Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 30. okt 2014 5.85 0.00   
 IDEX IDEX 30. okt 2014 3.15 -5.41   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 30. okt 2014 64.00 0.00   
 Industri OSE20 30. okt 2014 273.67 +1.06   
 Informasjonsteknologi OSE45 30. okt 2014 210.48 -0.86   
 Interoil Exploration & Production IOX 30. okt 2014 0.25 -24.24   
 Intex Resources ITX 30. okt 2014 1.96 0.00   
 Itera ASA ITE 30. okt 2014 2.74 +5.38   
 Jinhui Shipping JIN 30. okt 2014 16.10 0.00   
 Kapitalvarer OSE2010 30. okt 2014 253.10 +2.62   
 Kitron KIT 30. okt 2014 1.73 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 30. okt 2014 100.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 30. okt 2014 18.64 +2.03   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 30. okt 2014 5.95 -0.34   
 Kongsberg Gruppen KOG 30. okt 2014 137.00 +1.48   
 Konsumentvarer OSE30 30. okt 2014 989.83 -2.14   
 Kvrner KVAER 30. okt 2014 8.89 +3.98   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 30. okt 2014 87.35 +0.40   
 Lery Seafood Group LSG 30. okt 2014 251.00 -0.40   
 Link Mobility Group LINK 30. okt 2014 22.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 30. okt 2014 25.90 0.00   
 Marine Harvest MHG 30. okt 2014 94.60 +0.48   
 Materialer OSE1510 30. okt 2014 459.73 +0.25   
 Materialer OSE15 30. okt 2014 459.73 +0.25   
 Media OSE2540 30. okt 2014 578.88 +7.40   
 Medistim ASA MEDI 30. okt 2014 27.30 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 30. okt 2014 117.50 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 30. okt 2014 1.26 0.00   
 Napatech NAPA 30. okt 2014 38.00 0.00   
 Nattopharma NATTO 30. okt 2014 13.00 -6.81   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK