Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 23. jun 2017 7.00 -1.96   
 IDEX IDEX 23. jun 2017 7.76 -1.15   
 Incus Investor ASA INC 23. jun 2017 1.23 -2.38   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 23. jun 2017 74.00 0.00   
 Induct AS INDUCT-ME 23. jun 2017 14.80 -2.63   
 Industri OSE20 23. jun 2017 384.79 +0.83   
 Informasjonsteknologi OSE45 23. jun 2017 245.83 +0.38   
 Insr Insurance Group ASA INSR 23. jun 2017 7.29 -0.14   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. jun 2017 7.19 +4.81   
 Intex Resources ITX 23. jun 2017 1.47 +10.53   
 Itera ASA ITE 23. jun 2017 6.45 -0.15   
 Jaeren Sparebank JAEREN 23. jun 2017 112.00 -0.44   
 Jinhui Shipping JIN 23. jun 2017 8.70 +1.16   
 Kapitalvarer OSE2010 23. jun 2017 398.63 +0.44   
 Kid KID 23. jun 2017 41.80 +0.72   
 Kitron KIT 23. jun 2017 7.78 +1.17   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 23. jun 2017 58.50 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 23. jun 2017 34.33 -0.75   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 23. jun 2017 7.15 +2.29   
 Kongsberg Gruppen KOG 23. jun 2017 134.00 +1.90   
 Konsumentvarer OSE30 23. jun 2017 1 965.96 -1.09   
 Kvrner KVAER 23. jun 2017 9.94 +0.10   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 23. jun 2017 110.05 -0.01   
 Lery Seafood Group LSG 23. jun 2017 47.10 -0.70   
 Link Mobility Group LINK 23. jun 2017 110.00 +3.29   
 Magseis ASA MSEIS 23. jun 2017 14.90 0.00   
 Marine Harvest MHG 23. jun 2017 145.60 -2.54   
 Materialer OSE15 23. jun 2017 573.57 -1.29   
 Materialer OSE1510 23. jun 2017 573.57 -1.29   
 Media OSE2540 23. jun 2017 675.06 +1.58   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK