Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 2. mar 2015 3.35 +6.35   
 IDEX IDEX 2. mar 2015 5.13 -1.54   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 2. mar 2015 75.00 0.00   
 Industri OSE20 2. mar 2015 287.35 -1.26   
 Informasjonsteknologi OSE45 2. mar 2015 209.09 -2.61   
 Interoil Exploration & Production IOX 2. mar 2015 0.29 0.00   
 Intex Resources ITX 2. mar 2015 1.60 -3.03   
 Itera ASA ITE 2. mar 2015 2.70 +3.45   
 Jaeren Sparebank JAEREN 2. mar 2015 101.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 2. mar 2015 11.65 -0.85   
 Kapitalvarer OSE2010 2. mar 2015 287.01 -0.98   
 Kitron KIT 2. mar 2015 1.93 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 2. mar 2015 24.94 -1.38   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 2. mar 2015 5.67 -0.35   
 Kongsberg Gruppen KOG 2. mar 2015 143.50 -1.03   
 Konsumentvarer OSE30 2. mar 2015 1 106.88 +0.45   
 Kvrner KVAER 2. mar 2015 7.53 -3.59   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 2. mar 2015 101.97 +1.15   
 Lery Seafood Group LSG 2. mar 2015 269.00 +2.28   
 Link Mobility Group LINK 2. mar 2015 28.50 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 2. mar 2015 25.40 0.00   
 Marine Harvest MHG 2. mar 2015 97.25 +0.52   
 Materialer OSE1510 2. mar 2015 590.07 +0.55   
 Materialer OSE15 2. mar 2015 590.07 +0.55   
 Media OSE2540 2. mar 2015 744.31 -2.24   
 Medistim ASA MEDI 2. mar 2015 35.60 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 2. mar 2015 129.50 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 2. mar 2015 1.20 0.00   
 Napatech NAPA 2. mar 2015 25.50 +2.00   
 Nattopharma NATTO 2. mar 2015 14.05 -3.10   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK