Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Banker OSE4010 4. mai 2016 1 659.29 +0.87   
 Belships Co BEL 4. mai 2016 2.74 0.00   
 Bergen Group BERGEN 4. mai 2016 1.54 +6.94   
 Biler og komponenter OSE2510 4. mai 2016 0.98 -2.97   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 4. mai 2016 0.72 +4.35   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 4. mai 2016 12.00 +0.84   
 Birdstep Technology BIRD 4. mai 2016 2.67 -1.48   
 Bonheur BON 4. mai 2016 55.50 -2.63   
 Borgestad A BOR 4. mai 2016 62.75 0.00   
 Borregaard ASA BRG 4. mai 2016 60.00 -1.23   
 Bouvet BOUVET 4. mai 2016 119.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 4. mai 2016 47.44 -1.17   
 BW Offshore BWO 4. mai 2016 1.57 -1.88   
 Byggma BMA 4. mai 2016 67.50 -1.46   
 ContextVision COV 4. mai 2016 31.40 -1.88   
 Cxense ASA CXENSE 4. mai 2016 142.00 +5.19   
 Data Respons DAT 4. mai 2016 11.50 +1.77   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 4. mai 2016 0.99 -1.00   
 Det norske oljeselskap DETNOR 4. mai 2016 70.55 -0.28   
 DNB ASA DNB 4. mai 2016 100.70 +0.85   
 DNB OBX OBXEDNB 4. mai 2016 51.45 +0.49   
 DNO ASA DNO 4. mai 2016 9.05 +10.37   
 DOF ASA DOF 4. mai 2016 4.27 +7.56   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 4. mai 2016 1 542.12 +2.00   
 EAM Solar ASA EAM 4. mai 2016 22.40 +6.67   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 4. mai 2016 1 010.87 +0.63   
 Eidesvik Offshore EIOF 4. mai 2016 9.05 -0.77   
 Eiendomsselskaper OSE4040 4. mai 2016 570.34 +0.20   
 Ekornes EKO 4. mai 2016 93.00 +3.33   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 4. mai 2016 0.23 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK