Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 1. apr 2015 14.40 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 1. apr 2015 3.62 +0.28   
 Det norske oljeselskap DETNOR 1. apr 2015 43.95 -1.17   
 DNB ASA DNB 1. apr 2015 131.00 +1.00   
 DNB OBX OBXEDNB 1. apr 2015 54.40 +0.37   
 DNO ASA DNO 1. apr 2015 10.16 -3.70   
 DOF DOF 1. apr 2015 8.20 -1.20   
 Dolphin Group ASA DOLP 1. apr 2015 1.75 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 1. apr 2015 1 035.75 +0.20   
 EAM Solar ASA EAM 1. apr 2015 42.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 1. apr 2015 1 156.57 +1.23   
 Eidesvik Offshore EIOF 1. apr 2015 17.00 +4.29   
 Eiendomsselskaper OSE4040 1. apr 2015 617.15 +0.20   
 Ekornes EKO 1. apr 2015 98.00 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 1. apr 2015 3.32 -2.35   
 Eltek ELT 1. apr 2015 11.70 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 1. apr 2015 2.40 0.00   
 Energi OSE10 1. apr 2015 593.73 +0.41   
 Energi OSE1010 1. apr 2015 593.73 +0.41   
 Entra ASA ENTRA 1. apr 2015 83.50 -0.30   
 Eqology ASA. EQO 1. apr 2015 1.45 0.00   
 Evry ASA EVRY 1. apr 2015 14.00 0.00   
 Farstad Shipping FAR 1. apr 2015 33.90 -0.29   
 Finansielle tjenester OSE40 1. apr 2015 1 242.89 +0.76   
 Finansieringsselskaper OSE4020 1. apr 2015 431.57 +0.05   
 Flex Lng FLNG 1. apr 2015 9.30 0.00   
 Fondindeks OSEFX 1. apr 2015 602.93 +0.39   
 Forbruksvarer OSE25 1. apr 2015 801.26 +0.37   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 1. apr 2015 1 276.58 0.00   
 Forsikring OSE4030 1. apr 2015 438.45 +0.35   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK