Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 27. mar 2015 3.40 0.00   
 IDEX IDEX 27. mar 2015 6.54 +4.64   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 27. mar 2015 71.75 +1.06   
 Industri OSE20 27. mar 2015 300.80 +0.92   
 Informasjonsteknologi OSE45 27. mar 2015 217.57 +1.79   
 Interoil Exploration & Production IOX 27. mar 2015 0.29 +3.57   
 Intex Resources ITX 27. mar 2015 1.49 -1.97   
 Itera ASA ITE 27. mar 2015 2.45 +4.26   
 Jaeren Sparebank JAEREN 27. mar 2015 98.50 +2.28   
 Jinhui Shipping JIN 27. mar 2015 13.80 +1.10   
 Kapitalvarer OSE2010 27. mar 2015 309.26 +1.02   
 Kitron KIT 27. mar 2015 2.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 27. mar 2015 25.57 +3.99   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 27. mar 2015 5.53 +2.41   
 Kongsberg Gruppen KOG 27. mar 2015 160.00 +1.91   
 Konsumentvarer OSE30 27. mar 2015 1 059.22 +0.62   
 Kvrner KVAER 27. mar 2015 6.00 0.00   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 27. mar 2015 101.66 -0.48   
 Lery Seafood Group LSG 27. mar 2015 229.00 -1.72   
 Link Mobility Group LINK 27. mar 2015 27.20 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 27. mar 2015 24.20 0.00   
 Marine Harvest MHG 27. mar 2015 92.15 +1.04   
 Materialer OSE15 27. mar 2015 569.29 +0.70   
 Materialer OSE1510 27. mar 2015 569.29 +0.70   
 Media OSE2540 27. mar 2015 771.83 +1.91   
 Medistim ASA MEDI 27. mar 2015 40.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 27. mar 2015 121.50 -0.41   
 MultiClient Geophysical MCG 27. mar 2015 1.20 0.00   
 Napatech NAPA 27. mar 2015 20.00 0.00   
 Nattopharma NATTO 27. mar 2015 14.20 +5.19   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK