Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 23. sep 2014 6.80 -1.45   
 IDEX IDEX 23. sep 2014 3.80 -6.86   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 23. sep 2014 65.75 0.00   
 Industri OSE20 23. sep 2014 283.43 -1.36   
 Informasjonsteknologi OSE45 23. sep 2014 217.60 -0.54   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. sep 2014 0.67 -2.90   
 Intex Resources ITX 23. sep 2014 1.46 -2.01   
 Itera ASA ITE 23. sep 2014 2.85 +3.64   
 Jinhui Shipping JIN 23. sep 2014 15.70 -4.85   
 Kapitalvarer OSE2010 23. sep 2014 261.45 -0.63   
 Kitron KIT 23. sep 2014 1.89 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 23. sep 2014 99.00 +3.13   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 23. sep 2014 18.82 -0.53   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 23. sep 2014 7.13 +0.28   
 Kongsberg Gruppen KOG 23. sep 2014 145.50 +0.69   
 Konsumentvarer OSE30 23. sep 2014 996.20 -1.24   
 Kvrner KVAER 23. sep 2014 10.35 -1.43   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 23. sep 2014 96.85 -0.20   
 Lery Seafood Group LSG 23. sep 2014 239.00 +1.49   
 Link Mobility Group LINK 23. sep 2014 20.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 23. sep 2014 28.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 23. sep 2014 86.90 -2.08   
 Materialer OSE1510 23. sep 2014 459.35 +1.71   
 Materialer OSE15 23. sep 2014 459.35 +1.71   
 Media OSE2540 23. sep 2014 600.25 -1.47   
 Medistim ASA MEDI 23. sep 2014 22.90 +0.44   
 Melhus Sparebank MELG 23. sep 2014 117.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 23. sep 2014 1.41 +8.46   
 Napatech NAPA 23. sep 2014 40.00 +1.01   
 Nattopharma NATTO 23. sep 2014 12.20 -2.01   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK