Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 23. jul 2014 8.15 0.00   
 IDEX IDEX 23. jul 2014 4.90 -0.61   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 23. jul 2014 57.00 0.00   
 Industri OSE20 23. jul 2014 299.12 +0.13   
 Informasjonsteknologi OSE45 23. jul 2014 215.06 +0.01   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. jul 2014 1.16 0.00   
 Intex Resources ITX 23. jul 2014 2.00 0.00   
 Itera ASA ITE 23. jul 2014 2.94 +1.38   
 Jinhui Shipping JIN 23. jul 2014 19.60 +3.16   
 Kapitalvarer OSE2010 23. jul 2014 273.43 -0.40   
 Kitron KIT 23. jul 2014 1.95 -2.50   
 Klepp Sparebank KLEG 23. jul 2014 83.25 +1.52   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 23. jul 2014 20.79 -1.66   
 Kongsberg Automotive Holding KOA 23. jul 2014 6.90 +2.83   
 Kongsberg Gruppen KOG 23. jul 2014 146.50 -0.34   
 Konsumentvarer OSE30 23. jul 2014 998.91 +0.77   
 Kvrner KVAER 23. jul 2014 11.05 -0.90   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 23. jul 2014 98.85 +0.12   
 Lery Seafood Group LSG 23. jul 2014 231.50 +0.65   
 Link Mobility Group LINK 23. jul 2014 17.90 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 23. jul 2014 29.50 0.00   
 Marine Harvest MHG 23. jul 2014 88.55 +1.78   
 Materialer OSE1510 23. jul 2014 456.90 +0.74   
 Materialer OSE15 23. jul 2014 456.90 +0.74   
 Media OSE2540 23. jul 2014 530.90 -1.80   
 Medistim ASA MEDI 23. jul 2014 24.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 23. jul 2014 118.50 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 23. jul 2014 1.64 0.00   
 Napatech NAPA 23. jul 2014 47.40 +12.86   
 Nattopharma NATTO 23. jul 2014 18.40 +3.37   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK