Mijn portefeuilles - Gebruiksaanwijzing

Het portefeuillesysteem in transactie-gebaseerd. Dat wil zeggen dat u zowel koop als verkoop van aandelen, dividend, splitsingen en fusies kunt registreren. Bovendien kunt u contant-transacties, zoals in- of uitbetalingen of andere winsten of kosten registreren. Indien een aandeel over meerdere transacties verdeeld wordt gekocht of verkocht, berekent het systeem het resultaat gebaseerd op de gemiddelde-methode. Wanneer u alle aandelen in een bedrijf heeft verkocht, start de berekening van voor af aan wanneer u nieuwe aandelen koopt in hetzelfde bedrijf. Nadat alle aandelen in een bedrijf zijn verkocht, liggen alle transacties nog steeds in het systeem, zodat u eenvoudig terug kunt gaan en zien wat het resultaat van de beleggingen was.

Indien u meerdere portefeuilles heeft, kunt u linksboven kiezen welke portefeuille getoond wordt.

U heeft de mogelijkheid om de naam te wijzigen, de hele portefeuille te verwijderen, og een nieuwe portefeuille te starten.

 

Nieuwe portefeuilles aanmaken

Nieuwe portefeuilles worden aangemaakt door te klikken op ”Nieuwe portefeuille”. Daarna geeft u aan hoe de portefeuille zal heten, en welke valuta u als standaardvaluta voor de portefeuille wenst. Contantbedrag en totale waarde worden getoond in het valuta dat u hier kiest.

Transacties invoeren

Om transacties in de portefeuille in te voeren, klikk ”Voer transactie in”. U krijgt dan een venster te zien waar u kunt kiezen wat voor soort transactie u wenst te registreren, bijvoorbeeld koop of verkoop, dividend of iets anders.

Koop en verkoop registreren

Zoek het aandeel, en voer de informatie over de transactie in. Indien u wenst, kunt u een commentaar invoeren dat aan de transactie wordt gelinkt.

Splitsing of samenvoeging registreren

Wanneer een aandeel wordt gesplitst of samengevoegd, wijzigt het aantal aandelen in het bedrijf. U dient dan ”Splitsing/Samenvoeging” te kiezen en daarna welk aandeel het betreft. Het is alleen mogelijk aandelen te kiezen waar u minimaal een transactie heeft geregistreerd. Wanneer u datum kiest, haalt het systeem automatisch tevoorschijn hoeveel aandelen u op die datum in portefeuille had. Het enige wat u moet registreren, is hoeveel aandelen u heeft na de splitsing of de samenvoeging. Het systeem past automatisch de aankoopkoers aan gebaseerd op de wijziging.

Dividend registreren

Wanneer een bedrijf dividend betaalt, kunt u dit registreren door transactie-type ”Dividend” te kiezen. Daarna kiest u het aandeel en de datum van het dividend. Het totale bedrag wordt geregistreerd. Dat wil zeggen dat als u 100 aandelen heeft die ieder vijf euro dividend betalen, u 500 als bedrag invoert. Indien het dividend in een ander valuta als het portefeuille-valuta wordt uitbetaald, kiest u welk valuta en welke valutakoers. Het systeem houdt geen rekening met eventuele ingehouden buitenlandse dividendbelasting.

In- of uitbetalingen registreren

Bedragen groter dan 0 worden als inbetaling geregistreerd. Bedragen onder 0 worden als uitbetaling geregistreerd.

 

Overzicht

Op deze pagina kunt u zien hoeveel van ieder aandel in portefeuille is, de laatste slotkoers en de waarde in het valuta van het aandeel. U kunt ook zien hoeveel procent het aandeel heeft gestegen og is gedaald ten opzichte van de aankoopkoers. Als men ook contanten registreerd en het saldo is positief, kunt u dit hier zien. Tenslotte wordt de totale waarde van de portefeuille getoond. Indien de portefeuille aandelen bevat met verschillende valuta, is de totale waarde in de valuta van de portefeuille.

Overzicht

Onder het overzicht van de aandelen staan de laatste transacties. Dit kan zijn koop, verkoop, dividend, splitsing of samenvoeging of contanttransacties. De portefeuille wordt ook grafisch getoond aan de rechterkant. Het bovenste diagram laat zien uit welke aandelen de portefeuille bestaat, terwijl het onderste laat zien hoe de verschillende aandelen er technisch gezien voorstaan op de middellange termijn. Klik op ”Meer analyses” voor een grafische analyse van de portefeuillesamenstelling.

 

Details

Details

Deze pagina geeft meer gedetailleerde informatie over de aandelen in portefeuille. Behalve de informatie van de pagina Overzicht, wordt ook aankoopkoers, wijziging in euro, risicobeoordeling en een technische beoordeling van het aandeel getoond.
Buitenlandse aandelen

De aankoopkoers is inclusief commissie, en wordt getoond in de valuta van het aandeel. De waarde en verandering in bedrag zijn echter omgerekend naar de valuta van de portefeuille. Indien men een buitenlands aandeel koopt en de koers stijgt, kan men toch riskeren om geld te verliezen indien de valutakoers daalt.

 

Transacties

Transacties

Hier worden alle transacties getoond die in de portefeuille zijn geregistreed. Zowel aan- als verkopen, dividend, geregistreerde kosten, inbetalingen, uitbetalingen en eventuele splitsingen en samenvoegingen.

Voor aan- en verkopen ziet u de handelskoers, commissie en totaalbedrag. De handelskoers wordt in de valuta van het aandeel getoond, terwijl de commissie en totaalbedrag in de valutat van de portefeuille worden getoond.

Het dividendbedrag wordt omgerekend naar het valuta van de portefeuille.

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK
+