Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Banker OSE4010 25. mai 2016 1 736.40 +3.51   
 Belships Co BEL 25. mai 2016 2.76 +4.15   
 Bergen Group BERGEN 25. mai 2016 1.40 0.00   
 Biler og komponenter OSE2510 25. mai 2016 0.98 0.00   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 25. mai 2016 0.70 +1.45   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 25. mai 2016 11.75 -0.42   
 Birdstep Technology BIRD 25. mai 2016 2.60 -1.14   
 Bonheur BON 25. mai 2016 55.25 +0.45   
 Borgestad A BOR 25. mai 2016 60.50 +0.83   
 Borregaard ASA BRG 25. mai 2016 63.25 +0.80   
 Bouvet BOUVET 25. mai 2016 114.00 -0.87   
 BW LPG BWLPG 25. mai 2016 41.21 +1.88   
 BW Offshore BWO 25. mai 2016 1.02 +6.25   
 Byggma BMA 25. mai 2016 68.00 -2.16   
 ContextVision COV 25. mai 2016 29.10 -1.02   
 Cxense ASA CXENSE 25. mai 2016 142.00 +5.19   
 Data Respons DAT 25. mai 2016 11.40 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 25. mai 2016 0.93 +3.33   
 Det norske oljeselskap DETNOR 25. mai 2016 80.10 +3.89   
 DNB ASA DNB 25. mai 2016 105.20 +3.75   
 DNB OBX OBXEDNB 25. mai 2016 53.10 +1.14   
 DNO ASA DNO 25. mai 2016 9.24 +2.84   
 DOF ASA DOF 25. mai 2016 4.09 -1.21   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 25. mai 2016 1 653.80 +0.20   
 EAM Solar ASA EAM 25. mai 2016 20.20 -4.27   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 25. mai 2016 996.21 +0.49   
 Eidesvik Offshore EIOF 25. mai 2016 9.00 -3.33   
 Eiendomsselskaper OSE4040 25. mai 2016 605.73 +0.85   
 Ekornes EKO 25. mai 2016 93.75 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 25. mai 2016 0.17 -5.56   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK