Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Biler og komponenter OSE2510 2. okt 2015 0.67 0.00   
 Bionor Pharma ASA BIONOR 2. okt 2015 1.15 +2.68   
 Biotec Pharmacon BIOTEC 2. okt 2015 13.90 -1.07   
 Birdstep Technology BIRD 2. okt 2015 0.50 -1.96   
 Bonheur BON 2. okt 2015 62.25 -2.73   
 Borgestad A BOR 2. okt 2015 63.00 +1.61   
 Borregaard ASA BRG 2. okt 2015 50.00 0.00   
 Bouvet BOUVET 2. okt 2015 91.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 2. okt 2015 52.35 -0.38   
 BW Offshore BWO 2. okt 2015 3.54 +1.72   
 Byggma BMA 2. okt 2015 73.00 +3.91   
 Cecon CECON 8. sep 2015 0.16 0.00   
 Cellcura CELL 24. feb 2015 0.30 0.00   
 ContextVision COV 2. okt 2015 22.00 0.00   
 Cxense ASA CXENSE 2. okt 2015 100.00 0.00   
 Data Respons DAT 2. okt 2015 13.00 0.00   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 2. okt 2015 1.99 +5.29   
 Det norske oljeselskap DETNOR 2. okt 2015 52.40 +0.77   
 DNB ASA DNB 2. okt 2015 111.70 -1.85   
 DNB OBX OBXEDNB 2. okt 2015 49.86 -1.46   
 DNO ASA DNO 2. okt 2015 9.87 +4.50   
 DOF ASA DOF 2. okt 2015 6.07 -4.86   
 Dolphin Group ASA DOLP 2. okt 2015 0.25 0.00   
 Drikkevarer mat og tobakk OSE3020 2. okt 2015 1 225.07 -0.52   
 EAM Solar ASA EAM 2. okt 2015 29.00 +3.57   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 2. okt 2015 1 064.07 -1.73   
 Eidesvik Offshore EIOF 2. okt 2015 12.80 -0.78   
 Eiendomsselskaper OSE4040 2. okt 2015 536.97 -0.29   
 Ekornes EKO 2. okt 2015 92.00 -1.60   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 2. okt 2015 0.63 +1.61   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK