Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 31. jul 2014 8.02 0.00   
 IDEX IDEX 31. jul 2014 4.75 0.00   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 31. jul 2014 58.00 0.00   
 Industri OSE20 31. jul 2014 294.09 -0.75   
 Informasjonsteknologi OSE45 31. jul 2014 207.29 -0.52   
 Interoil Exploration & Production IOX 31. jul 2014 1.17 0.00   
 Intex Resources ITX 31. jul 2014 1.99 +1.53   
 Itera ASA ITE 31. jul 2014 2.88 +2.49   
 Jinhui Shipping JIN 31. jul 2014 17.40 -6.45   
 Kapitalvarer OSE2010 31. jul 2014 271.22 -0.04   
 Kitron KIT 31. jul 2014 2.05 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 31. jul 2014 81.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 31. jul 2014 19.58 -3.40   
 Kongsberg Automotive Holding KOA 31. jul 2014 6.80 -0.44   
 Kongsberg Gruppen KOG 31. jul 2014 143.50 -0.69   
 Konsumentvarer OSE30 31. jul 2014 979.59 +0.00   
 Kvrner KVAER 31. jul 2014 11.00 -1.35   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 31. jul 2014 97.33 -1.11   
 Lery Seafood Group LSG 31. jul 2014 227.50 +1.11   
 Link Mobility Group LINK 31. jul 2014 18.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 31. jul 2014 31.50 0.00   
 Marine Harvest MHG 31. jul 2014 85.80 +1.42   
 Materialer OSE15 31. jul 2014 447.37 -1.08   
 Materialer OSE1510 31. jul 2014 447.37 -1.08   
 Media OSE2540 31. jul 2014 520.43 -0.77   
 Medistim ASA MEDI 31. jul 2014 24.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 31. jul 2014 120.00 +0.42   
 MultiClient Geophysical MCG 31. jul 2014 2.00 0.00   
 Napatech NAPA 31. jul 2014 47.40 0.00   
 Nattopharma NATTO 31. jul 2014 16.50 +0.61   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK