Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 23. apr 2014 9.25 +1.65   
 IDEX IDEX 23. apr 2014 5.83 +0.52   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 23. apr 2014 53.00 0.00   
 Industri OSE20 23. apr 2014 299.49 +0.33   
 Informasjonsteknologi OSE45 23. apr 2014 196.33 +0.40   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. apr 2014 1.24 -1.59   
 Intex Resources ITX 23. apr 2014 2.14 +0.94   
 Itera ASA ITE 23. apr 2014 3.30 -0.30   
 Jinhui Shipping JIN 23. apr 2014 22.30 -2.19   
 Kapitalvarer OSE2010 23. apr 2014 251.12 +0.50   
 Kitron KIT 23. apr 2014 1.82 0.00   
 Klepp Sparebank KLEG 23. apr 2014 79.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 23. apr 2014 20.78 +1.76   
 Kongsberg Automotive Holding KOA 23. apr 2014 6.07 -1.30   
 Kongsberg Gruppen KOG 23. apr 2014 136.00 +0.37   
 Konsumentvarer OSE30 23. apr 2014 794.51 0.00   
 Kvrner KVAER 23. apr 2014 11.50 -2.54   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 23. apr 2014 103.79 -0.55   
 Lery Seafood Group LSG 23. apr 2014 202.00 -0.98   
 Link Mobility Group LINK 23. apr 2014 19.80 -7.91   
 Marine Harvest MHG 23. apr 2014 72.60 +0.48   
 Materialer OSE15 23. apr 2014 384.04 -0.22   
 Materialer OSE1510 23. apr 2014 384.04 -0.22   
 Media OSE2540 23. apr 2014 575.97 -0.28   
 Medistim ASA MEDI 23. apr 2014 24.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 23. apr 2014 110.00 -2.65   
 MultiClient Geophysical MCG 23. apr 2014 2.35 0.00   
 Namsos Trafikkselskap NAM 23. apr 2014 190.00 0.00   
 Napatech NAPA 23. apr 2014 43.50 0.00   
 Nattopharma NATTO 23. apr 2014 14.30 -1.38   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.