Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 1. sep 2014 7.50 -3.85   
 IDEX IDEX 1. sep 2014 4.48 -6.67   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 1. sep 2014 60.00 +1.69   
 Industri OSE20 1. sep 2014 293.48 +0.22   
 Informasjonsteknologi OSE45 1. sep 2014 219.46 -1.20   
 Interoil Exploration & Production IOX 1. sep 2014 0.90 0.00   
 Intex Resources ITX 1. sep 2014 1.65 -1.79   
 Itera ASA ITE 1. sep 2014 2.75 -3.51   
 Jinhui Shipping JIN 1. sep 2014 18.00 -3.74   
 Kapitalvarer OSE2010 1. sep 2014 264.46 +0.02   
 Kitron KIT 1. sep 2014 1.92 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 1. sep 2014 94.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 1. sep 2014 20.08 +1.31   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 1. sep 2014 7.38 -0.94   
 Kongsberg Gruppen KOG 1. sep 2014 146.00 +2.10   
 Konsumentvarer OSE30 1. sep 2014 957.71 -0.04   
 Kvrner KVAER 1. sep 2014 10.60 -0.47   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 1. sep 2014 100.95 +2.35   
 Lery Seafood Group LSG 1. sep 2014 229.00 0.00   
 Link Mobility Group LINK 1. sep 2014 18.90 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 1. sep 2014 29.70 0.00   
 Marine Harvest MHG 1. sep 2014 83.65 -0.24   
 Materialer OSE15 1. sep 2014 458.08 -0.25   
 Materialer OSE1510 1. sep 2014 458.08 -0.25   
 Media OSE2540 1. sep 2014 536.53 +0.21   
 Medistim ASA MEDI 1. sep 2014 23.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 1. sep 2014 115.50 +0.43   
 MultiClient Geophysical MCG 1. sep 2014 1.89 +18.13   
 Napatech NAPA 1. sep 2014 39.20 0.00   
 Nattopharma NATTO 1. sep 2014 13.90 +2.21   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK