Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 25. mai 2016 3.16 +19.25   
 IDEX IDEX 25. mai 2016 8.99 -0.11   
 Incus Investor ASA INC 25. mai 2016 2.24 -2.61   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 25. mai 2016 69.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 25. mai 2016 20.00 0.00   
 Industri OSE20 25. mai 2016 333.27 +0.48   
 Informasjonsteknologi OSE45 25. mai 2016 237.91 -0.51   
 Interoil Exploration & Production IOX 25. mai 2016 2.08 +2.46   
 Intex Resources ITX 25. mai 2016 0.52 -7.14   
 Itera ASA ITE 25. mai 2016 3.80 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 25. mai 2016 85.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 25. mai 2016 5.63 -4.41   
 Kapitalvarer OSE2010 25. mai 2016 363.81 +0.26   
 Kid KID 25. mai 2016 28.30 0.00   
 Kitron KIT 25. mai 2016 4.43 -1.34   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 25. mai 2016 32.52 +1.09   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 25. mai 2016 6.20 -0.16   
 Kongsberg Gruppen KOG 25. mai 2016 132.50 +0.38   
 Konsumentvarer OSE30 25. mai 2016 1 710.74 +0.20   
 Kvrner KVAER 25. mai 2016 7.77 +7.17   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 25. mai 2016 75.90 +0.20   
 Lery Seafood Group LSG 25. mai 2016 417.00 +0.24   
 Link Mobility Group LINK 25. mai 2016 67.75 -0.37   
 Magseis ASA MSEIS 25. mai 2016 14.00 +3.70   
 Marine Harvest MHG 25. mai 2016 136.80 +0.22   
 Materialer OSE15 25. mai 2016 468.53 +0.15   
 Materialer OSE1510 25. mai 2016 468.53 +0.15   
 Media OSE2540 25. mai 2016 867.86 +0.13   
 Medistim ASA MEDI 25. mai 2016 52.00 +3.48   
 Melhus Sparebank MELG 25. mai 2016 108.50 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK