Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 3. sep 2015 0.76 +5.56   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 3. sep 2015 1.25 +6.84   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 3. sep 2015 16.80 -3.45   
 Birdstep Technology BIRD 3. sep 2015 0.57 +11.76   
 Bonheur BON 3. sep 2015 63.00 +2.86   
 Borgestad A BOR 3. sep 2015 61.00 0.00   
 Borregaard ASA BRG 3. sep 2015 52.25 +0.48   
 Bouvet BOUVET 3. sep 2015 90.00 +0.56   
 BW LPG BWLPG 3. sep 2015 53.70 +0.37   
 BW Offshore BWO 3. sep 2015 3.94 +14.53   
 Byggma BMA 3. sep 2015 66.00 0.00   
 Cecon CECON 3. sep 2015 0.16 0.00   
 Cellcura CELL 24. feb 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 3. sep 2015 23.00 -3.36   
 Cxense ASA CXENSE 3. sep 2015 102.50 -2.38   
 Data Respons DAT 3. sep 2015 12.10 +1.68   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 3. sep 2015 2.15 -0.92   
 Det norske oljeselskap DETNOR 3. sep 2015 51.65 +5.13   
 DNB ASA DNB 3. sep 2015 119.00 +3.66   
 DNB OBX OBXEDNB 3. sep 2015 51.60 +2.38   
 DNO ASA DNO 3. sep 2015 9.53 +3.64   
 DOF ASA DOF 3. sep 2015 6.30 +3.62   
 Dolphin Group ASA DOLP 3. sep 2015 0.65 +20.37   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 3. sep 2015 1 151.50 +1.49   
 EAM Solar ASA EAM 3. sep 2015 31.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 3. sep 2015 1 125.26 +1.48   
 Eidesvik Offshore EIOF 3. sep 2015 10.80 +4.35   
 Eiendomsselskaper OSE4040 3. sep 2015 554.39 +0.12   
 Ekornes EKO 3. sep 2015 94.75 +4.41   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 3. sep 2015 1.01 +16.09   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK