Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 27. apr 2015 13.20 -0.75   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. apr 2015 4.03 +0.50   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. apr 2015 55.20 -0.45   
 DNB ASA DNB 27. apr 2015 139.00 +1.76   
 DNB OBX OBXEDNB 27. apr 2015 56.85 -0.26   
 DNO ASA DNO 27. apr 2015 13.79 -3.36   
 DOF DOF 27. apr 2015 9.00 -2.70   
 Dolphin Group ASA DOLP 27. apr 2015 2.21 -2.64   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. apr 2015 1 093.25 +0.46   
 EAM Solar ASA EAM 27. apr 2015 41.00 +6.49   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. apr 2015 1 232.89 +0.39   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. apr 2015 17.00 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. apr 2015 622.94 -0.30   
 Ekornes EKO 27. apr 2015 104.50 +0.48   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. apr 2015 2.90 -3.33   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. apr 2015 2.21 0.00   
 Energi OSE10 27. apr 2015 654.26 +0.52   
 Energi OSE1010 27. apr 2015 654.26 +0.52   
 Entra ASA ENTRA 27. apr 2015 81.00 -0.61   
 Eqology ASA. EQO 27. apr 2015 2.39 +19.50   
 Evry ASA EVRY 27. apr 2015 14.20 0.00   
 Farstad Shipping FAR 27. apr 2015 38.60 +4.61   
 Finansielle tjenester OSE40 27. apr 2015 1 318.48 +1.41   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. apr 2015 446.23 -0.61   
 Flex Lng FLNG 27. apr 2015 9.30 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. apr 2015 632.64 +0.06   
 Forbruksvarer OSE25 27. apr 2015 774.19 -1.71   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. apr 2015 1 361.25 +0.48   
 Forsikring OSE4030 27. apr 2015 448.07 +1.78   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. apr 2015 380.17 -1.99   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK