Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 18. aug 2017 7.40 +27.59   
 IDEX IDEX 18. aug 2017 7.60 +0.66   
 Incus Investor ASA INC 18. aug 2017 1.19 -0.83   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 18. aug 2017 77.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 18. aug 2017 14.00 0.00   
 Industri OSE20 18. aug 2017 385.62 +0.73   
 Informasjonsteknologi OSE45 18. aug 2017 242.48 -0.49   
 Insr Insurance Group ASA INSR 18. aug 2017 7.73 +3.48   
 Interoil Exploration & Production IOX 18. aug 2017 4.26 +2.40   
 Intex Resources ITX 18. aug 2017 1.36 +3.82   
 Itera ASA ITE 18. aug 2017 7.15 +1.42   
 Jaeren Sparebank JAEREN 18. aug 2017 123.50 -0.80   
 Jinhui Shipping JIN 18. aug 2017 9.35 +0.32   
 Kapitalvarer OSE2010 18. aug 2017 387.15 +0.84   
 Kid KID 18. aug 2017 45.60 -0.65   
 Kitron KIT 18. aug 2017 8.40 -1.29   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 18. aug 2017 31.50 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 18. aug 2017 37.08 +0.68   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 18. aug 2017 8.21 +2.50   
 Kongsberg Gruppen KOG 18. aug 2017 129.50 +0.39   
 Konsumentvarer OSE30 18. aug 2017 2 011.20 +0.15   
 Kvrner KVAER 18. aug 2017 11.10 -2.20   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 18. aug 2017 106.69 -1.52   
 Lery Seafood Group LSG 18. aug 2017 51.00 +0.39   
 Link Mobility Group LINK 18. aug 2017 114.00 -2.56   
 Magseis ASA MSEIS 18. aug 2017 16.20 +5.88   
 Marine Harvest MHG 18. aug 2017 154.60 +0.98   
 Materialer OSE1510 18. aug 2017 619.21 -0.29   
 Materialer OSE15 18. aug 2017 619.21 -0.29   
 Media OSE2540 18. aug 2017 625.62 -1.49   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK