Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 24. jun 2016 2.03 -3.79   
 IDEX IDEX 24. jun 2016 8.23 +1.11   
 Incus Investor ASA INC 24. jun 2016 2.00 -3.85   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 24. jun 2016 65.50 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 24. jun 2016 18.00 0.00   
 Industri OSE20 24. jun 2016 314.15 -2.06   
 Informasjonsteknologi OSE45 24. jun 2016 213.79 -0.75   
 Interoil Exploration & Production IOX 24. jun 2016 2.30 -4.96   
 Intex Resources ITX 24. jun 2016 0.46 +4.55   
 Itera ASA ITE 24. jun 2016 4.05 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 24. jun 2016 80.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 24. jun 2016 4.97 -2.55   
 Kapitalvarer OSE2010 24. jun 2016 350.16 -0.56   
 Kid KID 24. jun 2016 27.00 -1.10   
 Kitron KIT 24. jun 2016 4.72 +3.74   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 24. jun 2016 30.47 -0.59   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 24. jun 2016 5.70 -4.52   
 Kongsberg Gruppen KOG 24. jun 2016 122.00 +3.39   
 Konsumentvarer OSE30 24. jun 2016 1 721.33 -1.64   
 Kvrner KVAER 24. jun 2016 7.70 -2.90   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 24. jun 2016 72.37 -1.35   
 Lery Seafood Group LSG 24. jun 2016 405.00 -3.36   
 Link Mobility Group LINK 24. jun 2016 81.50 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 24. jun 2016 14.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 24. jun 2016 141.00 -1.54   
 Materialer OSE1510 24. jun 2016 427.20 -3.59   
 Materialer OSE15 24. jun 2016 427.20 -3.59   
 Media OSE2540 24. jun 2016 809.50 -4.54   
 Medistim ASA MEDI 24. jun 2016 56.00 +1.82   
 Melhus Sparebank MELG 24. jun 2016 107.50 -0.46   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK