Investtechs Tradingidéer

Fakta

  • Tradingidéer er kortsiktige anbefalinger basert på Investtechs kvantitative analyser og analytikers subjektive vurderinger.
  • Aksjene velges fredager før børsens åpning. Oppgitte kurser er siste kjente kurs, det vil vanligvis si torsdagens sluttkurs.
  • Ansvarlig analytiker er forskningssjef Geir Linløkken.
  • Det markeres med tegnet # når Investtech Invest eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Nøkkelinformasjon

  • God historisk avkastning.
  • Høy risiko.
  • Består av de fem beste aksjene på en til to ukers sikt.
  • Basert på teknisk analyse og innsidehandelanalyse.
  • Kan inneholder aksjer uten direkte kjøpssignaler, for å få større oppside.
  • God inspirasjonskilde for aktive investorer som tåler høy risiko.
 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK