Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 29. aug 2016 2.36 0.00   
 IDEX IDEX 29. aug 2016 8.27 -0.96   
 Incus Investor ASA INC 29. aug 2016 1.95 +2.63   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 29. aug 2016 64.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 29. aug 2016 19.50 -2.99   
 Industri OSE20 29. aug 2016 336.60 +0.17   
 Informasjonsteknologi OSE45 29. aug 2016 227.14 -0.01   
 Interoil Exploration & Production IOX 29. aug 2016 1.95 -2.01   
 Intex Resources ITX 29. aug 2016 0.50 0.00   
 Itera ASA ITE 29. aug 2016 4.00 +1.27   
 Jaeren Sparebank JAEREN 29. aug 2016 92.25 -0.27   
 Jinhui Shipping JIN 29. aug 2016 4.96 -0.80   
 Kapitalvarer OSE2010 29. aug 2016 387.64 +0.26   
 Kid KID 29. aug 2016 27.50 -1.08   
 Kitron KIT 29. aug 2016 5.56 +0.36   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 29. aug 2016 31.66 +1.05   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 29. aug 2016 5.99 -0.33   
 Kongsberg Gruppen KOG 29. aug 2016 125.00 +0.40   
 Konsumentvarer OSE30 29. aug 2016 1 689.72 +0.03   
 Kvrner KVAER 29. aug 2016 7.73 -2.52   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 29. aug 2016 81.66 -1.28   
 Lery Seafood Group LSG 29. aug 2016 376.90 +0.37   
 Link Mobility Group LINK 29. aug 2016 117.50 +0.43   
 Magseis ASA MSEIS 29. aug 2016 13.50 0.00   
 Marine Harvest MHG 29. aug 2016 127.90 -0.54   
 Materialer OSE15 29. aug 2016 484.30 -0.44   
 Materialer OSE1510 29. aug 2016 484.30 -0.44   
 Media OSE2540 29. aug 2016 843.58 +0.13   
 Medistim ASA MEDI 29. aug 2016 67.25 -0.37   
 Melhus Sparebank MELG 29. aug 2016 111.00 -0.89   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK