Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 4. mai 2016 2.13 -1.39   
 IDEX IDEX 4. mai 2016 8.06 -0.74   
 Incus Investor ASA SCI 4. mai 2016 2.36 -7.45   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 4. mai 2016 70.25 +0.36   
 Induct AS INDUCT-ME 4. mai 2016 22.00 0.00   
 Industri OSE20 4. mai 2016 331.35 +0.19   
 Informasjonsteknologi OSE45 4. mai 2016 234.57 -0.54   
 Interoil Exploration & Production IOX 4. mai 2016 1.90 0.00   
 Intex Resources ITX 4. mai 2016 0.70 -7.89   
 Itera ASA ITE 4. mai 2016 3.79 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 4. mai 2016 93.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 4. mai 2016 6.43 -4.32   
 Kapitalvarer OSE2010 4. mai 2016 358.43 +0.66   
 Kid KID 4. mai 2016 29.80 -1.32   
 Kitron KIT 4. mai 2016 4.33 +0.70   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 4. mai 2016 31.85 -0.81   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 4. mai 2016 6.21 -2.51   
 Kongsberg Gruppen KOG 4. mai 2016 132.50 +0.38   
 Konsumentvarer OSE30 4. mai 2016 1 595.21 +1.99   
 Kvrner KVAER 4. mai 2016 7.60 +1.06   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 4. mai 2016 74.41 +0.57   
 Lery Seafood Group LSG 4. mai 2016 394.00 +1.29   
 Link Mobility Group LINK 4. mai 2016 68.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 4. mai 2016 15.10 0.00   
 Marine Harvest MHG 4. mai 2016 127.50 +0.39   
 Materialer OSE15 4. mai 2016 467.93 +0.43   
 Materialer OSE1510 4. mai 2016 467.93 +0.43   
 Media OSE2540 4. mai 2016 772.04 -1.42   
 Medistim ASA MEDI 4. mai 2016 52.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 4. mai 2016 109.00 +0.93   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK