Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 27. jan 2015 0.97 -3.96   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 27. jan 2015 2.36 -0.84   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 27. jan 2015 16.30 -4.12   
 Birdstep Technology BIRD 27. jan 2015 1.74 +2.35   
 Blom BLO 27. jan 2015 13.45 0.00   
 Bonheur BON 27. jan 2015 69.50 +0.36   
 Borgestad A BOR 27. jan 2015 76.00 0.00   
 Borregaard ASA BRG 27. jan 2015 54.25 -2.69   
 Bouvet BOUVET 27. jan 2015 76.00 -1.30   
 BW LPG BWLPG 27. jan 2015 47.43 -2.65   
 BW Offshore BWO 27. jan 2015 7.49 -0.27   
 Byggma BMA 27. jan 2015 42.30 +0.48   
 Cecon CECON 27. jan 2015 0.19 -5.00   
 Cellcura CELL 27. jan 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 27. jan 2015 21.70 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 27. jan 2015 114.50 0.00   
 Data Respons DAT 27. jan 2015 13.30 -0.75   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. jan 2015 4.75 -2.86   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. jan 2015 31.50 -2.48   
 DNB ASA DNB 27. jan 2015 107.50 -1.56   
 DNB OBX OBXEDNB 27. jan 2015 52.70 -0.57   
 DNO ASA DNO 27. jan 2015 16.75 +0.12   
 DOF DOF 27. jan 2015 11.35 -7.35   
 Dolphin Group ASA DOLP 27. jan 2015 2.96 -4.52   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. jan 2015 1 015.16 -0.82   
 EAM Solar ASA EAM 27. jan 2015 55.75 -0.45   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. jan 2015 1 004.91 -1.87   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. jan 2015 21.10 -1.86   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. jan 2015 579.91 +0.24   
 Eitzen Chemical ECHEM 27. jan 2015 4.89 +13.46   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK