Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 8. des 2017 2.70 +3.85   
 IDEX IDEX 8. des 2017 4.80 -2.44   
 Incus Investor ASA INC 8. des 2017 1.06 -1.85   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 8. des 2017 80.75 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 8. des 2017 10.80 0.00   
 Industri OSE20 8. des 2017 388.06 +0.56   
 Informasjonsteknologi OSE45 8. des 2017 232.91 +0.47   
 Infront INFRNT 8. des 2017 24.50 0.00   
 Insr Insurance Group ASA INSR 8. des 2017 7.01 -0.57   
 Interoil Exploration & Production IOX 8. des 2017 2.18 +10.66   
 Itera ASA ITE 8. des 2017 6.20 -1.43   
 Jaeren Sparebank JAEREN 8. des 2017 130.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 8. des 2017 9.27 +2.43   
 Kapitalvarer OSE2010 8. des 2017 375.66 +0.43   
 Kid KID 8. des 2017 44.80 -1.54   
 Kitron KIT 8. des 2017 6.71 +0.75   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 8. des 2017 15.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 8. des 2017 39.10 -0.08   
 Komplett Bank ASA KOMP 8. des 2017 18.70 0.00   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 8. des 2017 10.40 0.00   
 Kongsberg Gruppen KOG 8. des 2017 146.00 -1.02   
 Konsumentvarer OSE30 8. des 2017 1 994.95 -1.19   
 Kvrner KVAER 8. des 2017 14.95 +2.05   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 8. des 2017 110.13 +5.88   
 Lery Seafood Group LSG 8. des 2017 44.61 -2.28   
 Lillestrom Sparebank LSTSB-ME 0.00 0.00   
 Link Mobility Group LINK 8. des 2017 114.00 -1.30   
 Magseis ASA MSEIS 8. des 2017 18.00 +1.69   
 Marine Harvest MHG 8. des 2017 137.70 -2.06   
 Materialer OSE1510 8. des 2017 668.35 +1.26   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK