Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 22. mai 2015 13.00 -0.76   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 22. mai 2015 3.40 -5.29   
 Det norske oljeselskap DETNOR 22. mai 2015 53.20 -0.56   
 DNB ASA DNB 22. mai 2015 139.50 +0.65   
 DNB OBX OBXEDNB 22. mai 2015 56.70 -0.26   
 DNO ASA DNO 22. mai 2015 11.90 -1.65   
 DOF DOF 22. mai 2015 8.50 -5.56   
 Dolphin Group ASA DOLP 22. mai 2015 2.07 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 22. mai 2015 1 075.90 +0.16   
 EAM Solar ASA EAM 22. mai 2015 39.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 22. mai 2015 1 229.34 -0.50   
 Eidesvik Offshore EIOF 22. mai 2015 17.00 +1.19   
 Eiendomsselskaper OSE4040 22. mai 2015 604.73 -0.84   
 Ekornes EKO 22. mai 2015 106.00 +1.92   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 22. mai 2015 1.95 +4.28   
 EMAS Offshore Limited EMAS 22. mai 2015 2.39 0.00   
 Energi OSE1010 22. mai 2015 644.83 -0.44   
 Energi OSE10 22. mai 2015 644.83 -0.44   
 Entra ASA ENTRA 22. mai 2015 73.00 -2.67   
 Eqology ASA. EQO 22. mai 2015 2.20 0.00   
 Evry ASA EVRY 22. mai 2015 14.50 +0.69   
 Farstad Shipping FAR 22. mai 2015 33.40 -4.57   
 Finansielle tjenester OSE40 22. mai 2015 1 298.64 -0.03   
 Finansieringsselskaper OSE4020 22. mai 2015 442.69 -0.43   
 Flex Lng FLNG 22. mai 2015 9.00 0.00   
 Fondindeks OSEFX 22. mai 2015 634.08 -0.07   
 Forbruksvarer OSE25 22. mai 2015 813.45 +0.35   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 22. mai 2015 1 436.86 +1.92   
 Forsikring OSE4030 22. mai 2015 421.95 -1.31   
 Forsyningsselskaper OSE5510 22. mai 2015 394.03 -0.74   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK