Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 28. jan 2015 101.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 28. jan 2015 12.30 -2.38   
 Kapitalvarer OSE2010 28. jan 2015 261.06 -0.10   
 Kitron KIT 28. jan 2015 1.74 -1.14   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 28. jan 2015 22.76 -0.83   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 28. jan 2015 5.99 -1.96   
 Kongsberg Gruppen KOG 28. jan 2015 132.00 -0.75   
 Konsumentvarer OSE30 28. jan 2015 1 067.21 +1.63   
 Kvrner KVAER 28. jan 2015 9.25 -0.75   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 28. jan 2015 102.33 +0.04   
 Lery Seafood Group LSG 28. jan 2015 268.00 +1.90   
 Link Mobility Group LINK 28. jan 2015 25.90 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 28. jan 2015 25.90 0.00   
 Marine Harvest MHG 28. jan 2015 100.60 +2.18   
 Materialer OSE15 28. jan 2015 588.10 +2.28   
 Materialer OSE1510 28. jan 2015 588.10 +2.28   
 Media OSE2540 28. jan 2015 843.07 -0.75   
 Medistim ASA MEDI 28. jan 2015 29.50 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 28. jan 2015 126.00 +0.40   
 MultiClient Geophysical MCG 28. jan 2015 1.22 0.00   
 Napatech NAPA 28. jan 2015 29.70 +5.32   
 Nattopharma NATTO 28. jan 2015 11.95 +8.64   
 Navamedic NAVA 28. jan 2015 10.65 +1.43   
 Nel ASA NEL 28. jan 2015 1.40 +3.70   
 NEXT Biometrics Group ASA NEXT 28. jan 2015 47.00 +4.44   
 Nickel Mountain Group AB NMG 28. jan 2015 1.32 -1.49   
 Nio Inc. NIO 28. jan 2015 1.82 -6.19   
 Nordic Financials ASA NOFIN 28. jan 2015 1.30 0.00   
 Nordic Mining NOM 28. jan 2015 0.84 -4.55   
 Nordic Semiconductor NOD 28. jan 2015 54.75 +1.39   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK