Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 27. feb 2015 101.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 27. feb 2015 11.75 -2.89   
 Kapitalvarer OSE2010 27. feb 2015 289.84 -0.54   
 Kitron KIT 27. feb 2015 1.93 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 27. feb 2015 25.29 -0.47   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 27. feb 2015 5.69 -1.56   
 Kongsberg Gruppen KOG 27. feb 2015 145.00 +0.35   
 Konsumentvarer OSE30 27. feb 2015 1 101.94 -0.38   
 Kvrner KVAER 27. feb 2015 7.81 +1.43   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 27. feb 2015 100.81 -0.46   
 Lery Seafood Group LSG 27. feb 2015 263.00 +1.94   
 Link Mobility Group LINK 27. feb 2015 28.50 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 27. feb 2015 25.40 0.00   
 Marine Harvest MHG 27. feb 2015 96.75 -0.51   
 Materialer OSE15 27. feb 2015 586.87 -0.17   
 Materialer OSE1510 27. feb 2015 586.87 -0.17   
 Media OSE2540 27. feb 2015 761.33 +2.76   
 Medistim ASA MEDI 27. feb 2015 35.60 +4.40   
 Melhus Sparebank MELG 27. feb 2015 129.50 +1.17   
 MultiClient Geophysical MCG 27. feb 2015 1.20 0.00   
 Napatech NAPA 27. feb 2015 25.00 0.00   
 Nattopharma NATTO 27. feb 2015 14.50 +0.35   
 Navamedic NAVA 27. feb 2015 11.10 -5.93   
 Nel ASA NEL 27. feb 2015 1.28 -3.03   
 NEXT Biometrics Group ASA NEXT 27. feb 2015 50.00 +0.40   
 Nickel Mountain Group AB NMG 27. feb 2015 1.20 -0.83   
 Nio Inc. NIO 27. feb 2015 1.22 -5.43   
 Nordic Financials ASA NOFIN 27. feb 2015 2.00 0.00   
 Nordic Mining NOM 27. feb 2015 0.93 -3.13   
 Nordic Semiconductor NOD 27. feb 2015 53.25 -3.18   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK