Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 30. jan 2015 3.07 -1.29   
 IDEX IDEX 30. jan 2015 4.23 +7.36   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 30. jan 2015 72.50 0.00   
 Industri OSE20 30. jan 2015 278.86 -0.98   
 Informasjonsteknologi OSE45 30. jan 2015 236.24 -0.56   
 Interoil Exploration & Production IOX 30. jan 2015 0.32 +3.23   
 Intex Resources ITX 30. jan 2015 1.95 -3.47   
 Itera ASA ITE 30. jan 2015 2.85 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 30. jan 2015 100.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 30. jan 2015 12.45 -1.97   
 Kapitalvarer OSE2010 30. jan 2015 260.67 -0.50   
 Kitron KIT 30. jan 2015 1.69 -1.74   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 30. jan 2015 23.12 +1.09   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 30. jan 2015 6.09 +1.00   
 Kongsberg Gruppen KOG 30. jan 2015 131.00 -1.50   
 Konsumentvarer OSE30 30. jan 2015 1 077.41 +0.33   
 Kvrner KVAER 30. jan 2015 9.04 +0.44   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 30. jan 2015 103.64 +1.50   
 Lery Seafood Group LSG 30. jan 2015 272.00 0.00   
 Link Mobility Group LINK 30. jan 2015 25.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 30. jan 2015 25.90 0.00   
 Marine Harvest MHG 30. jan 2015 101.50 -0.20   
 Materialer OSE15 30. jan 2015 585.26 +0.09   
 Materialer OSE1510 30. jan 2015 585.26 +0.09   
 Media OSE2540 30. jan 2015 834.07 0.00   
 Medistim ASA MEDI 30. jan 2015 29.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 30. jan 2015 126.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 30. jan 2015 1.30 +6.56   
 Napatech NAPA 30. jan 2015 26.20 +0.77   
 Nattopharma NATTO 30. jan 2015 10.25 -6.82   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK