Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Bergen Group BERGEN 29. okt 2014 2.30 0.00   
 Biler og komponenter OSE2510 29. okt 2014 0.95 +1.06   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 29. okt 2014 2.68 -0.74   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 29. okt 2014 13.95 -0.36   
 Birdstep Technology BIRD 29. okt 2014 1.85 +6.32   
 Blom BLO 29. okt 2014 15.30 +9.29   
 Bonheur BON 29. okt 2014 86.00 -5.75   
 Borgestad A BOR 29. okt 2014 64.25 0.00   
 Borregaard ASA BRG 29. okt 2014 46.30 +0.22   
 Bouvet BOUVET 29. okt 2014 80.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 29. okt 2014 66.75 -1.84   
 BW Offshore BWO 29. okt 2014 8.32 +3.10   
 Byggma BMA 29. okt 2014 37.20 0.00   
 Cecon CECON 29. okt 2014 0.52 0.00   
 Cellcura CELL 29. okt 2014 0.40 -11.11   
 Cermaq CEQ 29. okt 2014 95.50 0.00   
 ContextVision COV 29. okt 2014 22.00 -11.29   
 Cxense ASA CXENSE 29. okt 2014 105.00 0.00   
 Data Respons DAT 29. okt 2014 10.95 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 29. okt 2014 7.84 +2.62   
 Det norske oljeselskap DETNOR 29. okt 2014 45.50 +5.81   
 DNB ASA DNB 29. okt 2014 124.00 -0.08   
 DNB OBX OBXEDNB 29. okt 2014 51.55 +0.68   
 DNO ASA DNO 29. okt 2014 16.53 +7.69   
 DOF DOF 29. okt 2014 20.00 +1.52   
 Dolphin Group ASA DOLP 29. okt 2014 3.06 +0.33   
 Domstein DOM 29. okt 2014 9.80 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 29. okt 2014 977.76 +0.77   
 EAM Solar ASA EAM 29. okt 2014 63.50 -0.78   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 29. okt 2014 1 048.77 +0.80   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK