Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 7. jul 2015 0.82 -4.65   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 7. jul 2015 2.16 -0.92   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 7. jul 2015 12.70 -27.01   
 Birdstep Technology BIRD 7. jul 2015 0.86 0.00   
 Bonheur BON 7. jul 2015 63.50 -1.55   
 Borgestad A BOR 7. jul 2015 66.00 -0.38   
 Borregaard ASA BRG 7. jul 2015 55.00 +1.38   
 Bouvet BOUVET 7. jul 2015 84.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 7. jul 2015 65.60 -1.50   
 BW Offshore BWO 7. jul 2015 4.70 -2.08   
 Byggma BMA 7. jul 2015 61.00 -1.61   
 Cecon CECON 7. jul 2015 0.16 0.00   
 Cellcura CELL 24. feb 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 7. jul 2015 23.80 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 7. jul 2015 114.50 +4.09   
 Data Respons DAT 7. jul 2015 12.30 +2.50   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 7. jul 2015 2.90 -6.15   
 Det norske oljeselskap DETNOR 7. jul 2015 53.50 -2.73   
 DNB ASA DNB 7. jul 2015 126.10 +0.24   
 DNB OBX OBXEDNB 7. jul 2015 53.60 -0.65   
 DNO ASA DNO 7. jul 2015 9.27 -5.31   
 DOF DOF 7. jul 2015 5.80 -3.17   
 Dolphin Group ASA DOLP 7. jul 2015 1.51 -4.43   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 7. jul 2015 1 098.73 -0.20   
 EAM Solar ASA EAM 7. jul 2015 33.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 7. jul 2015 1 154.28 -1.62   
 Eidesvik Offshore EIOF 7. jul 2015 12.35 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 7. jul 2015 557.77 -0.26   
 Ekornes EKO 7. jul 2015 96.00 +1.59   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 7. jul 2015 1.51 -11.18   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK