Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 30. nov 2015 1.98 +4.21   
 IDEX IDEX 30. nov 2015 9.79 +6.41   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 30. nov 2015 65.00 -2.99   
 Industri OSE20 30. nov 2015 312.29 +0.81   
 Informasjonsteknologi OSE45 30. nov 2015 214.97 +3.11   
 Interoil Exploration & Production IOX 30. nov 2015 3.39 -2.59   
 Intex Resources ITX 30. nov 2015 0.48 -7.69   
 Itera ASA ITE 30. nov 2015 3.31 -5.43   
 Jaeren Sparebank JAEREN 30. nov 2015 98.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 30. nov 2015 8.43 -0.47   
 Kapitalvarer OSE2010 30. nov 2015 338.38 +0.86   
 Kid KID 30. nov 2015 30.20 0.00   
 Kitron KIT 30. nov 2015 3.57 +2.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 30. nov 2015 32.59 +1.91   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 30. nov 2015 5.84 +0.17   
 Kongsberg Gruppen KOG 30. nov 2015 136.50 +0.74   
 Konsumentvarer OSE30 30. nov 2015 1 377.07 +1.19   
 Kvrner KVAER 30. nov 2015 8.34 +1.34   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 30. nov 2015 63.58 +3.16   
 Lery Seafood Group LSG 30. nov 2015 320.00 +1.91   
 Link Mobility Group LINK 30. nov 2015 37.90 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 30. nov 2015 16.00 +3.23   
 Marine Harvest MHG 30. nov 2015 117.50 +0.86   
 Materialer OSE1510 30. nov 2015 527.68 +2.11   
 Materialer OSE15 30. nov 2015 527.68 +2.11   
 Media OSE2540 30. nov 2015 1 037.37 -1.15   
 Medistim ASA MEDI 30. nov 2015 51.25 +4.59   
 Melhus Sparebank MELG 30. nov 2015 122.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 30. nov 2015 0.60 -10.45   
 Multiconsult ASA MULTI 30. nov 2015 97.50 +1.56   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK