Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Data Respons DAT 24. okt 2014 10.95 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 24. okt 2014 7.68 -0.78   
 Det norske oljeselskap DETNOR 24. okt 2014 43.80 -1.57   
 DNB ASA DNB 24. okt 2014 121.20 +0.66   
 DNB OBX OBXEDNB 24. okt 2014 50.65 0.00   
 DNO ASA DNO 24. okt 2014 15.76 +0.51   
 DOF DOF 24. okt 2014 20.60 +0.98   
 Dolphin Group ASA DOLP 24. okt 2014 3.09 -4.04   
 Domstein DOM 24. okt 2014 9.80 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 24. okt 2014 958.48 -0.28   
 EAM Solar ASA EAM 24. okt 2014 63.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 24. okt 2014 1 048.28 +0.77   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. okt 2014 26.50 -1.49   
 Eiendomsselskaper OSE4040 24. okt 2014 491.46 -0.35   
 Eitzen Chemical ECHEM 24. okt 2014 3.00 0.00   
 Ekornes EKO 24. okt 2014 72.00 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 24. okt 2014 3.70 +3.35   
 Eltek ELT 24. okt 2014 8.70 +3.57   
 EMAS Offshore Limited EMAS 24. okt 2014 4.22 +2.93   
 Energi OSE10 24. okt 2014 664.54 -0.22   
 Energi OSE1010 24. okt 2014 664.54 -0.22   
 Entra ASA ENTRA 24. okt 2014 70.50 0.00   
 Eqology ASA. EQO 24. okt 2014 1.31 0.00   
 Evry ASA EVRY 24. okt 2014 16.70 +1.21   
 Farstad Shipping FAR 24. okt 2014 77.25 -0.32   
 Finansielle tjenester OSE40 24. okt 2014 1 124.61 +0.43   
 Finansieringsselskaper OSE4020 24. okt 2014 407.37 -0.75   
 Flex Lng FLNG 24. okt 2014 7.95 +3.25   
 Fondindeks OSEFX 24. okt 2014 553.65 -0.05   
 Forbruksvarer OSE25 24. okt 2014 557.89 +0.81   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK