Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 11. des 2017 133.50 +2.69   
 Jinhui Shipping JIN 11. des 2017 9.40 +1.40   
 Kapitalvarer OSE2010 11. des 2017 380.29 +1.23   
 Kid KID 11. des 2017 45.30 +1.12   
 Kitron KIT 11. des 2017 6.65 -0.89   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 11. des 2017 15.00 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 11. des 2017 38.80 -0.77   
 Komplett Bank ASA KOMP 11. des 2017 18.70 0.00   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 11. des 2017 10.50 +0.96   
 Kongsberg Gruppen KOG 11. des 2017 150.00 +2.74   
 Konsumentvarer OSE30 11. des 2017 2 013.20 +0.91   
 Kvrner KVAER 11. des 2017 15.10 +1.00   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 11. des 2017 106.53 -3.27   
 Lery Seafood Group LSG 11. des 2017 44.60 -0.02   
 Lillestrom Sparebank LSTSB-ME 0.00 0.00   
 Link Mobility Group LINK 11. des 2017 114.00 0.00   
 Magseis ASA MSEIS 11. des 2017 18.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 11. des 2017 137.80 +0.07   
 Materialer OSE1510 11. des 2017 681.40 +1.95   
 Materialer OSE15 11. des 2017 681.40 +1.95   
 Media OSE2540 11. des 2017 771.54 -0.38   
 Medistim ASA MEDI 11. des 2017 74.00 +1.37   
 Melhus Sparebank MELG 11. des 2017 119.50 +0.42   
 Monobank MONO-ME 11. des 2017 3.60 +2.86   
 MPC Container Ships MPCC-ME 11. des 2017 49.20 -3.53   
 Multiconsult ASA MULTI 11. des 2017 69.25 -1.77   
 Napatech NAPA 11. des 2017 21.30 +4.93   
 Nattopharma NATTO 11. des 2017 10.00 +6.50   
 Navamedic NAVA 11. des 2017 10.10 +1.00   
 Nel ASA NEL 11. des 2017 3.52 +4.45   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK