Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 17. feb 2017 9.37 -4.39   
 IDEX IDEX 17. feb 2017 6.55 +2.83   
 Incus Investor ASA INC 17. feb 2017 1.67 -3.47   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 17. feb 2017 80.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 17. feb 2017 17.50 0.00   
 Industri OSE20 17. feb 2017 367.19 -1.53   
 Informasjonsteknologi OSE45 17. feb 2017 229.88 -1.08   
 Insr Insurance Group ASA INSR 17. feb 2017 7.00 +1.30   
 Interoil Exploration & Production IOX 17. feb 2017 8.20 -1.09   
 Intex Resources ITX 17. feb 2017 1.83 -6.15   
 Itera ASA ITE 17. feb 2017 6.05 +8.04   
 Jaeren Sparebank JAEREN 17. feb 2017 121.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 17. feb 2017 9.90 -0.30   
 Kapitalvarer OSE2010 17. feb 2017 403.87 -0.84   
 Kid KID 17. feb 2017 36.20 -1.09   
 Kitron KIT 17. feb 2017 6.93 -0.57   
 Kolibri Kapital KOLKAPME 0.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 17. feb 2017 30.89 -0.58   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 17. feb 2017 5.48 -1.08   
 Kongsberg Gruppen KOG 17. feb 2017 138.50 -2.12   
 Konsumentvarer OSE30 17. feb 2017 1 822.34 +0.49   
 Kvrner KVAER 17. feb 2017 11.45 -0.43   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 17. feb 2017 125.20 -0.89   
 Lery Seafood Group LSG 17. feb 2017 443.90 +0.75   
 Link Mobility Group LINK 17. feb 2017 142.00 +0.35   
 Magseis ASA MSEIS 17. feb 2017 14.90 +0.34   
 Marine Harvest MHG 17. feb 2017 144.00 0.00   
 Materialer OSE1510 17. feb 2017 593.24 -0.82   
 Materialer OSE15 17. feb 2017 593.24 -0.82   
 Media OSE2540 17. feb 2017 708.65 -0.46   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK