Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 19. feb 2018 1.90 0.00   
 IDEX IDEX 19. feb 2018 4.60 +6.85   
 Incus Investor ASA INC 19. feb 2018 1.22 +1.67   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 19. feb 2018 78.00 -1.89   
 Induct AS INDUCT-ME 19. feb 2018 12.90 -0.77   
 Industri OSE20 19. feb 2018 406.24 +0.34   
 Informasjonsteknologi OSE45 19. feb 2018 240.00 -0.01   
 Infront INFRNT 19. feb 2018 25.50 0.00   
 Insr Insurance Group ASA INSR 19. feb 2018 7.00 0.00   
 Interoil Exploration & Production IOX 19. feb 2018 2.61 -3.16   
 Itera ASA ITE 19. feb 2018 7.92 +0.25   
 Jaeren Sparebank JAEREN 19. feb 2018 136.00 -2.16   
 Jinhui Shipping JIN 19. feb 2018 9.26 +4.04   
 Kapitalvarer OSE2010 19. feb 2018 393.50 -0.37   
 Kid KID 19. feb 2018 41.80 -0.24   
 Kitron KIT 19. feb 2018 8.51 -1.62   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 19. feb 2018 41.24 +1.03   
 Komplett Bank ASA KOMP 19. feb 2018 17.96 +1.13   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 19. feb 2018 9.29 +0.32   
 Kongsberg Gruppen KOG 19. feb 2018 173.40 +0.35   
 Konsumentvarer OSE30 19. feb 2018 2 089.91 -0.86   
 Kvrner KVAER 19. feb 2018 15.00 0.00   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 19. feb 2018 119.57 -1.75   
 Lery Seafood Group LSG 19. feb 2018 45.19 -0.68   
 Lillestrom Sparebank LSTSB-ME 19. feb 2018 105.00 0.00   
 Link Mobility Group LINK 19. feb 2018 140.80 -0.85   
 Magseis ASA MSEIS 19. feb 2018 16.90 -0.30   
 Marine Harvest MHG 19. feb 2018 150.80 -1.98   
 Materialer OSE15 19. feb 2018 667.53 -1.69   
 Materialer OSE1510 19. feb 2018 667.53 -1.69   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prve n