Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 20. jan 2017 2.40 0.00   
 IDEX IDEX 20. jan 2017 7.34 +0.41   
 Incus Investor ASA INC 20. jan 2017 1.10 -6.78   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 20. jan 2017 80.50 -0.31   
 Induct AS INDUCT-ME 20. jan 2017 19.00 -2.56   
 Industri OSE20 20. jan 2017 371.42 +0.86   
 Informasjonsteknologi OSE45 20. jan 2017 231.78 +0.70   
 Insr Insurance Group ASA INSR 20. jan 2017 6.90 +2.99   
 Interoil Exploration & Production IOX 20. jan 2017 8.65 +3.22   
 Intex Resources ITX 20. jan 2017 2.02 -0.98   
 Itera ASA ITE 20. jan 2017 5.70 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 20. jan 2017 118.50 +0.42   
 Jinhui Shipping JIN 20. jan 2017 8.55 +4.52   
 Kapitalvarer OSE2010 20. jan 2017 398.40 -0.29   
 Kid KID 20. jan 2017 36.10 -1.63   
 Kitron KIT 20. jan 2017 6.51 -2.11   
 Kolibri Kapital KOLKAPME 0.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 20. jan 2017 29.96 -0.30   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 20. jan 2017 5.88 -0.34   
 Kongsberg Gruppen KOG 20. jan 2017 128.50 0.00   
 Konsumentvarer OSE30 20. jan 2017 1 930.61 -0.08   
 Kvrner KVAER 20. jan 2017 11.65 +0.87   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 20. jan 2017 126.14 +0.69   
 Lery Seafood Group LSG 20. jan 2017 463.80 -0.15   
 Link Mobility Group LINK 20. jan 2017 161.00 +0.94   
 Magseis ASA MSEIS 20. jan 2017 12.70 +4.96   
 Marine Harvest MHG 20. jan 2017 156.10 0.00   
 Materialer OSE1510 20. jan 2017 588.46 +0.37   
 Materialer OSE15 20. jan 2017 588.46 +0.37   
 Media OSE2540 20. jan 2017 701.84 -0.12   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK