Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 21. okt 2016 2.05 0.00   
 IDEX IDEX 21. okt 2016 7.32 +0.14   
 Incus Investor ASA INC 21. okt 2016 1.48 +13.85   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 21. okt 2016 70.00 -2.44   
 Induct AS INDUCT-ME 21. okt 2016 16.00 0.00   
 Industri OSE20 21. okt 2016 345.32 +0.01   
 Informasjonsteknologi OSE45 21. okt 2016 223.36 +0.27   
 Interoil Exploration & Production IOX 21. okt 2016 1.70 +6.25   
 Intex Resources ITX 21. okt 2016 0.57 +3.64   
 Itera ASA ITE 21. okt 2016 4.60 +1.10   
 Jaeren Sparebank JAEREN 21. okt 2016 98.00 -1.01   
 Jinhui Shipping JIN 21. okt 2016 4.95 +1.64   
 Kapitalvarer OSE2010 21. okt 2016 396.18 +0.55   
 Kid KID 21. okt 2016 30.60 0.00   
 Kitron KIT 21. okt 2016 5.90 -0.34   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 21. okt 2016 31.65 -1.59   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 21. okt 2016 7.16 -0.28   
 Kongsberg Gruppen KOG 21. okt 2016 128.00 +1.19   
 Konsumentvarer OSE30 21. okt 2016 1 901.32 +0.40   
 Kvrner KVAER 21. okt 2016 10.75 +1.90   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 21. okt 2016 104.95 +0.40   
 Lery Seafood Group LSG 21. okt 2016 426.00 +0.19   
 Link Mobility Group LINK 21. okt 2016 158.00 -1.56   
 Magseis ASA MSEIS 21. okt 2016 13.20 0.00   
 Marine Harvest MHG 21. okt 2016 148.30 -0.47   
 Materialer OSE1510 21. okt 2016 472.43 +2.47   
 Materialer OSE15 21. okt 2016 472.43 +2.47   
 Media OSE2540 21. okt 2016 672.55 +0.01   
 Medistim ASA MEDI 21. okt 2016 65.25 +0.38   
 Melhus Sparebank MELG 21. okt 2016 120.00 -0.41   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK