Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Bergen Group BERGEN 21. nov 2014 2.40 -4.00   
 Biler og komponenter OSE2510 21. nov 2014 1.05 +0.96   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 21. nov 2014 2.73 +1.49   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 21. nov 2014 13.50 +1.50   
 Birdstep Technology BIRD 21. nov 2014 2.07 -2.82   
 Blom BLO 21. nov 2014 15.40 0.00   
 Bonheur BON 21. nov 2014 82.75 -0.60   
 Borgestad A BOR 21. nov 2014 80.00 +0.31   
 Borregaard ASA BRG 21. nov 2014 47.20 +1.72   
 Bouvet BOUVET 21. nov 2014 78.00 +1.96   
 BW LPG BWLPG 21. nov 2014 59.50 -1.73   
 BW Offshore BWO 21. nov 2014 8.24 +3.00   
 Byggma BMA 21. nov 2014 38.30 0.00   
 Cecon CECON 21. nov 2014 0.53 0.00   
 Cellcura CELL 21. nov 2014 0.46 +2.22   
 ContextVision COV 21. nov 2014 22.60 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 21. nov 2014 105.00 +14.75   
 Data Respons DAT 21. nov 2014 10.95 -0.45   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 21. nov 2014 7.35 0.00   
 Det norske oljeselskap DETNOR 21. nov 2014 46.50 +3.10   
 DNB ASA DNB 21. nov 2014 123.90 +0.24   
 DNB OBX OBXEDNB 21. nov 2014 53.65 +1.13   
 DNO ASA DNO 21. nov 2014 18.36 +2.00   
 DOF DOF 21. nov 2014 17.90 -2.72   
 Dolphin Group ASA DOLP 21. nov 2014 3.27 +8.64   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 21. nov 2014 1 023.02 +0.58   
 EAM Solar ASA EAM 21. nov 2014 63.00 -1.56   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 21. nov 2014 1 059.94 -0.19   
 Eidesvik Offshore EIOF 21. nov 2014 26.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 21. nov 2014 520.18 -0.13   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK