Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 26. sep 2016 2.19 0.00   
 IDEX IDEX 26. sep 2016 7.76 +2.78   
 Incus Investor ASA INC 26. sep 2016 1.49 -19.02   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 26. sep 2016 69.25 +1.09   
 Induct AS INDUCT-ME 26. sep 2016 18.60 0.00   
 Industri OSE20 26. sep 2016 343.68 -1.03   
 Informasjonsteknologi OSE45 26. sep 2016 221.52 -1.08   
 Interoil Exploration & Production IOX 26. sep 2016 1.64 +1.23   
 Intex Resources ITX 26. sep 2016 0.48 0.00   
 Itera ASA ITE 26. sep 2016 4.00 +0.25   
 Jaeren Sparebank JAEREN 26. sep 2016 90.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 26. sep 2016 4.98 -0.99   
 Kapitalvarer OSE2010 26. sep 2016 394.03 -1.33   
 Kid KID 26. sep 2016 28.70 +1.06   
 Kitron KIT 26. sep 2016 6.29 -0.16   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 26. sep 2016 31.77 -0.69   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 26. sep 2016 6.45 +5.22   
 Kongsberg Gruppen KOG 26. sep 2016 126.00 -1.95   
 Konsumentvarer OSE30 26. sep 2016 1 777.21 -1.80   
 Kvrner KVAER 26. sep 2016 9.10 -2.57   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 26. sep 2016 99.63 -0.13   
 Lery Seafood Group LSG 26. sep 2016 384.10 -3.05   
 Link Mobility Group LINK 26. sep 2016 160.50 -1.83   
 Magseis ASA MSEIS 26. sep 2016 12.80 0.00   
 Marine Harvest MHG 26. sep 2016 136.50 -1.44   
 Materialer OSE15 26. sep 2016 456.66 -1.29   
 Materialer OSE1510 26. sep 2016 456.66 -1.29   
 Media OSE2540 26. sep 2016 794.24 -0.72   
 Medistim ASA MEDI 26. sep 2016 66.00 +1.54   
 Melhus Sparebank MELG 26. sep 2016 117.00 -3.70   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK