Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 25. nov 2015 0.89 +1.14   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 25. nov 2015 1.13 +0.89   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 25. nov 2015 11.35 -1.30   
 Birdstep Technology BIRD 25. nov 2015 0.33 -2.94   
 Bonheur BON 25. nov 2015 57.00 -2.15   
 Borgestad A BOR 25. nov 2015 70.50 -0.70   
 Borregaard ASA BRG 25. nov 2015 46.10 -1.50   
 Bouvet BOUVET 25. nov 2015 94.75 0.00   
 BW LPG BWLPG 25. nov 2015 74.00 +1.51   
 BW Offshore BWO 25. nov 2015 2.89 -0.69   
 Byggma BMA 25. nov 2015 71.50 0.00   
 ContextVision COV 25. nov 2015 22.90 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 25. nov 2015 104.00 0.00   
 Data Respons DAT 25. nov 2015 13.40 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 25. nov 2015 1.87 +3.89   
 Det norske oljeselskap DETNOR 25. nov 2015 55.50 -3.48   
 DNB ASA DNB 25. nov 2015 111.10 +0.09   
 DNB OBX OBXEDNB 25. nov 2015 53.80 +0.28   
 DNO ASA DNO 25. nov 2015 8.29 -2.13   
 DOF ASA DOF 25. nov 2015 5.70 -3.39   
 Dolphin Group ASA DOLP 25. nov 2015 0.28 -6.67   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 25. nov 2015 1 308.21 +0.00   
 EAM Solar ASA EAM 25. nov 2015 20.70 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 25. nov 2015 998.15 -2.11   
 Eidesvik Offshore EIOF 25. nov 2015 10.90 -10.66   
 Eiendomsselskaper OSE4040 25. nov 2015 539.70 -1.24   
 Ekornes EKO 25. nov 2015 94.25 +1.07   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 25. nov 2015 0.43 -4.44   
 EMAS Offshore Limited EMAS 25. nov 2015 1.14 -4.20   
 Energi OSE10 25. nov 2015 576.85 -1.13   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK