Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 16. okt 2017 3.94 -1.25   
 IDEX IDEX 16. okt 2017 6.14 +1.66   
 Incus Investor ASA INC 16. okt 2017 1.24 0.00   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 16. okt 2017 79.75 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 16. okt 2017 13.10 +0.77   
 Industri OSE20 16. okt 2017 383.49 -0.61   
 Informasjonsteknologi OSE45 16. okt 2017 239.62 +0.36   
 Insr Insurance Group ASA INSR 16. okt 2017 7.19 -0.14   
 Interoil Exploration & Production IOX 16. okt 2017 3.10 +2.65   
 Intex Resources ITX 16. okt 2017 1.20 0.00   
 Itera ASA ITE 16. okt 2017 6.05 -3.20   
 Jaeren Sparebank JAEREN 16. okt 2017 130.50 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 16. okt 2017 9.97 -0.80   
 Kapitalvarer OSE2010 16. okt 2017 385.07 -0.90   
 Kid KID 16. okt 2017 43.10 -1.60   
 Kitron KIT 16. okt 2017 7.86 -1.50   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 16. okt 2017 36.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 16. okt 2017 38.60 -0.44   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 16. okt 2017 9.44 +0.32   
 Kongsberg Gruppen KOG 16. okt 2017 138.50 +1.09   
 Konsumentvarer OSE30 16. okt 2017 2 161.87 -0.78   
 Kvrner KVAER 16. okt 2017 13.95 +1.09   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 16. okt 2017 113.93 -0.88   
 Lery Seafood Group LSG 16. okt 2017 53.45 -1.02   
 Link Mobility Group LINK 16. okt 2017 110.50 +0.91   
 Magseis ASA MSEIS 16. okt 2017 19.70 0.00   
 Marine Harvest MHG 16. okt 2017 163.50 -0.85   
 Materialer OSE1510 16. okt 2017 731.74 +0.57   
 Materialer OSE15 16. okt 2017 731.74 +0.57   
 Media OSE2540 16. okt 2017 680.57 -0.77   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK