Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 27. mai 2015 2.28 0.00   
 IDEX IDEX 27. mai 2015 6.62 +2.48   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 27. mai 2015 70.00 0.00   
 Industri OSE20 27. mai 2015 326.10 +0.58   
 Informasjonsteknologi OSE45 27. mai 2015 221.27 -0.07   
 Interoil Exploration & Production IOX 27. mai 2015 0.27 0.00   
 Intex Resources ITX 27. mai 2015 1.63 0.00   
 Itera ASA ITE 27. mai 2015 2.60 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 27. mai 2015 99.00 -1.00   
 Jinhui Shipping JIN 27. mai 2015 12.75 +1.59   
 Kapitalvarer OSE2010 27. mai 2015 315.00 +0.47   
 Kitron KIT 27. mai 2015 2.77 +4.53   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 27. mai 2015 27.93 +1.64   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 27. mai 2015 5.60 -0.53   
 Kongsberg Gruppen KOG 27. mai 2015 146.00 +0.69   
 Konsumentvarer OSE30 27. mai 2015 1 111.92 +0.74   
 Kvrner KVAER 27. mai 2015 5.62 -1.40   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 27. mai 2015 105.16 -0.98   
 Lery Seafood Group LSG 27. mai 2015 248.50 +1.43   
 Link Mobility Group LINK 27. mai 2015 28.00 -6.04   
 Magseis ASA MSEIS 27. mai 2015 24.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 27. mai 2015 87.85 -0.11   
 Materialer OSE15 27. mai 2015 533.08 +0.50   
 Materialer OSE1510 27. mai 2015 533.08 +0.50   
 Media OSE2540 27. mai 2015 838.44 +0.22   
 Medistim ASA MEDI 27. mai 2015 40.70 +1.75   
 Melhus Sparebank MELG 27. mai 2015 129.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 27. mai 2015 1.20 0.00   
 Multiconsult ASA MULTI 27. mai 2015 100.00 0.00   
 Napatech NAPA 27. mai 2015 21.00 -0.94   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK