Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 30. jul 2015 2.23 +0.91   
 IDEX IDEX 30. jul 2015 9.32 +3.67   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 30. jul 2015 67.25 0.00   
 Industri OSE20 30. jul 2015 320.85 +0.29   
 Informasjonsteknologi OSE45 30. jul 2015 214.18 +0.84   
 Interoil Exploration & Production IOX 30. jul 2015 1.90 -17.39   
 Intex Resources ITX 30. jul 2015 1.23 +4.24   
 Itera ASA ITE 30. jul 2015 2.69 0.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 30. jul 2015 99.50 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 30. jul 2015 12.70 +0.79   
 Kapitalvarer OSE2010 30. jul 2015 309.98 +1.11   
 Kitron KIT 30. jul 2015 2.91 -2.68   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 30. jul 2015 26.68 -0.04   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 30. jul 2015 5.12 +0.59   
 Kongsberg Gruppen KOG 30. jul 2015 136.00 +1.49   
 Konsumentvarer OSE30 30. jul 2015 1 219.62 -0.03   
 Kvrner KVAER 30. jul 2015 4.60 +1.77   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 30. jul 2015 87.87 +0.40   
 Lery Seafood Group LSG 30. jul 2015 279.00 +1.45   
 Link Mobility Group LINK 30. jul 2015 40.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 30. jul 2015 17.50 0.00   
 Marine Harvest MHG 30. jul 2015 100.40 -0.59   
 Materialer OSE15 30. jul 2015 520.50 -0.05   
 Materialer OSE1510 30. jul 2015 520.50 -0.05   
 Media OSE2540 30. jul 2015 916.74 -0.52   
 Medistim ASA MEDI 30. jul 2015 39.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 30. jul 2015 127.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 30. jul 2015 0.92 0.00   
 Multiconsult ASA MULTI 30. jul 2015 96.25 0.00   
 Napatech NAPA 30. jul 2015 20.00 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK