Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 16. apr 2014 8.90 -1.11   
 IDEX IDEX 16. apr 2014 5.65 +0.89   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 16. apr 2014 53.25 -0.93   
 Industri OSE20 16. apr 2014 290.64 -0.16   
 Informasjonsteknologi OSE45 16. apr 2014 187.97 +0.97   
 Interoil Exploration & Production IOX 16. apr 2014 1.30 +2.36   
 Intex Resources ITX 16. apr 2014 2.05 +0.49   
 Itera ASA ITE 16. apr 2014 3.24 +1.25   
 Jinhui Shipping JIN 16. apr 2014 20.00 +3.63   
 Kapitalvarer OSE2010 16. apr 2014 245.95 +0.25   
 Kitron KIT 16. apr 2014 1.80 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 16. apr 2014 78.50 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 16. apr 2014 19.51 -2.25   
 Kongsberg Automotive Holding KOA 16. apr 2014 5.82 -0.17   
 Kongsberg Gruppen KOG 16. apr 2014 134.50 +0.75   
 Konsumentvarer OSE30 16. apr 2014 770.49 +0.03   
 Kvrner KVAER 16. apr 2014 11.80 -0.84   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 16. apr 2014 101.68 +2.87   
 Lery Seafood Group LSG 16. apr 2014 192.50 -2.78   
 Link Mobility Group LINK 16. apr 2014 18.40 0.00   
 Marine Harvest MHG 16. apr 2014 68.80 -0.07   
 Materialer OSE1510 16. apr 2014 381.91 +2.06   
 Materialer OSE15 16. apr 2014 381.91 +2.06   
 Media OSE2540 16. apr 2014 558.35 +1.90   
 Medistim ASA MEDI 16. apr 2014 24.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 16. apr 2014 113.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 16. apr 2014 2.18 0.00   
 Namsos Trafikkselskap NAM 16. apr 2014 185.00 0.00   
 Napatech NAPA 16. apr 2014 44.50 0.00   
 Nattopharma NATTO 16. apr 2014 14.50 -0.68   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.