Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 27. jul 2015 0.80 0.00   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 27. jul 2015 2.10 -1.41   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 27. jul 2015 9.44 -4.65   
 Birdstep Technology BIRD 27. jul 2015 0.88 -7.37   
 Bonheur BON 27. jul 2015 62.00 -0.80   
 Borgestad A BOR 27. jul 2015 68.75 0.00   
 Borregaard ASA BRG 27. jul 2015 51.25 -4.21   
 Bouvet BOUVET 27. jul 2015 88.50 0.00   
 BW LPG BWLPG 27. jul 2015 66.45 -2.78   
 BW Offshore BWO 27. jul 2015 4.73 -3.67   
 Byggma BMA 27. jul 2015 60.75 -2.02   
 Cecon CECON 27. jul 2015 0.16 0.00   
 Cellcura CELL 24. feb 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 27. jul 2015 26.20 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 27. jul 2015 114.00 0.00   
 Data Respons DAT 27. jul 2015 12.20 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 27. jul 2015 2.81 -4.10   
 Det norske oljeselskap DETNOR 27. jul 2015 48.40 -3.68   
 DNB ASA DNB 27. jul 2015 133.10 -2.42   
 DNB OBX OBXEDNB 27. jul 2015 54.30 -2.78   
 DNO ASA DNO 27. jul 2015 7.96 -6.90   
 DOF DOF 27. jul 2015 6.96 +0.87   
 Dolphin Group ASA DOLP 27. jul 2015 1.25 -6.72   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 27. jul 2015 1 153.50 -2.35   
 EAM Solar ASA EAM 27. jul 2015 31.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. jul 2015 1 181.69 -0.74   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. jul 2015 11.30 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. jul 2015 571.06 -0.94   
 Ekornes EKO 27. jul 2015 100.00 -0.99   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. jul 2015 1.51 -8.48   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK