Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Jaeren Sparebank JAEREN 21. jun 2017 114.00 +0.44   
 Jinhui Shipping JIN 21. jun 2017 8.65 -1.03   
 Kapitalvarer OSE2010 21. jun 2017 397.37 +0.24   
 Kid KID 21. jun 2017 41.50 0.00   
 Kitron KIT 21. jun 2017 7.72 0.00   
 Kolibri Kapital KOLKAP-ME 21. jun 2017 58.50 0.00   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 21. jun 2017 34.67 +0.38   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 21. jun 2017 6.89 +1.32   
 Kongsberg Gruppen KOG 21. jun 2017 132.00 +1.93   
 Konsumentvarer OSE30 21. jun 2017 1 997.09 -0.55   
 Kvrner KVAER 21. jun 2017 10.15 -1.93   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 21. jun 2017 109.05 -1.08   
 Lery Seafood Group LSG 21. jun 2017 47.37 +0.68   
 Link Mobility Group LINK 21. jun 2017 101.00 -6.48   
 Magseis ASA MSEIS 21. jun 2017 14.90 0.00   
 Marine Harvest MHG 21. jun 2017 149.60 +0.27   
 Materialer OSE1510 21. jun 2017 580.07 +0.40   
 Materialer OSE15 21. jun 2017 580.07 +0.40   
 Media OSE2540 21. jun 2017 660.48 -1.94   
 Medistim ASA MEDI 21. jun 2017 80.00 +1.91   
 Melhus Sparebank MELG 21. jun 2017 119.00 0.00   
 Monobank MONO-ME 21. jun 2017 3.78 +0.80   
 Multiconsult ASA MULTI 21. jun 2017 84.00 -0.30   
 Napatech NAPA 21. jun 2017 22.40 0.00   
 Nattopharma NATTO 21. jun 2017 10.90 -1.36   
 Navamedic NAVA 21. jun 2017 10.85 -6.87   
 Nel ASA NEL 21. jun 2017 2.20 +0.92   
 NEXT Biometrics Group ASA NEXT 21. jun 2017 66.00 -3.30   
 NextGenTel Holding ASA NGT 21. jun 2017 21.00 -0.47   
 Nordic Mining NOM 21. jun 2017 3.60 -1.37   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK