Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 7. des 2016 1.94 0.00   
 IDEX IDEX 7. des 2016 6.75 +3.69   
 Incus Investor ASA INC 7. des 2016 1.38 +2.99   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 7. des 2016 75.00 +1.35   
 Induct AS INDUCT-ME 7. des 2016 19.00 -2.06   
 Industri OSE20 7. des 2016 345.28 -0.77   
 Informasjonsteknologi OSE45 7. des 2016 222.76 +0.25   
 Insr Insurance Group ASA INSR 7. des 2016 7.36 -0.67   
 Interoil Exploration & Production IOX 7. des 2016 1.56 -3.70   
 Intex Resources ITX 7. des 2016 0.53 -5.36   
 Itera ASA ITE 7. des 2016 4.78 -3.43   
 Jaeren Sparebank JAEREN 7. des 2016 108.50 +0.46   
 Jinhui Shipping JIN 7. des 2016 8.05 -1.23   
 Kapitalvarer OSE2010 7. des 2016 390.99 -0.76   
 Kid KID 7. des 2016 33.00 +4.76   
 Kitron KIT 7. des 2016 6.20 -0.80   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 7. des 2016 30.76 -0.03   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 7. des 2016 5.90 -0.67   
 Kongsberg Gruppen KOG 7. des 2016 117.50 -1.26   
 Konsumentvarer OSE30 7. des 2016 1 914.09 -0.70   
 Kvrner KVAER 7. des 2016 10.35 -0.48   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 7. des 2016 157.20 -2.03   
 Lery Seafood Group LSG 7. des 2016 465.70 +0.17   
 Link Mobility Group LINK 7. des 2016 157.00 +0.96   
 Magseis ASA MSEIS 7. des 2016 11.50 +0.88   
 Marine Harvest MHG 7. des 2016 150.50 -0.99   
 Materialer OSE15 7. des 2016 546.58 +2.43   
 Materialer OSE1510 7. des 2016 546.58 +2.43   
 Media OSE2540 7. des 2016 597.46 +0.52   
 Medistim ASA MEDI 7. des 2016 77.50 -0.32   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK