 27. aug 2014 551.38 +0.09   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK