Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 24. apr 2015 0.99 +2.06   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 24. apr 2015 2.85 +5.56   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 24. apr 2015 17.00 -2.30   
 Birdstep Technology BIRD 24. apr 2015 1.07 -2.73   
 Blom BLO 24. apr 2015 15.40 +26.75   
 Bonheur BON 24. apr 2015 65.75 -2.95   
 Borgestad A BOR 24. apr 2015 69.25 0.00   
 Borregaard ASA BRG 24. apr 2015 61.75 -1.59   
 Bouvet BOUVET 24. apr 2015 83.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 24. apr 2015 67.60 +1.81   
 BW Offshore BWO 24. apr 2015 5.86 -1.84   
 Byggma BMA 24. apr 2015 62.00 0.00   
 Cecon CECON 24. apr 2015 0.16 0.00   
 Cellcura CELL 24. feb 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 24. apr 2015 21.40 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 24. apr 2015 120.00 0.00   
 Data Respons DAT 24. apr 2015 13.30 -3.27   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 24. apr 2015 4.01 -0.50   
 Det norske oljeselskap DETNOR 24. apr 2015 55.45 -1.42   
 DNB ASA DNB 24. apr 2015 136.60 +0.59   
 DNB OBX OBXEDNB 24. apr 2015 57.00 -0.09   
 DNO ASA DNO 24. apr 2015 14.27 +1.21   
 DOF DOF 24. apr 2015 9.25 +1.65   
 Dolphin Group ASA DOLP 24. apr 2015 2.27 +1.34   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 24. apr 2015 1 088.27 +2.45   
 EAM Solar ASA EAM 24. apr 2015 38.50 -3.75   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 24. apr 2015 1 228.14 +1.31   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. apr 2015 17.00 -1.16   
 Eiendomsselskaper OSE4040 24. apr 2015 624.83 +0.83   
 Ekornes EKO 24. apr 2015 104.00 -3.26   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK