Tools

Top50

Top50 viser de bedste aktier baseret på Investtechs kvantitative analysesystem. Dette er aktier, som i følge investorpsykologi skal stige de næste uger eller måneder.

Investtech beregner en teknisk point-sum, kaldet score, for hver aktie baseret på analyse af kursgrafen. Det allervigtigste bidrag til denne point-sum kommer fra trend. Andre vigtige forhold som tæller meget er støtte og modstand, kursformationer og volumenudvikling. Teknisk score vil have en værdi mellem –100 for maksimalt negative aktier og +100 for maksimalt positive aktier. En score over 50 svarer til en købsanbefaling, mellem 25 og 50 svarer til svagt køb, mens –25 til +25 er neutral.

Top50 er aktier med den højeste tekniske score.

Bemærk at det ofte kun er lidt, som skiller en aktie med for eksempel 80 i score og en med 70 i score. Man bør dermed ikke lægge så stor vægt på, om en aktie er på plads én eller plads 20, hvis begge har en relativ høj score. Da bør man hellere lægge vægt på aktiens risikoaspekter så som likviditet og volatilitet samt egne porteføljeønsker.

Top50

Fra headeren på tabellen kan du vælge mellem Købskandidater og Salgskandidater. Du kan også vælge mellem Kort sigt, Mellemlang sigt, Lang sigt og Totalanalyse afhængigt af, hvad der er inkluderet i dit abonnement. Kort sigt kræver Traderabonnement, mens Totalanalyse kræver Professionalabonnement.

Musterportfolio

Fakten

 • Das Musterportfolio ist ein fiktives Portfolio ohne tatsächliche Anlagen an der Börse.
 • Wird einmal wöchentlich aktualisiert.
 • Jede Aktie wird gleich gewichtet; die Gewichtungen werden täglich angepasst.
 • Die Rendite des Portfolios wird jeden Abend aktualisiert.
 • Für jede Transaktion wird eine Courtage in Höhe von 0,2 % angesetzt. Bei der Anpassung der Portfoliogewichtung wird keine Courtage berechnet.
 • Für das Portfolio verantwortlich ist Forschungschef Geir Linløkken.
 • Aktien sind mit dem Zeichen # gekennzeichnet, wenn Investtech Invest oder nahestehende Personen Anteile an diesem Unternehmen halten.
 • Weitere Einzelheiten finden Sie unter Investtechs Portfolioregeln (auf Englisch).

Eckdaten des Musterportfolios

 • Gute historische Rendite auf lange Sicht.
 • Risiko wie Börsenniveau und gute Sektorstreuung.
 • Mittelfristige Haltedauer, häufig ein bis sechs Monate je Aktie.
 • Umfasst Aktien, die technisch positiv und/oder positiv in Bezug auf Insidertransaktionen sind.
 • Lange Haltedauer bei guten Anlagen, aber rascher Verkauf bei Verlusten.
 • Aktives Stockpicking.
 • Wird einmal wöchentlich aktualisiert.
 • Gute Anregungen für langfristig orientierte Anleger mit einem moderaten Risikoprofil.

 

Hold-dig-fra-porteføljen

Fakta

 • Hold-dig-fra-porteføljen er en fiktiv portefølje, uden reelle investeringer på børs.
 • Opdateres en gang om ugen.
 • Hver aktie vægtes ens, og vægtningerne bliver afbalanceret hver dag.
 • Porteføljens afkast bliver opdateret hver aften.
 • Der bruges en kurtage på 0.2% ved hver handel. Der beregnes ikke kurtage ved afbalancering af porteføljen.
 • Porteføljeansvarlig er analytiker Fredrik Tyvand.
 • Det markeres med tegnet # når Investtech Invest eller nærstående ejer aktier i selskabet.
 • For mere information se Investtechs portføljeregler (på engelsk).

Nøgleinformation om Hold-dig-fra-porteføljen

 • Meget negativ afkastning på langt sigt.
 • Består af aktier, der er teknisk negative og/eller har høj nedadrettet risiko.
 • Holder dårlige investeringer længe, men sælger hurtigt ved gevinst.
 • Gennemsnitlig holdetid cirka én og en halv måned per aktie.
 • Aktiv stockpicking med porteføljeopdatering hver tirsdag før børsåbning.
 • Indeholder aktier, som de fleste investorer bør holde sig fra.

Investtechs Tradingidéer

Fakta

 • Tradingidéer er kortsigtede anbefalinger baseret på Investtechs kvantitative analyser og analytikers subjektive vurderinger.
 • Aktierne vælges tirsdage før børsens åbning. De opgivne kurser er sidste kendte kurs, hvilket normalt vil sige mandagens slutkurs.
 • Ansvarlig analytiker er Fredrik Tyvand.
 • Det markeres med tegnet #, når Investtech Invest eller nærtstående ejer aktier i selskabet.

Nøgleinformation

 • God historisk afkastning.
 • Høj risiko.
 • Består af de fem bedste aktier på én til to ugers sigt.
 • Baseret på teknisk og kvantitativ analyse.
 • Kan indeholde aktier uden direkte købssignaler - for at opnå større opside.
 • God inspirationskilde for aktive investorer, der tåler høj risiko.

Stock Selection

Stock selection is the best stock picking tool Investtech offers.

Select your time perspective from the top right drop-down list and which markets and sectors to include. Following are three groups of filters: General criteria, Technical criteria and Financial criteria. Note that certain filters and criteria are only available for some markets.

Markets

Stock Selection Markets
Pick your markets from which to select stocks. For example Oslo, Stockholm and Copenhagen. The report will show stocks that fit your criteria from all three markets, and you may get even better stocks than if you select from one market only.

It can be difficult to find very good candidates in smaller markets when the Exchange is weak or has moved sideways for some time. Multiple markets increase the chance of finding good stocks.

Sectors

Stock Selection Sectors
The report contains all kinds of companies, regardless of sector or industry. However, you can set sectors like Finance or Energy, or more detailed industries like Insurance or Oil drilling. The report will show only stocks within these sectors that also fit your other criteria.

Combining Markets and Sectors can for instance give ranked lists of the best bank stocks in the Nordic countries.

Filters

Click criteria on and off for each group. An active filter is highlighted in colour, while an inactive filter is neutral. Click and drag the slider to set values for each filter.

Stock selection active filter
Active filter in the middle, inactive on the left and right.

General criteria

General criteria are used to set size, liquidity and volatility of the companies you are looking for. It is easier to trade bigger, more liquid companies, but the best opportunities are often found in smaller companies. Volatility is measured in percentage per month and indicates how much the price has fluctuated historically. Large fluctuations carry high risk, but also often significant upside potential.

Technical criteria

Tekniske filtre

Technical criteria show investor behaviour and the development of optimism in the stocks, interpreted through the stocks' price charts. Technical score is a total assessment of the stock, calculated quantitatively by Investtech's computers. The algorithm assesses trend, support and resistance, volume development and buy signals from price patterns. Investtech's research shows that signals from trend, momentum and volume balance are statistically important, and you may choose to define your own criteria for all of these.

Technical criteria can be useful as a timing tool. According to technical analysis, optimism in stocks with these technical signals is increasing and the price will continue upwards in the next weeks and months.

Financial criteria

Financial filters

Financial criteria cover company valuation. These are criteria used in fundamental stock analysis.

Financial criteria can be useful in finding stocks that are cheap based on key ratios. Fundamental analysts expect many such stocks to rise in the long term. Note that financial key ratios can vary a great deal from sector to sector, and knowledge of the sector and the individual companies are often necessary for interpretation of key ratio figures.

Explanation of table

Stock selection

The table is automatically sorted by technical score. Click the column headings to sort by other values.

Technical score: Technical evaluation of the stock is done automatically by Investtech’s computers. The evaluation scale is from -100 to +100, where scores below -50 are "negative candidates", between -50 and -25 are "weak negative", between -25 and +25 are "watch", between 25 and 50 are "weak positive" and over 50 are “positive candidates”.

CAP: Capitalised value is market value in billion, calculated as stock price multiplied by shares outstanding.

Liquidity: Average daily turnover in million in the past month.

Volatility: Average difference between the highest and lowest price per month, calculated for the past year. Volatility is a common measurement of risk.

Rsi21: 21 day Relative Strength Index. Used to measure the short term momentum of the stock.

Volbal: 22 day Volume Balance. Measures volume vs price movement.

Yield: Dividend yield is the company's share dividend in relation to the share price. It is a measure of return to shareholders. Dividend yield is calculated as Dividend per share/Share price.

P/E: P/E stands for Price/Earnings, that is, share price in relation to the earnings per share. The key figures are used when assessing a share price in relation to the company's profit.

P/S :P/S stands for Price/Sales, that is price relative to sales. The key figures are used when evaluating a share price in relation to the company's sales.

P/B: P/B stands for Price/BookValue, that is price relative to equity. The key figures are used when evaluating a share price in relation to book equity.

Overall: Shows the sum of market value and daily liquidity for all stocks. The values for columns Technical score, Volatility, RSI, VolBal and Yield are a weighted average, where the weight is capitalized value. The values for columns P/E, P/S and P/B are calculated as the sum of market value (P) divided by the sum of Earnings (E), Sales (S) and BookValue (B) respectively.

Mean: Average value for all stocks.

Median: Median value for all stocks.

To the Stock Selection tool >>>

Handelsmuligheder

Enkelte gange kan aktier vise kombinationer af tekniske forhold, der stærkt indikerer bestemte kursbevægelser. Det er sjældent, at sådanne kombinationer optræder, men når de gør, vil man ofte have mulighed for at gøre meget gode handler. Dette kaldes handelsmuligheder. Aktier med handelsmuligheder vil ofte have stor upside, mens downside er lille.

Investtech har systemer, der identificerer ti forskellige typer af handelsmuligheder. Når du vælger tjenesten fra venstremenuen, vil alle de forskellige typer vises i listen. Du kan klikke i headeren på tabellen for at vælge en bestemt type. Du kan vælge mellem handelsmuligheder kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

Handelsmuligheter

Forklaring af tabel

Pointsum: Hver handelsmulighed gives en pointsum mellem 0 og 100. Denne vises både i tabeloversigten og på detaljesiden. Jo højere pointsummen er, jo bedre tilfredsstiller aktien kriterierne, som teoretisk definerer handelsmuligheden, og jo bedre anses muligheden for at gøre en god handel i aktien. Bemærk, at der er flere af de tekniske indikatorer, der måles per aktie, som ikke indgår i beregning af pointsummen for handelsmuligheden. Flere af disse, for eksempel støtte og modstand, trendretning og volumenbalance, kan betyde meget for aktiens tekniske billede. Det er derfor ikke altid, at handelsmulighederne med de højeste pointsummer automatisk vil give de bedste handler. Du bør derfor se på helhedsbilledet, kort og lang sigt, og også gerne vurdere fundamental information, før du handler. Bemærk også, at risiko ikke indgår i pointberegningen. To aktier med samme pointsum kan dermed have meget forskellig risiko. Aktier med meget dårlig likviditet bliver imidlertid ekskluderet som handelsmuligheder, men det er fortsat relativt lave krav til likviditetssiden for at komme med. Der er sat en grænse på 70 point for, at en handelsmulighed skal anses for så god, at den bliver listet i oversigten. Institutionelle brugere kan imidlertid tilsidesætte denne grænse under "profil".

Risk/reward forhold: På dansk er dette belønning-for-risiko-forhold og beregnes som upside i forhold til downside, det vil sige afkast ved en vellykket investering (salg til målkurs) i forhold til afkast ved en mislykket investering (salg til stop loss). Downside sættes altid til 1, så jo højere upside er, jo højere afkast får man ved en vellykket investering.

Potentiale: Upside i procent. Beregnes som procentvis opgang fra anbefalet købskurs til målkurs. Vær opmærksom på, at aktier med høj upside også gerne har høj risiko.

Går du ind på en enkelt handelsmulighed, kan du se anbefalet købskurs, målkurs og stop loss. Her får du konkrete forslag til, hvor aktien kan købes og sælges, og du har mulighed for at vurdere upside mod downside. Der angives også en antaget tidshorisont for en eventuel investering samt forhold, der styrker eller svækker aktien.

Oversolgt RSI og kurs nær støtte

En aktie, der er oversolgt, er faldet meget på kort tid og indikeres at reagere op. Kurs nær støtte angiver, at kursen skal stige. Samtidig kan man sætte en stop loss lige under støtten, sådan at downsiden bliver lille.

Teori: RSI står for Relative Strength Index og defineres som 100 gange summen af de seneste N dages stigning divideret med (summen af de seneste N dages stigning plus summen af de seneste N dages fald), hvor N er 14, 21 eller 90 for henholdsvis kort, mellemlangt og langt chart. Oversolgt RSI, dvs lave RSI-værdier, betyder, at kursen i det sidste er faldet meget uden reaktioner opad undervejs. Der har været for meget fokus på negative ting, og sælgerne har styret aktien fuldstændigt. Det kan ikke vare ved, og aktien bør snart få en optur.
At kursen er nær støtte betyder, at tidligere når kursen har været på disse niveauer, har den fået en optur. Mange, som ikke var med på den forrige optur, vil være tilbøjelige til at købe nu, og de som købte forrige gang, men har solgt ud i mellemtiden, vil købe igen nu.
Når disse kriterier optræder samtidigt, har vi et stærkt signal om, at kursen er på vej opad. Samtidigt har vi mulighed til at investere med lav risiko, ved at sætte stopp loss lige under støtten.

Pointsum: Jo nærmere kursen er støtten, og jo stærkere denne støtte er, desto højere pointsum. RSI må desuden være lav og volumenbalancen og forholdet mellem volumentoppe og kurstoppe bør være positive. Det er også positivt, hvis der er dannet bundpunkter i kurs eller RSI.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Positiv divergens mellem RSI og kurs og kurs nær støtte

Positiv divergens mellem RSI og kurs angiver, at kursen skal stige. Kurs nær støtte angiver, at kursen skal stige. Samtidig kan man sætte en stop loss lige under støtten, sådan at downsiden bliver lille.

Teori: Med RSI måler man, i hvilken grad det er køberne eller sælgerne, som har styret kursen i det sidste. Lave værdier betyder, at sælgerne har styret kursen, mens høje værdier betyder, at køberne har styret kursen. Når RSI-kurven stiger, betyder det, at købsinteressen stiger, og at køberne, relativt set, får mere at sige for kursfastsættelsen. Hvis det sker samtidigt,som kursen går sidelæns, eller til og med falder, anses det som et tidligt signal om en mulig vending opad i kursen.
At kursen er nær støtte betyder, at tidligere da kursen var på disse niveauer, har den fået en optur. Mange, som ikke var med på forrige optur, vil være tilbøjelige til at købe nu, og de som købte forrige gang, men har solgt i mellemtiden, vil købe igen nu.
Når disse kriterier optræder samtidigt, har vi et stærkt signal om, at kursen er på vej op. Samtidigt har vi mulighed for at investere med lav risiko, ved at sætte stopp loss lige under støtten.

Pointsum: Graden af divergens mellem RSI og kursen er vigtig i pointberegningen. Desuden bør kursen være nær støttelinjen, og støtten bør være stærk. Der lægges også vægt på volumenbalance og forholdet mellem volumentoppe og kurstoppe. Også trend og formationer tæller med i pointberegningen.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Købssignal fra rektangelformation i stigende trend

En stigende trend indikerer, at investorerne bliver stadig mere positive, og at kursen vil fortsætte op inden for trendkanalen. Købssignal fra rektangelformation indikerer opgang også på kort sigt.

Teori: Som beskrevet under "Stigende trendkanal og kurs nær bunden i kanalen" forventes en aktie, som ligger i en stigende trendkanal at stige videre inden for kanalen. Når en rektangelformation udvikles, dannes et modstandsområde med overvægt af sælgere nær loftet af rektangelen. Når kursen stiger gennem modstanden, betyder det, at disse sælger har solgt ud. Købersiden er fortsat lige så stor, men der er nu et underskud af sælgere sådan, at kursen trækkes videre opad. Hvis man er hurtig og kommer ind til en kurs nær støtten fra rektangelen, får man en god indgangskurs og kan sætte en tæt stopp loss. Hvis kursen er steget meget efter bruddet på rektangelen, kan det være bedre at afvente et tilbagefald, før man går ind.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs grad af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. Størrelsen af formationen og hvor længe det er siden, den blev brudt, er også vigtige bidrag til pointsum. En kurs nær støtten fra formationen giver højere pointsum end en kurs nær formationsobjektivet. Det tæller negativt, hvis kursen har været under støttelinjen efter bruddet. Det er også negativt, hvis andre formationer er dannet efter bruddet.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opad (ca 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens signalniveau, dvs. ca. en femtedel nede i formationen. Hvis man ønsker at udøve et større skøn, kan en passende stop loss være lige under midten af formationen.

Tidshorisont: Fra 40% til 80% af formationens længde.

Rektangelformation under udvikling i stigende trend og kurs nær rektangelstøtte

En rektangelformation i en stigende trend dannes, når investorerne har brug for en pause fra opgangen. Ved at købe nær gulvet i rektanglet er upsiden stor, både på kort og lang sigt.

Teori: Som beskrevet under "Stigende trendkanal og kurs nær bunden i kanalen" forventes en aktie, som ligger i en stigende trendkanal, at stige videre inden for kanalen. Når aktien udvikler en rektangelformation, ses det kun på som en konsolidering eller pause før opturen fortsætter. Dette gælder, selv om trenden brydes under udviklingen af rektangelformationen, men der er så en noget større risiko for brud nedad. Ofte stiger kursen hurtigt, når en rektangelformation først brydes. Hermed vil man få en betydligere bedre indgangskurs, såfremt man køber før bruddet. Allerbedst kurs får man, såfremt man får købt nær bunden i rektangelformationen. En passende stop loss kan sættes lige under gulvet, så tilbagefaldet bliver lavt og risk/reward høj. Forsigtige investorer kan vælge at gå ud af aktien ved loftet i rektangelformationen, mens de, der ønsker højst muligt afkast, bør sidde til objektivet fra formationen nås.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs. graden af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. En kurs nær bunden i rektangelet giver højere pointsum end en kurs nær loftet. Det er positivt, hvis kursen ligger godt placeret i forhold til horisontale støtte- og modstandsniveauer, eller hvis RSI er oversolgt. Det trækker ned, hvis kursen er brudt ud af den stigende trendkanal.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opover (ca 30% af formationshøjden).

Målkurs: Nedre målkurs sættes til loftet i rektangelformationen og øvre sættes til objektivet fra rektangelformationen ved et brud opad.

Stop loss: Sættes til 20% af rektangelens højde under bunden i rektanglen.

Tidshorisont: Fra 40% (nedre målkurs) til 120% (øvre målkurs) af formationens længde.

Omvendt-hoved-og-skuldre-formation under udvikling og positiv volumenbalance

Omvendt hoved-og-skuldre-formationer varsler vending fra faldende til stigende trender. Ved at købe tidligt, før noget egentlig signal gives, er upsiden stor. Der vil være usikkerhed, om signalet virkelig bliver udløst, men positiv volumenbalance indikerer ofte, at køberne er aggressive.

Teori: Omvendt-hoved-og-skuldre (engelsk Inverted Head and Shoulders - IHS) er en trendreverseringsformation og signalerer en reversering fra en faldende trend til en stigende trend, eller med andre ord, indledning af en stigende trend. Tanken er, at aktien har været negativ over længere tid, og at der har været fokus på negative nyheder og svagere fremtidsudsigter. Det fører til, at investorerne både i den venstre skulder og i hovedet presser kursen ned til bunde, som er lavere end tidligere bunde. Ved opgangen i hovedet, stiger imidlertid kursen helt op på niveau med den tidligere top. I en faldende trend skal efterfølgende toppe være lavere end hinanden, så det er hermed et tidligt signal om afslutning af den faldende trend. Når så kursen i højre skulder danner et bundpunkt, som er højere end bunden i hovedet, har vi en indikation på, at en stigende trend er begyndt. Bekræftelsen får vi ved brud op gennem halslinjen, for så vil også næste top være højere end den foregående top. Der er imidlertid ofte meget at tjene på at gå ind, allerede mens den omvendte-hovede-og-skuldre-formation er under udvikling, siden kursen ofte går hurtigt videre, når modstanden ved halslinjen bliver brudt.
Positiv volumenbalance indikerer isoleret set, at trenden er stigende, eller at en faldende trend går mod enden. Derfor anses risk/reward-forholdet som attraktivt, når begge disse forholde optræder samtidigt, dvs. når vi har en omvendt-hovede-og-skuldre-formation under udvikling, og volumenbalancen er positiv.

Pointsum: Formationens og trendens kvalitet, dvs. grad af lighed med en teoretisk ideel formation og trend, er vigtig i pointberegningen. En kurs nær bunden i den højre skulder giver højere pointsum end en kurs nær halslinjen. Volumenbalance og korrelation mellem kurs og volumenudvikling er vigtige bidrag til den samlede pointsum. Det er positivt, hvis kursen ligger godt placeret i forhold til horisontale støtte- og modstandsniveauer, men dette tillægges ikke stor vægt. Det er ligeledes positivt, hvis RSI er lav. Det trækker ned på pointsummen, hvis formationen optræder nær maksimum i chartet, fordi kursen så umuligt kan have faldet noget særligt forud for dannelsen af formationen. Det er også negativt, hvis formationen er meget stor i forhold til trenden.

Købskurs: Sættes fra støtten i højre skulder til midtvejs op mod halslinjen.

Målkurs: Nedre målkurs sættes til halslinjen og øvre sættes til objektivet fra omvendt-hovede-og-skuldre-formation.

Stop loss: Lad "skulderhøjden" være defineret som højden mellem støtten i skuldrene og modstanden i hovedet. Stop loss sættes til 20% af skulderhøjden under støtten i højre skulder.

Tidshorisont: Fra 40% (nedre målkurs) til 120% (øvre målkurs) af formationens længde.

 

Tilbagefald til støtte efter købssignal fra formation

Købssignal fra en kursformation indikerer øgende optimisme og en videre opgang for aktien. Kursen har nu reageret tilbage på kort sigt, og man har mulighed for at få en god indgangskurs ved at købe lige over støtten ved formationen.

Teori: Når en kursformation bliver brudt, betyder det ofte, at markedsaktørernes psyke samlet set er i en speciel tilstand. Det kan for eksempel være, at mange sidder og fortryder, at de ikke har købt før, eller fortryder, at de har solgt for tidligt. Generelt kan man sige, at når et modstandsniveau bliver brudt, er alle sælgerne, som (måske af fundamentale grunde) har siddet på dette niveau, borte. Sælgersiden er dermed borte, mens købersiden fortsat er der. Når et købssignal fra en formation bliver udløst, fører det dermed ofte til, at kursen hurtigt stiger videre. Det kan så være vanskeligt at komme ind til gode kurser. Af og til får vi imidlertid et tilbagefald efter et formationsbrud. Man får hermed en ny mulighed for at være med, og denne gang til gode indgangskurser. Man kan også investere til lav risiko, hvis man sætter stop loss til lige under støtten fra formationen.

Pointsum: Ved ideelle handelsmuligheder af denne type, har kursen næsten, men ikke helt, nået objektivet fra formationen, og nu reageret tilbage, så den ligger relativt nær støtten fra formationen. Der gives en lavere pointsum, hvis kursen allerede har nået objektivet, før den har reageret tilbage igen. Høj kvalitet på formationen, dvs. at formationen ligner en teoretisk perfekt formation, giver høj pointsum. Størrelsen af formationen og alder, dvs. hvor længe det er siden, den blev brudt, bidrager også til pointsum. Volumenbalance og sammenhæng mellem volumentoppe og kurstoppe er også vigtigt i pointberegning. Det tæller negativt, hvis kursen har været under støttelinjen efter bruddet. Det er også negativt, hvis andre formationer er dannet efter bruddet.

Købskurs: Sættes til støtten fra formationen og et lille stykke opad (ca. 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens signalniveau, dvs. 20% under støtten fra formationen.

Tidshorisont: Fra 30% til 60% af formationens længde. Der bruges de samme procenter for alle typer formationer, selv om signaler fra rektangler generelt nås hurtigere end signaler fra dobbelt-bund-formationer og omvendt-hovede-og-skuldre-formationer.

 

Modstand brudt og kurs nær chartmaks

Brud på modstand er et købssignal. Når kursen ligger nær chartmaks, har investorerne fundet grunde til at købe aktien trods rekordniveauer. Der er lille eller ingen modstand over dagens niveau, og en videre opgang indikeres.

Teori: Tidligere toppe i kursen er vigtige for definition af modstandsniveauer. Her tænker mange, at kursen faldt sidst, den var på dette niveau, og at aktien var dyr, og at den dermed skal ned igen nu også. Højt akkumuleret volumen på et bestemt kursniveau er også vigtigt for definition af modstand. Her er det sandsynligt, at mange ønsker at sælge igen, når kursen når dette niveau - enten for at gentage et godt salg fra tidligere eller for at komme ud uden tab. Ved modstandsniveauer er der således et overskud af sælgere. Når kursen bryder op gennem modstanden, betyder det, at sælgerne på dette niveau har fået solgt deres aktier. Der er fortsat køberinteresse, og kursen stiger videre, da der nu er et underskud af sælgere. Hvis modstand brydes nær toppen i chartet, betyder det, at der er ganske lidt modstand over dagens kurs. Måske betyder det også, at kursen har nået en ny rekordnotering, så der slet ikke er modstand. Kursen bliver dermed ikke længere hindret af sælgere, som skal ud uden tab, og aktien kan hurtigt gå videre.

Pointsum: Det vigtigste i pointberegningen er styrken på modstanden, som er brudt, afstanden fra kursen og ned til dette niveau, og afstanden fra kursen og op til maksimumskurs i chartet. Desuden tæller trend, eventuelle formationer og volumenudvikling.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Købssignal efter falsk salgssignal

Købssignal efter falsk salgssignal er ofte et meget kraftigt signal. Signalet indikerer, at investorerne er på vej til at blive positive. En videre opgang indikeres, samtidig med at der ikke er langt ned til støtte.

Teori: Et salgssignal fra en kursformation udløses, når et vigtigt støtteniveau bliver brudt. Psykologien blandt markedsaktørerne og selskabets position i sin businesscyklus tilsiger så, at kursen er på vej længere ned. Dette får mange investorer til at sælge ud. Hvis kursen alligevel ikke falder ned til objektivet fra formationen, men i stedet vender op, indikerer det ofte, at ny og positiv information er kommet til, og at nye investorer er på vej ind. Salgssignalet var falsk. Der er få ting, som er så irriterende som, at aktien man netop har solgt, stiger kraftigt. Men aktien er jo dyrere nu, end da man solgte, så de fleste af dem, som solgte på bruddet ned, bliver stående på sidelinjen. Aktien stiger alligevel videre og bryder op på modsat side af formationen. Sælgerne, som lå ved formationsmodstanden, er væk, der er underskud af sælgere, og et købssignal er udløst. Det, som er specielt nu, er, at også sælgerne under bunden i formationen er væk, så der bliver endnu større ubalance mellem købere og sælgere end ved et almindeligt købssignal. En videre optur indikeres, og man har mulighed for at sætte en tæt stop loss lige under loftet i formationen.
En anden måde det kan forklares på, er at nyhedsstrømmen omkring selskabet blev negativ, eller mindre positiv end tidligere, ved bruddet ned fra formationen. Mange sælger på fundamentalt grundlag. Det viste sig imidlertid at være forkert, for nyhedsstrømmen vender igen, og kursen stiger. Det som så ud til at være negativt, var ikke så negativt alligevel, og nye positive impulser er kommet. Kursen bryder over formationsmodstanden, og både sælgerne under bunden i formationen og ved modstanden er borte. Et kraftigt købssignal er givet, og videre optur indikeres.

Pointsum: De vigtigste kriterier ved beregning af pointsum for denne type handelsmulighed er, hvis bruddet op sker relativt hurtigt efter bruddet ned, hvis volumenudviklingen er positiv, og hvis kursen ligger nær støtten ved loftet i formationen. Desuden tæller kvaliteten på formationen og trendretningen.

Købskurs: Loftet i formationen beregnes som linjen mellem toppen i de to skuldre på en hovede-og-skuldre-formation, som linjen mellem det to toppe i en dobbelt-top-formation og som modstandslinjen i en rektangelformation. Et købssignal gives, når dette loft brydes, og købskurs sættes fra loftet og et lille stykke opad (ca 20% af formationshøjden).

Målkurs: Sættes til 90-125% af objektivet fra formationsbruddet.

Stop loss: Sættes til 20% af formationens højde under formationens loft.

Tidshorisont: Fra 40% til 80% af formationens længde.

 

Positiv på insidehandler og nær støtteniveau

Positive insidere indikerer, at aktien er fundamentalt billig. Samtidig ligger aktien nær støtte, hvor mange investorer og tradere mener, aktien er billig.

Teori: Insidere i et selskab har god viden om virksomheden, markedet den opererer i og fremtidsudsigterne. Måske har de også bedre viden end analytikere og investorer, som følger aktien. Når insiderne satser egne sparepenge på, at kursen skal stige, og køber aktier i selskabet, betyder det, at de anser aktien som fundamentalt billig. Når aktiekursen ligger nær et støtteniveau, betyder det enten, at den er faldet tilbage til støtte, eller at den er brudt op gennem et modstandsniveau og har givet købssignal. I begge tilfælde indikerer psykologien i markedet, at kursen er på vej opad. Når aktien både er fundamentalt billig (positiv på inside) og teknisk positiv, har man gode forudsætninger for at gøre en vellykket investering.
Insidepointsum kalkuleres kun på mellemlang sigt, og kun for det norske og det svenske marked, så denne handelsmulighed findes kun på mellemlang sigt for Norge og Sverige.

Pointsum: De vigtigste elementer i beregningen af pointsum for denne handelsmulighed er insidepointsum, styrken af støtteniveau og afstanden til støtteniveau. Desuden tæller ændring i insidepointsum sidste uge, trend, formationer og volumenudvikling.

Købskurs: Sættes fra støtteniveauet og en "normalbevægelse" opad. En "normalbevægelse" er defineret som, hvor langt kursen i gennemsnit bevæger sig i løbet af en periode, som er omtrent enhundrededel af chartets længde.

Målkurs: Sættes til estimeret teoretisk maksimumkurs, forudsat at kursen udvikler sig som let farvet random walk i 20% af chartets længde. Dette udgør normalt 15-30 procent af chartets højde.

Stop loss: Sættes ca. en normalbevægelse under støtteniveauet.

Tidshorisont: Sættes fra 14 til 20% af chartets længde.

 

Signaler

Tjenesten Signaler viser en oversigt over de sidste købs- og salgssignaler, som Investtechs systemer har identificeret. Specielt signalerne fra kursformationer anses for at vise, i hvilken retning investormassen er på vej.

Tjenesten er speciel nyttig for investorer, som følger en strategi om at investere på bestemte signaler. For eksempel har investeringer baseret på rektangelformationer vist sig at give gode resultater.

Tjenesten kan bruges som et stock-picking-værktøj, når man søger nye aktier at investere i.

Signaler

Valgmuligheder (vælges fra headeren på tabellen):

 • Købs-, salgs eller watch-signaler.
 • Alle indikatorer eller én bestemt udvalgt.
 • Tidsperspektiv kort, mellemlang eller lang sigt.

Indhold i tabellen

Dato: Kursdato for hvornår signalet blev identificeret.

Indikator: Navn på indikatoren.

Kvalitet: For kursformationer angives en kvalitet mellem 0 og 100 point afhængig af, hvor ens formationen er med en teoretisk set ideel formation i følge teknisk analyse-teori. Der godtages nogen afvigelse, men hvis kvaliteten kommer under 40 point, bliver formationen ikke tegnet ind i graferne.

Objektiv: Kursmål. Signalet fra formationen antyder, at aktien skal stige til dette niveau eller højere i løbet af en periode, som er lige så lang som formationen. Ved salgssignaler angiver objektivet, hvor langt aktien skal falde.

Pivotpunkter

Pivotpunkter er top- og bundpunkter i grafen. Investtech har et unikt system til at identificere sådanne punkter. Ved at se på grafer, hvor nye bunde er identificeret, vil man kunne finde aktier, som står foran en opgang i en meget tidlig fase.

Når en aktie drejer op efter en tids nedgang, er det et tegn på øget optimisme hos investorerne. Fordi information udbredes og bearbejdes på forskellige tidspunkter, vil der altid være en træghed i markedet. Når nogen har set muligheder og er blevet positive, vil andre komme efter. Tanken med pivotpunkts-produktet er, at identificere sådanne situationer tidligst muligt, sådan at man kan være blandt de første til at handle, når et stemningsskifte hos investorerne er i gang.

Investtech har udviklet egne computersystemer, der identificerer sådanne vendepunkter i aktier. For at et bundpunkt skal tegnes ind i grafen og komme op på listerne, må kursen have bevæget sig signifikant (tydeligt) fra bunden. Der er to faktorer, der bestemmer om en bevægelse anses som signifikant, nemlig a) den procentvise ændring og b) antal dage dette er sket over. Hvis vi har en stor kursændring er det tilstrækkeligt, hvis dette har stået på i få dage. Har vi en lille kursændring, kræves at dette har foregået over mange dage.

Pivotpunktslisten er et stock-picking-værktøj. Den mest almindelige brugsmåde er at se på aktier med nye bunde i kursgrafen på den tidshorisont, man investerer i. De kandidater, man finder ved en sådan scanning, bør man så lave en sædvanlig chartanalyse på. Specielt er det vigtigt at studere volumenet. En kursbevægelse på øgende volumen anses som meget mere pålidelig end én på lav eller uændret volumen. En kursbevægelse, som går i trendretningen, vil anses som mere pålidelig, end én som går i modsat retning af trenden.

Pivotpunkter

Dage siden identifikation: Antal børsdage siden Investtechs systemer identificerede pivotpunktet.

Dage siden: Antal børsdage siden pivotpunktet.

Pivotpunkt: Kursen i pivotpunktet.

Trendsignaler

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende.

Menuvalget Trendsignaler viser aktier, som for nylig er kommet ind i en stigende eller faldende trend. Listen kan bruges til at finde købskandidater. En meget enkel strategi er at købe aktier, som for nylig har givet trendsignal, og sidde på dem til de går ud af den stigende trend.

Investtech har lavet et forskningsarbejde af kursudviklingen i tiden efter trendsignaler. Vi har lavet statistik for den norske og svenske børs, og antager at resultaterne også vil gælde for andre børser. Statistikken viser, at aktier i stigende trender gør det bedre end gennemsnittet på børsen både på kort og lang sigt, mens aktier i faldende trender gør det dårligere.

Analyse af trend og handling af aktier baseret på trendsignaler er dermed meget vigtige dele af teknisk analyse.

Forklaring af tabellen

Trendsignaler

Dage i trend: Antal dage aktien har været inde i trenden, som nu er tegnet ind i chartet.

Stigningstakt (grader): Visuel stigningstakt på trendkanalen i chartet. Går fra 0 grader (horisontal) til 90 grader (lige op).

Stigningstakt (%): Stigningstakt i procent hvis aktien fortsætter inden for trendkanalen i et år.

Bemærk, at der er to måder en aktie kan gå ind i en stigende trend: 1) Trenden i chartet kan forandre sig, for eksempel fra en (gammel) faldende trend til en (ny) stigende trend. 2) Kursen kan have ligget over trendloftet eller under trendgulvet og være gået ind i trenden.

Godt statistisk grundlag

Avkastning etter trendsignalerEn forskningsrapport fra Investtech fra marts 2016 viser, at en aktie har en tendens til at følge trenden, den ligger i. Hvis aktien ligger i en stigende trend, vil den altså fortsætte med at stige. Ligger den i en faldende trend, vil den fortsætte med at falde. Noget af forklaringen på dette er, at nyheder har en tendens til at komme i serier. En positiv nyhed følges oftest af en ny positiv nyhed. Markedet indoptager den første positive nyhed, men ikke sandsynligheden for nye positive nyheder fremover. Dermed kan man tjene på at gå ind i aktier, som viser en positiv udvikling, i afventning om at denne trend skal fortsætte.

Investtech.com har udviklet computersystemer, der automatisk kan identificere stigende og faldende trender. I perioden 1996 til 2015 blev der identificeret 28 580 købssignaler, da aktier gik ind i stigende trender, og 16 348 salgssignaler, da aktier gik ind i faldende trender. Forskningsrapporten til Investtech viser, at aktierne i stigende trender steg med 5,5 procent de efterfølgende tre måneder, mens aktier i faldende trender i gennemsnit stegt 0,9 procent. Til sammenligning steg indekset i gennemsnit med 3,6 procent i løbet af tre måneder.

Insiderhandler

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets styre eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, aktien er billig.

Insidere har ofte god kendskab til udviklingen i bedriften og markedet. Dermed har de en god forudsætning for, at vurdere om aktien er billig eller dyr. Når en insider bruger egne sparepenge på bedriften, han eller hun er ansat i, er det et tegn på, at bedriften går bedre end det aktiemarkedet synes at mene.

Selskaber, hvor insidere har købt aktier, kan være gode købskandidater, også for dig som investor. Brug insiderkøb som en bekræftelse på en ellers positiv analyse, eller som et tidligt signal om en mulig vending. Insiderkøb er langsigtede købssignaler.

Nogen gange er insidere dog overoptimistiske på egne selskabers vegne. Tag et kig på insiderhistorikken i aktien, for at se hvor godt insiderne har truffet beslutninger tidligere, og tag dette med i betragtningen, når du vurderer en aktie.

Et insidersalg kan være signal om, at aktien er fundamental dyr, eller at risikoen er øgende. Følg med på insiderhandler i aktierne, du ejer, og vurder salg, når en eller flere insidere sælger.

Innsidehandler liste og meny

Investtechs insiderlister giver dig oversigt over hvilke aktier, der er mest positive baseret på insiderhandler. De giver også oversigt over de sidste insiderhandler og viser i hvilke selskaber, insider-ranking er mest øget.

Insiderbarometeret

Insiderbarometeret er en stemningsindikator for aktiemarkedet. Den viser forventningerne til aktiemarkedet baseret på, hvad insiderne i selskaberne gør. Hvis mange insidere køber, mens få sælger, er forventningerne høje. Hvis en overvægt af insiderne sælger aktier, er forventningerne lave. Analyse af insidernes aktivitet anses for at være vigtig ved en samlet analyse af aktiemarkedet.

Innsidebarometeret

Investtechs insiderbarometer - eksempel.

Insiderbarometeret viser antal insiderkøb og antal insidersalg sidste uge, måned, kvartal og år. Insiderkøb er den grønne del, mens insidersalg er den røde del. Optællingen udføres baseret på insiderhandler rapporteret gennem børsens meldesystem. Kun reelle insiderkøb og insidersalg til markedskurser indgår i grundlaget for barometeret.

Insiderbarometeret bliver opdateret dagligt.

Insiderhandelsanalyse af enkeltaktie

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets styre eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, aktien er billig. Insidersalg bliver regnet som signal om, at aktien er dyr, eller at risikoen er høj.

Investtechs insiderhandelsanalyser giver oversigt over insiderkøb og insidersalg i et selskab over tid.

Innsidehandler per selskap

Investtech gennemgår dagligt ny information om insiderhandler og registrerer dem i deres system. Alt efter handlens størrelse gives hver handel en vigtighed på en skala fra 0 til 100, hvor små handler får lav score, og store handler får høj score. Et insiderkøb giver en vigtighed med positivt fortegn, mens insidersalg giver med negativt fortegn.

I Danmark forpligter registrerede insidere sig til at rapportere om egne handler hurtigst muligt og senest i løbet af tre arbejdsdage. Læg mærke til, at det først er, når en insider har handlet for mere end en vis værdi (5 000 eller 20 000 EUR) i indeværende år, at insideren forpligter sig til at melde handlen i aktien. Meldepligten gælder for det aktuelle kalenderår ud for handler i det aktuelle selskab. Supplerende regler for insiderhandler med aktier noteret på OMX København findes på Finanstilsynets sider.

Baseret på alle rapporterede insiderhandler i et selskab, giver Investtechs datasystemer aktien en insiderrangering på skalaen –100 til +100. Ved beregning af insiderrangering vil handlerne tælle mindre, jo længere det er siden, handlen har fundet sted. Aktier med insiderrangering på 50 eller højere bliver regnet som købskandidater baseret på insiderhandlerne. Insiderrangering mellem 25 og 50 bliver regnet som svage købskandidater. Tilsvarende regnes aktier med negativ insiderrangering som salgskandidater. Aktier med insiderrangering mellem –25 og 25 anses for at være neutrale.

Forklaring af tabel med insiderhandler

Innsidehandler tabellarisk utlistet

Handlerne i tabellen svarer til grafen herover.

Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen blev rapporteret.
Type Type transaktion.
Antal Antal aktier.
Kurs Kurs som aktierne blev købt eller solgt til.
Værdi Værdi af handelen i 1000 kr.
Tekst Tekst som i korthed beskriver handelen. Grøn farve bruges for køb og rød for salg.
Vigtighed Handelens vigtighed, beregnet ud fra beløbet der handles for. Skalaen går fra 0 (=uvigtig) til 100 (=vigtig).

Saisonale Schwankungen

Die Analyse saisonaler Schwankungen veranschaulicht, welche Schwankungen eine Aktie im Jahresverlauf statistisch durchlaufen hat. So scheinen manche Aktien eine besonders positive oder negative Kursentwicklung beispielsweise im Frühjahr oder im Herbst oder in bestimmten Monaten des Jahres zu erfahren. Die Analysen zeigen, wie sich der Aktienkurs voraussichtlich weiter entwickeln wird, wenn man von einer Entwicklung wie in den letzten Jahren ausgeht.

Saisonale Vorhersagen

Saisonale Vorhersagen

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Kursentwicklung sowie die Standardabweichung für einen Aktienkurs an. Die durchgehende blaue Kurve zeigt den Durchschnitt an. Der dunkelgraue Bereich zeigt eine Standardabweichung und der hellgraue zwei Standardabweichungen. Die Länge des Zeitraums, für den die Statistik berechnet wurde, ist unter dem Chart angegeben.

Wenn man davon ausgeht, dass die Aktie jedes Jahr eine bestimmte Entwicklung aufweist, mit jährlichen statistischen Abweichungen, bildet die Grafik die durchschnittliche Kursentwicklung der vorhergehenden drei Monate sowie die voraussichtliche Entwicklung für die kommenden sechs Monate ab.

Die schwarze Kurve ist die tatsächliche Kursentwicklung in den letzten drei Monaten, der schwarze Punkt ist der letzte Schlusskurs.

Der Durchschnitt je Kalendertag ist als geometrisches Mittel berechnet, das heißt, dass zum Beispiel +10 % und -9 % den Mittelwert 0 % ergeben. Die Varianz des Schätzwerts wird als kumulierte Summe der Varianz bis dato berechnet, die Standardabweichung ist die Quadratwurzel davon.

Beachten Sie, dass die Kurve den geschätzten Mittelwert der saisonbereinigten Kursentwicklung der Aktie anzeigt und nicht zur direkten Schätzung der Kursentwicklung für die kommenden Monate herangezogen werden darf. Von Jahr zu Jahr treten im Verhältnis zum Durchschnitt große Schwankungen sowohl nach oben als auch unten auf.

Monatsstatistik

Monatsstatistik

Die Grafik zeigt, wie sich der Aktienkurs im Durchschnitt in jedem Monat des Jahres verändert hat.

Jahresstatistik

Jahresstatistik

Die Grafik zeigt, wie sich der Aktienkurs in einem Durchschnittsjahr, vom 1. Januar bis 31. Dezember, entwickelt hat.

Jährliche Kursveränderungen

Die Charts veranschaulichen die Kursentwicklung für jedes der letzten fünf Jahre. Von Jahr zu Jahr sind große Schwankungen festzustellen. Einzelne Jahre mit besonders positiver oder negativer Entwicklung können starke Auswirkungen auf den Durchschnitt haben. Saisonale Vorhersagen sind daher mit großer Vorsicht zu nutzen.

Trading-Limits

Unter Trading-Limits erhalten Sie Informationen dazu, wie sich die Aktie historisch im Tagesverlauf entwickelt hat und wie stark sie statistisch zwischen Tiefst- und Höchstkurs schwankt. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, gute Orderlimits zu setzen und somit leichter Ausführungen zu guten Kursen zu erzielen.

Untertägige Schwankungen

Untertägig

Der Chart zeigt, wie sich der Aktienkurs von Quartal zu Quartal im Verlauf eines Handelstags im Durchschnitt entwickelt hat. Jede „Kerze“ entspricht einem Quartal. Bei steigendem Kurs ist sie weiß und bei fallendem Kurs schwarz. Die dünnen Linien oben und unten an der Kerze geben den höchsten und niedrigsten Kurs an. Grüne und rote Volumensäulen repräsentieren den Anstieg bzw. Rückgang. In der Kerze ganz rechts ist die Schlussauktion enthalten, weshalb diese oft wesentlich höher ausfällt als die übrigen.

Bei manchen Aktien zeichnen sich tendenziell bestimmte Entwicklungsmuster im Laufe des Tages ab, die man an diesen Charts erkennen kann. Die Statistiken werden für vier Zeitperspektiven angegeben: 5, 22, 66 und 250 Tage – entsprechend den Zeiträumen letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal und letztes Jahr.

Geschätzte Kursentwicklungen

Die Tabelle veranschaulicht anhand von Berechnungen des Schlusskurses am Vortag, zwischen welchen Kursen sich die Aktie heute voraussichtlich bewegen wird. Die Berechnung setzt voraus, dass zwischen dem Schlusskurs des Vortags und der Börseneröffnung des aktuellen Tages keine wesentlichen Unternehmensmeldungen erfolgt sind.

Meldungen von oder zu Unternehmen können den Tageskurs mitunter stark beeinflusst haben. Dies kann wesentliche Auswirkungen auf die historischen Durchschnittszahlen haben, sodass die Charts und Statistiken ein irreführendes Bild der voraussichtlichen zukünftigen Schwankungen vermitteln.

Finansielle nøgletal

Finansielle nøgletal leverer information om selskabets prisfastsættelse baseret på de rapporterede regnskabstal.

Mange analytikere og investorer bruger tal fra selskabernes regnskaber som vigtige input i kalkyler til beregning af selskabets teoretiske værdi. Der er mange måder at beregne teoretisk værdi på, men de fleste tager udgangspunkt i de seneste regnskabstal, deres udvikling og forventningen til fremtidige resultater.

Hvis kursen er lavere end den beregnede teoretiske værdi, forventes aktien at stige.

Finansielle nøgletal over tid

Diagrammerne viser historiske nøgletal indtil ti år tilbage i tid. Det sidste tal er beregnet ud fra sidste års nøgletal og den sidste slutkurs for aktien. Hvis det fx kun er førstekvartalsrapporten, der er til rådighed, bruges summen af de tre sidste kvartaler fra året før samt årets første kvartal. Dermed får man udjævnet eventuelle sæsonmæssige svingninger og kan sammenligne tallene med tidligere helårstal. For tidligere år bruges årets resultatrapport og årets gennemsnitskurs i beregningen. Med en sådan beregning vil historiske nøgletal for prisfastsættelse være konstante, mens de friske vil variere med ændring i aktiekursen.

De mest brugte nøgletal er forklaret herunder.
Direkte afkast - udbytteprocent

Direkte afkast er selskabets aktieudbytte i forhold til aktiekursen. Det er et mål for afkast til aktieejerne. Direkte afkast beregnes som Udbytte per aktie / Aktiekurs.

Direkte afkast er en måde, hvorpå man kan måle, hvilken pengestrøm du får for hver krone investeret i en aktie. Hvis vi ser bort fra aktiens kursudvikling, viser tallet, hvilken årlig "rente" aktien har genereret.

Eksempel: Vi sammenligner to aktier i samme sektor. Selskab A giver et udbytte på 50 øre per aktie, mens selskab B giver et udbytte på 1 krone per aktie. Begge handles for 20 kroner på markedet. Det direkte afkast for selskab A bliver 2,5%, mens det for selskab B bliver 5,0%.

Alt andet lige, vil investorer, som køber aktier for at øge den årlige indtægt, foretrække selskab B fremfor selskab A, da det procentvis giver et dobbelt så stort udbytte.
P/E - price/earnings

P/E står for Price/Earnings - altså pris i forhold til resultat. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets overskud. Eksempel: Et P/E-tal på 10 betyder, at aktien koster 10 gange selskabets årsoverskud. P/E beregnes som Aktiekurs / Årsresultat efter skat per aktie.

P/E-forholdet kan afsløre, om investorerne anser aktien for at være en værdiaktie eller en vækstaktie, særligt når man også ser på selskabets vækstrate og underliggende indtjeningspotentiale. Værdiaktier har en stabil indtjening og relativt lave P/E-tal. Vækstaktier har gerne en stærkt stigende omsætning og resultat, og der forventes en videre stigning således, at P/E-tallene bliver høje.

En lav P/E, sammenlignet med andre aktier i samme sektor, indikerer, at aktien relativt set er billigere. Men det er imidlertid ikke altid sådan, det hænger sammen, da særlige forhold kan gøre sig gældende for netop det aktuelle selskab.

Eksempel: Vi sammenligner to aktier i samme sektor. Selskab A har rapporteret et overskud på 1 krone per aktie, mens selskab B har rapporteret et overskud på 2 kroner per aktie. Begge handles for 20 kroner på markedet. Dette giver selskab A en P/E på 20, mens selskab B får en P/E på 10.

Det betyder, at selskab B relativt set er meget billigere. For hver købt aktie får investoren 2 kroner i overskud sammenlignet med bare 1 krone for selskab A. Hvis alt andet er lige, bør investoren således købe aktier i selskab B.

Vær opmærksom på at P/E og andre nøgletal kan variere på grund af forskellige regnskabsregler og -principper i selskaberne.
P/S - price/sales

P/S står for Price/Sales - altså pris i forhold til omsætning. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til selskabets omsætning. Eksempel: Et P/S-tal på 2.0 betyder, at aktien koster 2.0 gange selskabets årlige omsætning. P/S beregnes som Aktiekurs / Omsætning per aktie.

Eksempel: Selskab A har 10 millioner udestående aktier, og aktiekursen er 90 kroner – svarende til en samlet værdi på 900 millioner kroner. Totalt salg er 800 millioner kroner, og P/S bliver dermed 1,13.

En lav P/S kan indikere, at aktien er undervurderet på markedet. Derimod kan en høj P/S indikere, at aktien er overvurderet. Hvis den gennemsnitlige P/S i sektoren er 1,3, siger det noget om, at selskab A er undervurderet sammenlignet med andre selskaber i sektoren.

Som med andre nøgletal må man være varsom med at bruge P/S isoleret. Nøgletallet kan imidlertid være nyttigt, særligt når man sammenligner værdiansættelsen af tidlig-fase-selskaber, som har indtægter, men ikke foreløbig genererer overskud.
P/B - price/book

P/B står for Price/BookValue - altså pris i forhold til egenkapital. Nøgletallet bruges, når man skal vurdere en akties pris i forhold til bogført egenkapital. Eksempel: Et P/B-tal på 1.8 betyder, at aktien koster 1.8 gange selskabets egenkapital. P/B beregnes som Aktiekurs / Egenkapital per aktie.

Et lavt P/B-tal kan indikere, at aktien er undervurderet. Det kan imidlertid også betyde, at noget er fundamentalt galt med selskabet. Tallet varierer meget over sektorer, da der er stor forskel på, hvor kapitalintensive forskellige sektorer er.

P/B-forholdet giver en indikation af, hvad man ville få, hvis selskabet skulle realisere sine beholdninger, nedlægge driften og udbetale kapitalen til aktionærerne.
Beregning af nøgletal

Vær opmærksom på, at P/E og andre nøgletal kan svinge på grund af forskellige regnskabsregler og -principper i selskaberne.

Vær opmærksom på, at der er flere måder at beregne finansielle nøgletal på. Fx kan man medtage minoritetsinteresser eller ikke, man kan medtage engangsposter eller ikke, og man kan benytte forskellige valutakurser. Det vil desuden kunne gøre en stor forskel, om man ser på historiske nøgletal eller estimerede fremtidige tal. Dermed er der ofte forskel på de samme nøgletal fra forskellige leverandører og analytikere.

Det vigtigste er imidlertid, at beregningen gennemføres på samme måde over tid, så man kan følge udviklingen i nøgletallene fra år til år og sammenligne selskaber med hinanden.
Tabel med regnskabstal

Finansregnskap over tid

Tabellen viser de rapporterede regnskabstal indtil ti år tilbage i tid. Det sidste tal er akkumulerende tal for de sidste 12 måneder. Hvis fx det kun er førstekvartalsrapporten, der er fremlagt, bruges summen fra de tre sidste kvartaler fra året før og årets første kvartal. Dermed får man udjævnet eventuelle sæsonmæssige svingninger og kan sammenligne tallene med tidligere helårstal.

Kursbenachrichtigung: Investtech informiert Sie, wenn der Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht!

Sie haben ab sofort die Möglichkeit, für jede Aktie ein Kursniveau anzulegen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn dieses Niveau erreicht wird. Ihre angelegten Kursniveaus finden Sie unter „Meine Benachrichtigungen“ im Menü. Sobald eine Aktie das angegebene Niveau erreicht oder durchbricht, wird in der Zeile ein Haken gesetzt und das Datum angezeigt, zu dem die Benachrichtigung ausgelöst wurde. Sie werden auch nach Börsenschluss per E-Mail benachrichtigt. Die E-Mail-Benachrichtigung können Sie abschalten, indem Sie bei der Eingabe des Kursniveaus auf das E-Mail-Symbol klicken.

Wenn am selben Tag mehrere Benachrichtigungen ausgelöst werden, werden diese zusammengeführt, sodass Sie pro Markt nicht mehr als eine E-Mail erhalten.

Kursvarsling

In „Meine Portfolios“ sehen Sie, ob für eine Aktie eine Kursbenachrichtigung angelegt wurde und ob das angegebene Kursniveau bereits erreicht wurde. Die Kursbenachrichtigung ist zusammen mit den Aktien in „Meine Portfolios“ eine nützliche Funktion für ein effektives Anlagemanagement, z.B. um einen Bruch von Stop-Loss-Marken oder erreichte Kursziele unter Kontrolle zu haben.

Die angegebenen Benachrichtigungsniveaus werden bei Aktiensplits/Aktienzusammenlegungen oder Dividenden nicht automatisch angepasst.

Keywords: Help,kursvarsling,myAlerts.

Meine Portfolios - Benutzeranleitung

Das Portfoliosystem basiert auf Transaktionen. Das heißt, Sie registrieren sowohl den Kauf als auch den Verkauf von Aktien ebenso wie Dividenden, Splits und Zusammenlegungen. Darüber hinaus können Sie auch Bartransaktionen wie Einlagen oder Entnahmen und sonstige Gewinne und Kosten eintragen. Falls eine Aktie in mehreren Transaktionen gekauft bzw. verkauft wird, berechnet das System den Ertrag nach der Durchschnittsmethode. Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, von dem Sie zu einem früheren Zeitpunkt alle Aktien verkauft haben, werden die Berechnungen neu begonnen. Auch wenn Sie alle Aktien eines Unternehmens verkauft haben, bleiben die Transaktionen weiterhin im System gespeichert, sodass Sie jederzeit das Ergebnis früherer Investments einsehen können.

Falls Sie mehrere Portfolios haben, wählen Sie links oben aus, welches Portfolio angezeigt werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, den Namen zu ändern, das ganze Portfolio zu löschen oder ein neues Portfolio anzulegen.

 

Neue Portfolios anlegen

Neue Portfolios legen Sie an, indem Sie auf „Neues Portfolio“ klicken. Danach geben Sie den gewünschten Namen des Portfolios an sowie welche Währung Sie für das Portfolio als Standardwährung festlegen möchten. Das Bardepot und die Gesamtwerte werden in der Währung angezeigt, die Sie hier auswählen.

Transaktionen hinzufügen

Um Transaktionen in das Portfolio einzugeben, drücken Sie „Transaktion hinzufügen“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen, welche Transaktion Sie registrieren möchten, z.B. Kauf oder Verkauf, Dividende oder anderes.

Kauf und Verkauf registrieren

Suchen Sie das Wertpapier und fügen Sie Informationen zum Handel hinzu. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Anmerkung eingeben, die mit der Transaktion verknüpft wird.

Split und Zusammenlegung registrieren

Bei einem Aktiensplit oder einer Aktienzusammenlegung ändert sich die Anzahl der Aktien des betreffenden Unternehmens. Dies müssen Sie registrieren, indem Sie auf „Split/Zusammenlegung“ klicken und danach das betroffene Papier auswählen. Sie können dabei nur Aktien auswählen, für die Sie mindestens eine Transaktion registriert haben. Wenn Sie ein Datum auswählen, gibt das System automatisch die Anzahl Aktien an, die Sie zu diesem Datum im Portfolio hatten. Sie müssen daher nur eingeben, wie viele Aktien Sie nach dem Split bzw. der Zusammenlegung haben. Das System passt den Einstiegskurs anhand der Änderung automatisch an.

Dividende registrieren

Wenn ein Unternehmen Dividenden ausschüttet, registrieren Sie dies durch Auswahl der Transaktionsart „Dividende“. Danach wählen Sie Aktie und Datum der Dividende aus. Der Betrag ist als Gesamtbetrag einzugeben. Wenn Sie also 100 Aktien mit einer Dividende von je 2 Euro haben, registrieren Sie den Betrag von 200 Euro. Wird die Dividende in einer anderen Währung als der Portfoliowährung ausgezahlt, müssen Sie die benutzte Währung und den Wechselkurs angeben. Das System berücksichtigt keine etwaigen Quellensteuern auf Dividenden ausländischer Aktien.

Einlagen/Entnahmen registrieren

Beträge über 0 werden als Einlage erfasst. Beträge unter 0 werden als Entnahme erfasst.

 

Übersicht

Auf dieser Seite sehen Sie die Stückanzahl jeder Aktie im Portfolio sowie den letzten Schlusskurs und den Wert in der Währung der Aktie. Sie sehen hier auch, um wie viel Prozent die Aktie gegenüber dem Kaufkurs gestiegen oder gefallen ist. Wenn man ein Bardepot verwendet und dieses positiv ist, wird auch das angezeigt. Zum Schluss wird der Gesamtwert des Portfolios angezeigt. Wenn das Portfolio Aktien in unterschiedlicher Währung enthält, wird der Gesamtwert in der Währung des Portfolios angezeigt.

Übersicht

Unter den Beständen werden die letzten Transaktionen angezeigt. Das können Kauf, Verkauf, Dividende, Split/Zusammenlegung oder Bartransaktionen sein. Rechts sehen Sie auch eine grafische Darstellung des Portfolios. Das obere Diagramm zeigt die verschiedenen Aktien im Portfolio, das untere veranschaulicht, wie sich die verschiedenen Aktien auf mittlere Sicht technisch darstellen. Klicken Sie auf „Weitere Analysen“, um eine grafische Darstellung der Portfoliozusammensetzung zu sehen.

 

Details

Details

Diese Seite enthält weitere Einzelheiten zu den Aktien im Portfolio. Zusätzlich zu den Angaben auf der Seite Übersicht werden hier Kauf, Änderung in der Währung des Portfolios sowie technische Indikatoren für die Aktie angezeigt.

 

Ausländische Aktien

Der Kaufkurs versteht sich inklusive Courtage und wird in der Währung des Wertpapiers ausgewiesen. Der Wert und Änderungen des Betrags werden hingegen in die Währung des Portfolios umgerechnet. Wenn man eine ausländische Aktie kauft, kann man daher auch bei einem Kursanstieg unter Umständen Geld verlieren, falls der Wechselkurs sinkt.

 

Transaktionen

Transaktionen

Hier werden die Transaktionen angezeigt, die im Portfolio registriert sind, d.h. Käufe, Verkäufe, Dividenden, erfasste Kosten, Einlagen, Entnahmen und eventuelle Splits und Zusammenlegungen.

Bei Kauf und Verkauf werden der Kurs, zu dem der Kauf/Verkauf getätigt wurde, sowie Courtage und Gesamtpreis angezeigt. Kauf- und Verkaufskurse werden in der Währung des Wertpapiers angezeigt, die Courtage und der Gesamtwert jedoch in der Währung des Portfolios.

Dividenden werden in die Währung des Portfolios umgerechnet.

Hausseindeks

Hausseindekserne er optimismeindikatorer. Noget forenklet viser de andelen af investorer, som er positive over for markedet.

En analyse af hausseindekserne er en vigtig del af en totalanalyse af markedet. Hausseanalyse kan vise, hvilket niveau optimismen hos de kortsigtede og langsigtede investorer ligger på, og om optimismen er øgende eller faldende. I specielle situationer, efter langvarige opgange og nedgange, kan hausseanalyse udpege vendepunkter i markedet.

Kortsiktig hausseindeks for Oslo Børs   Langsiktig hausseindeks for Oslo Børs
Investtechs kortsigtede hausseindeks (hausse1) måler optimismen hos de kortsigtede investorer. Indekset er en god temperaturmåler for aktiviteten i markedet blandt investorer, som gerne holder aktier i en til seks uger. Investtechs langsigtede hausseindeks (hausse2) måler optimismen blandt de langsigtede investorer. Den viser stemningssvingninger i markedet for investorer, som er langsigtede og gerne holder samme aktie i flere måneder eller år.

Når en langsigtet vending i markedet kommer, vil man ofte først se det på den måde, hvorpå de kortsigtede investorer agerer. Dermed er analyse af det kortsigtede hausseindeks vigtig ikke bare for kortsigtede svingninger, men også når det gælder om at se langsigtede trender og vendinger.

 Hausseindekset viser andelen af selskaberne, som har givet købssignal

Aksje med kjøpssignalVi kan måle optimismen i en aktie ved at se, om investorerne stadig er villige til at betale mere end tidligere for aktien. Hvis dette er tilfældet, altså at kursen er steget over foregående top, gives aktien et købssignal i hausseberegningen.

 

Aksje med salgssignalHvis det modsatte er tilfældet, altså at investorerne er villige til at sælge på stadig lavere kurser og under tidligere bundnoteringer, gives aktien et salgssignal i hausseberegningen.

 

Hausseindekset viser forholdet mellem de antal selskaber, der sidst har givet købssignal, og de totale antal selskaber. Indekset kan antage værdier mellem 0 og 100, hvor 0 betyder, at alle selskaberne sidst gav salgssignal, og 100 betyder, at alle selskaberne sidst gav købssignal. Værdier over 50 indikerer, at et flertal af investorerne er positive.

Normalsituation

Positiv hausseindeks:

 • Stigende hausseværdier, efter markeret bundpunkt (øgning i optimismen)
 • Værdi over 50 (høj optimisme)
 • Stigende toppe og bunde (langsigtet bedring i optimismen, men kortsigtet usikkerhed)
 • Styrker eller bekræfter en positiv analyse af markedsindekset

Negativ hausseindeks:

 • Faldende hausseværdier, efter markeret toppunkt (fald i optimismen)
 • Værdi under 50 (lav optimisme)
 • Faldende toppe og bunde (langsigtet fald i optimismen, men kortsigtet usikkerhed)
 • Styrker eller bekræfter en negativ analyse af markedsindekset

Vigtige specialsituationer

Eufori:

 • Meget høj hausseværdi, 90 eller mere
 • Næsten alle er positive, og dermed er næsten alt positivt prissat ind i aktiemarkedet
 • Næsten enhver ændring vil være negativ
 • Varsel om at markedet er overophedet, og at en stor reaktion/vending snart vil komme.
 • Vurder salg når hausse vender ned under 90 igen (optimismen falder, gryende pessimisme)

Depression:

 • Meget lav hausseværdi, 10 eller mindre
 • Næsten alle er negative, og dermed er næsten alt negativt prissat ind i markedet
 • Næsten enhver ændring vil nu være positiv
 • Tegn på at et bredt salgspres snart er ovre, og at kurserne vil begynde at stige igen.
 • Vurder køb når hausse vender op over 10 igen (gryende optimisme)

Investtech’s Competence Program

The Competence Program teaches you Investtech’s systems and what has historically given good results in the stock market. It is a good way to get started using Investtech's analyses, but also a way for experienced users to increase their confidence and get more out of the system.

Stock market success over time requires good analyses and correct timing. An Investtech subscription gives you analyses of individual stocks, well organised stock picking systems and concrete trading suggestions every day. The more experience and knowledge you have on investor psychology and how the market works, the better your chances of success on the stock market. The Competence Program was developed to help customers achieve the best possible use of Investtech’s systems. We hope you will be satisfied with the program and that it will help you get good results in the stock market.

You will get various challenges and will notice that your competence level increases as you reach each target. The Program does not require any special use of Investtech’s systems. You can use the analyses like you normally do. However, the Competence Program will provide encouragement and allow you to see your progress in various areas. You can stop or take a break from the Competence Program at any time.

Please click the links on the right hand side in order to read more about Points, Levels and Challenges in the Competence Program.

Investtech’s Competence Program - Points

You earn Competence Points every time you use Investtech’s stock picking tools or read a stock analysis, a help page or a research report. The Points describe the increased knowledge and experience you gain from using our site.

You must spend a certain amount of time on each page in order to be credited with the relevant Points. This information is shown in the Competence Program box on the right hand side of relevant page. Your total Points are shown on the top of any page.

When you have earned enough Competence Points, you reach the next level on the Competence Scale.

The following applies:

Points Page
1 Stock analysis
10 Daily Case, Market Commentary and Morning Report
10 Top50, Stock Selection, and other Stock Picking Products
20 My Portfolios and My Stocks
10 My notes
20 (5) Insight & Skills pages, including Indicator Help, Product Help and the Quick Start Guide
100 (10) Articles on research results and/or trading strategies
200 (20) Research Reports
50 Log in, per day
0 Uncategorized pages and articles

You earn points for every stock analysis you access. For instance, both medium and short term analysis give points, but only once a day. All analysis and stock picking products from the left hand menu give points. When the analyses are updated, i.e. when new closing prices are available, you earn new points when accessing the analyses again.

Help pages and research articles give points the first time they are read. Some of this information can require some processing however, and therefore these pages give some additional points the next time you read them.

Investtech's Competence Program - Levels

When you join the Competence Program, you will acquire new knowledge and experience quickly. Your Competence Level will rapidly increase. Early on it will be very helpful to read the Insight & Skills pages. They teach you how Investtech’s systems work, and how technical analysis should be understood and used. You will also learn much from reading our research reports. They outline how well various analyses actually work in the market, and which elements should be emphasized when stock trading. The research reports can be valuable when developing your own strategy on the stock market.

Once you have acquired knowledge about the analyses and systems, increased competence will come from using the system over time. It is important to log in regularly, check your stocks and check for signals in the market. It can also be a good idea to refresh your knowledge by re-reading research reports and consulting help pages.

The following applies:

Level Points required
1 0
2 200
3 500
4 1000
5 1600
6 2500
7 4000
8 7000
9 10000
10 15000

The Level limits may change and the table be expanded if and when new elements are added to the Competence Program.

Investtech’s Competence Program – Challenges and Achievements

When you start the Competence Program, you are given some Challenges. These Challenges are designed to help you understand Investtech’s systems and technical analyses as quickly as possible, as well as how these can help you become a better investor.

The Challenges can be logging in, reading various help pages and reading stock analyses. When you have completed the Challenges, you are awarded Stars. In time you will be able to unlock further Challenges. Click “More information” for information about why this Challenge matters and “Link” in order to go directly to the relevant page.

Challenges and achievements

Please note that if a page has been registered and you have earned Competence Points for it, you have to wait for the next update before you can use this same page again for more Challenges.

 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK