Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 I.M. Skaugen IMSK 24. mar 2017 7.59 -0.26   
 IDEX IDEX 24. mar 2017 7.40 +5.71   
 Incus Investor ASA INC 24. mar 2017 1.49 -9.70   
 Indre Sogn Sparebank ISSG 24. mar 2017 79.50 -0.63   
 Induct AS INDUCT-ME 24. mar 2017 15.70 0.00   
 Industri OSE20 24. mar 2017 374.25 -0.32   
 Informasjonsteknologi OSE45 24. mar 2017 242.26 +1.56   
 Insr Insurance Group ASA INSR 24. mar 2017 7.55 +2.44   
 Interoil Exploration & Production IOX 24. mar 2017 8.07 +5.22   
 Intex Resources ITX 24. mar 2017 1.69 +5.63   
 Itera ASA ITE 24. mar 2017 6.04 +1.00   
 Jaeren Sparebank JAEREN 24. mar 2017 118.50 -2.87   
 Jinhui Shipping JIN 24. mar 2017 10.90 +2.83   
 Kapitalvarer OSE2010 24. mar 2017 389.47 -1.07   
 Kid KID 24. mar 2017 40.80 +5.43   
 Kitron KIT 24. mar 2017 7.13 -4.93   
 Kolibri Kapital KOLKAPME 0.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 24. mar 2017 30.83 -0.45   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 24. mar 2017 5.69 +1.61   
 Kongsberg Gruppen KOG 24. mar 2017 131.00 -0.38   
 Konsumentvarer OSE30 24. mar 2017 1 736.12 -1.65   
 Kvrner KVAER 24. mar 2017 11.45 -1.29   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 24. mar 2017 126.93 -0.80   
 Lery Seafood Group LSG 24. mar 2017 399.70 -4.15   
 Link Mobility Group LINK 24. mar 2017 133.00 +2.31   
 Magseis ASA MSEIS 24. mar 2017 15.30 0.00   
 Marine Harvest MHG 24. mar 2017 134.30 -2.40   
 Materialer OSE1510 24. mar 2017 604.35 -0.24   
 Materialer OSE15 24. mar 2017 604.35 -0.24   
 Media OSE2540 24. mar 2017 711.69 +0.64   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK