Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 27. apr 2017 9.99 +5.27   
 IDEX IDEX 27. apr 2017 8.45 -2.76   
 Incus Investor ASA INC 27. apr 2017 1.20 -7.69   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 27. apr 2017 77.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 27. apr 2017 16.00 0.00   
 Industri OSE20 27. apr 2017 381.00 +0.23   
 Informasjonsteknologi OSE45 27. apr 2017 248.43 -0.29   
 Insr Insurance Group ASA INSR 27. apr 2017 7.29 +4.74   
 Interoil Exploration & Production IOX 27. apr 2017 7.19 +0.56   
 Intex Resources ITX 27. apr 2017 1.78 +0.57   
 Itera ASA ITE 27. apr 2017 7.20 -0.41   
 Jaeren Sparebank JAEREN 27. apr 2017 115.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 27. apr 2017 9.96 -2.35   
 Kapitalvarer OSE2010 27. apr 2017 395.52 -0.05   
 Kid KID 27. apr 2017 40.60 0.00   
 Kitron KIT 27. apr 2017 6.90 +2.99   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 27. apr 2017 32.82 +1.42   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 27. apr 2017 5.96 -1.81   
 Kongsberg Gruppen KOG 27. apr 2017 133.50 -0.19   
 Konsumentvarer OSE30 27. apr 2017 1 817.81 +1.71   
 Kvrner KVAER 27. apr 2017 10.95 -1.35   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 27. apr 2017 117.60 +3.65   
 Lery Seafood Group LSG 27. apr 2017 430.10 +2.11   
 Link Mobility Group LINK 27. apr 2017 131.50 -1.13   
 Magseis ASA MSEIS 27. apr 2017 14.25 -0.70   
 Marine Harvest MHG 27. apr 2017 141.20 +1.58   
 Materialer OSE15 27. apr 2017 608.96 -1.57   
 Materialer OSE1510 27. apr 2017 608.96 -1.57   
 Media OSE2540 27. apr 2017 692.05 +1.15   
 Medistim ASA MEDI 27. apr 2017 70.00 +2.56   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK