Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 11. feb 2016 1.63 -1.81   
 IDEX IDEX 11. feb 2016 6.87 -4.98   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 11. feb 2016 70.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 11. feb 2016 10.85 0.00   
 Industri OSE20 11. feb 2016 286.25 +0.54   
 Informasjonsteknologi OSE45 11. feb 2016 191.45 -1.48   
 Interoil Exploration & Production IOX 11. feb 2016 2.03 -7.73   
 Intex Resources ITX 11. feb 2016 0.54 -5.26   
 Itera ASA ITE 11. feb 2016 3.60 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 11. feb 2016 95.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 11. feb 2016 5.48 -0.36   
 Kapitalvarer OSE2010 11. feb 2016 323.27 -1.58   
 Kid KID 11. feb 2016 29.60 -2.31   
 Kitron KIT 11. feb 2016 4.05 +1.50   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 11. feb 2016 28.12 -0.53   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 11. feb 2016 5.20 -3.70   
 Kongsberg Gruppen KOG 11. feb 2016 123.50 -6.79   
 Konsumentvarer OSE30 11. feb 2016 1 354.98 -1.67   
 Kvrner KVAER 11. feb 2016 5.60 -1.93   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 11. feb 2016 58.30 +0.50   
 Lery Seafood Group LSG 11. feb 2016 315.00 -3.67   
 Link Mobility Group LINK 11. feb 2016 47.00 -5.05   
 Magseis ASA MSEIS 11. feb 2016 12.95 -12.79   
 Marine Harvest MHG 11. feb 2016 114.90 -1.20   
 Materialer OSE1510 11. feb 2016 423.50 -2.90   
 Materialer OSE15 11. feb 2016 423.50 -2.90   
 Media OSE2540 11. feb 2016 741.99 -2.40   
 Medistim ASA MEDI 11. feb 2016 48.60 -2.80   
 Melhus Sparebank MELG 11. feb 2016 131.50 -0.75   
 MultiClient Geophysical MCG 11. feb 2016 0.50 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK