Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Bergen Group BERGEN 28. nov 2014 2.35 0.00   
 Biler og komponenter OSE2510 28. nov 2014 1.03 0.00   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 28. nov 2014 2.78 +2.96   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 28. nov 2014 13.45 -2.18   
 Birdstep Technology BIRD 28. nov 2014 1.85 +3.93   
 Blom BLO 28. nov 2014 15.20 0.00   
 Bonheur BON 28. nov 2014 76.25 -2.24   
 Borgestad A BOR 28. nov 2014 80.25 0.00   
 Borregaard ASA BRG 28. nov 2014 46.40 -0.85   
 Bouvet BOUVET 28. nov 2014 76.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 28. nov 2014 51.00 -5.99   
 BW Offshore BWO 28. nov 2014 7.35 -6.73   
 Byggma BMA 28. nov 2014 38.00 0.00   
 Cecon CECON 28. nov 2014 0.60 +20.00   
 Cellcura CELL 28. nov 2014 0.46 +4.55   
 ContextVision COV 28. nov 2014 23.30 -3.32   
 Cxense ASA CXENSE 28. nov 2014 95.00 0.00   
 Data Respons DAT 28. nov 2014 11.20 +1.82   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 28. nov 2014 6.35 -2.31   
 Det norske oljeselskap DETNOR 28. nov 2014 37.20 -11.22   
 DNB ASA DNB 28. nov 2014 116.50 -3.16   
 DNB OBX OBXEDNB 28. nov 2014 49.92 -2.78   
 DNO ASA DNO 28. nov 2014 16.05 -6.20   
 DOF DOF 28. nov 2014 16.40 -5.75   
 Dolphin Group ASA DOLP 28. nov 2014 2.81 -8.17   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 28. nov 2014 989.43 -0.78   
 EAM Solar ASA EAM 28. nov 2014 62.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 28. nov 2014 1 051.26 -1.16   
 Eidesvik Offshore EIOF 28. nov 2014 24.00 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 28. nov 2014 522.31 +0.01   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK