Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Kapitalvarer OSE2010 29. apr 2016 361.04 -1.44   
 Kid KID 29. apr 2016 30.30 +1.34   
 Kitron KIT 29. apr 2016 4.45 +0.23   
 Kommersielle tjenester og leveranser OSE2020 29. apr 2016 32.73 -1.03   
 Kongsberg Automotive ASA KOA 29. apr 2016 6.51 -1.06   
 Kongsberg Gruppen KOG 29. apr 2016 135.00 -2.17   
 Konsumentvarer OSE30 29. apr 2016 1 553.79 +0.25   
 Kvrner KVAER 29. apr 2016 7.99 +0.50   
 Legemiddelindustri og bioteknologi OSE3520 29. apr 2016 73.72 -4.17   
 Lery Seafood Group LSG 29. apr 2016 393.00 +2.08   
 Link Mobility Group LINK 29. apr 2016 66.00 -4.35   
 Magseis ASA MSEIS 29. apr 2016 15.10 +7.86   
 Marine Harvest MHG 29. apr 2016 125.30 -0.40   
 Materialer OSE1510 29. apr 2016 479.08 -0.31   
 Materialer OSE15 29. apr 2016 479.08 -0.31   
 Media OSE2540 29. apr 2016 786.44 +0.13   
 Medistim ASA MEDI 29. apr 2016 53.00 0.00   
 Melhus Sparebank MELG 29. apr 2016 108.00 0.00   
 MultiClient Geophysical MCG 29. apr 2016 0.75 0.00   
 Multiconsult ASA MULTI 29. apr 2016 94.00 0.00   
 Napatech NAPA 29. apr 2016 18.10 -4.74   
 Nattopharma NATTO 29. apr 2016 7.27 +2.54   
 Navamedic NAVA 29. apr 2016 10.05 0.00   
 Nel ASA NEL 29. apr 2016 3.91 0.00   
 NEXT Biometrics Group ASA NEXT 29. apr 2016 150.00 -1.64   
 NextGenTel Holding ASA NGT 29. apr 2016 28.50 +1.79   
 Nordic Mining NOM 29. apr 2016 0.70 +1.45   
 Nordic Nanovector ASA NANO 29. apr 2016 22.80 -3.80   
 Nordic Semiconductor NOD 29. apr 2016 46.85 -0.32   
 Norsk Hydro NHY 29. apr 2016 35.03 +1.45   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK