Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 29. mai 2015 100.00 0.00   
 Jinhui Shipping JIN 29. mai 2015 12.70 0.00   
 Kapitalvarer OSE2010 29. mai 2015 322.29 +1.31   
 Kitron KIT 29. mai 2015 2.72 -1.45   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 29. mai 2015 28.34 +0.78   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 29. mai 2015 5.55 +0.36   
 Kongsberg Gruppen KOG 29. mai 2015 149.00 -0.33   
 Konsumentvarer OSE30 29. mai 2015 1 123.29 -0.33   
 Kvrner KVAER 29. mai 2015 5.43 -2.69   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 29. mai 2015 105.85 +1.26   
 Lery Seafood Group LSG 29. mai 2015 254.00 +0.40   
 Link Mobility Group LINK 29. mai 2015 29.90 +6.79   
 Magseis ASA MSEIS 29. mai 2015 24.00 0.00   
 Marine Harvest MHG 29. mai 2015 89.65 -0.11   
 Materialer OSE1510 29. mai 2015 540.52 +1.36   
 Materialer OSE15 29. mai 2015 540.52 +1.36   
 Media OSE2540 29. mai 2015 839.59 +0.63   
 Medistim ASA MEDI 29. mai 2015 40.50 -1.70   
 Melhus Sparebank MELG 29. mai 2015 129.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 29. mai 2015 1.20 0.00   
 Multiconsult ASA MULTI 29. mai 2015 101.00 0.00   
 Napatech NAPA 29. mai 2015 20.00 +2.04   
 Nattopharma NATTO 29. mai 2015 12.55 -4.20   
 Navamedic NAVA 29. mai 2015 10.95 0.00   
 Nel ASA NEL 29. mai 2015 1.36 -2.86   
 NEXT Biometrics Group ASA NEXT 29. mai 2015 42.00 0.00   
 NextGenTel Holding ASA NGT 29. mai 2015 37.20 -1.59   
 Nickel Mountain Group AB NMG 29. mai 2015 0.98 +5.38   
 Nordic Financials ASA NOFIN 29. mai 2015 1.26 0.00   
 Nordic Mining NOM 29. mai 2015 1.04 -0.95   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK