Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 5. mai 2015 3.45 -2.82   
 IDEX IDEX 5. mai 2015 6.15 -3.15   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 5. mai 2015 70.00 0.00   
 Industri OSE20 5. mai 2015 325.51 +0.62   
 Informasjonsteknologi OSE45 5. mai 2015 233.92 +0.45   
 Interoil Exploration & Production IOX 5. mai 2015 0.29 -3.33   
 Intex Resources ITX 5. mai 2015 1.74 -2.79   
 Itera ASA ITE 5. mai 2015 2.50 +0.40   
 Jaeren Sparebank JAEREN 5. mai 2015 98.50 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 5. mai 2015 12.50 -2.34   
 Kapitalvarer OSE2010 5. mai 2015 318.25 +0.94   
 Kitron KIT 5. mai 2015 2.49 -2.35   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 5. mai 2015 27.19 +0.22   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 5. mai 2015 6.29 +0.32   
 Kongsberg Gruppen KOG 5. mai 2015 162.00 -0.61   
 Konsumentvarer OSE30 5. mai 2015 1 084.19 -0.92   
 Kvrner KVAER 5. mai 2015 5.82 -0.85   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 5. mai 2015 109.22 -0.29   
 Lery Seafood Group LSG 5. mai 2015 251.00 +0.80   
 Link Mobility Group LINK 5. mai 2015 24.50 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 5. mai 2015 24.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 5. mai 2015 90.80 -1.68   
 Materialer OSE15 5. mai 2015 527.54 -0.69   
 Materialer OSE1510 5. mai 2015 527.54 -0.69   
 Media OSE2540 5. mai 2015 769.81 -0.59   
 Medistim ASA MEDI 5. mai 2015 41.00 -0.24   
 Melhus Sparebank MELG 5. mai 2015 129.50 +0.39   
 MultiClient Geophysical MCG 5. mai 2015 1.35 +12.50   
 Napatech NAPA 5. mai 2015 22.90 -0.43   
 Nattopharma NATTO 5. mai 2015 15.70 -1.88   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK