Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 22. jul 2016 11.80 -0.42   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 22. jul 2016 1.35 +8.00   
 Det norske oljeselskap DETNOR 22. jul 2016 106.30 -3.36   
 DNB ASA DNB 22. jul 2016 94.75 -0.79   
 DNB OBX OBXEDNB 22. jul 2016 53.85 -0.74   
 DNO ASA DNO 22. jul 2016 8.61 -3.96   
 DOF ASA DOF 22. jul 2016 1.05 -4.55   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 22. jul 2016 1 748.76 -0.24   
 EAM Solar ASA EAM 22. jul 2016 36.90 +3.36   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 22. jul 2016 992.88 -0.13   
 Eidesvik Offshore EIOF 22. jul 2016 9.50 +1.39   
 Eiendomsselskaper OSE4040 22. jul 2016 648.36 -0.14   
 Ekornes EKO 22. jul 2016 92.00 -1.60   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 22. jul 2016 6.25 -1.57   
 EMAS Offshore Limited EMAS 22. jul 2016 0.60 0.00   
 Energi OSE10 22. jul 2016 597.09 -2.72   
 Energi OSE1010 22. jul 2016 597.09 -2.72   
 Entra ASA ENTRA 22. jul 2016 87.25 +0.29   
 Europris ASA EPR 22. jul 2016 36.10 -2.17   
 Farstad Shipping FAR 22. jul 2016 9.34 +0.21   
 Finansielle tjenester OSE40 22. jul 2016 1 143.87 -0.52   
 Finansieringsselskaper OSE4020 22. jul 2016 610.02 -1.44   
 Flex Lng FLNG 22. jul 2016 10.25 0.00   
 Fondindeks OSEFX 22. jul 2016 618.72 -0.86   
 Forbruksvarer OSE25 22. jul 2016 890.73 -0.80   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 22. jul 2016 1 302.51 -1.60   
 Forsikring OSE4030 22. jul 2016 482.97 +0.02   
 Forsyningsselskaper OSE55 22. jul 2016 488.83 -0.69   
 Forsyningsselskaper OSE5510 22. jul 2016 488.83 -0.69   
 Fred. Olsen Energy FOE 22. jul 2016 16.10 -3.01   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK