Hausseindeks på kritisk lavt nivå (10. august 2011)

[This article is not yet translated to GER. Showing untranslated version.]
Av forskningssjef Geir Linløkken

Frykten råder og kursene setter stadig nye bunnrekorder for året. Investtechs hausseindekser har brutt ned gjennom det kritiske nivået på ti prosent. Er det nå man skal kjøpe?

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt kraftig de siste ukene. Det ble gitt flere salgssignaler tidligere i år, men det var først ved bruddet ned gjennom støtten ved 400 poeng at fallet akselererte. I skrivende stund på tirsdag var indeksen ned 26 prosent (til 335 poeng) i forhold til kursen i begynnelsen av april og 22 prosent bare siden slutten av juli. Nedgangen de siste dagene skjedde på meget høyt volum og mange aksjer som har falt mye over tid, fikk seg en ekstra stor nedgang. Dette indikerer et innslag av tvangssalg og panikk hos investorene.

Hausseindeksene måler andelen av selskapene som har gitt kjøps og salgssignaler, og brukes for å beskrive graden av optimisme eller pessimisme i markedet. Dette er en slags optimismeindeks, der graden av optimisme kan gå fra null til 100 prosent.

Forrige uke lå Investtechs hausseindekser på cirka 30 prosent for Oslo Børs. Markedet var dermed ganske pessimistisk, men det bar ikke tegn av å ha vært gjennom noe sammenbrudd. Ved børsslutt tirsdag hadde hausseindeksene falt til ni poeng. Det betyr at 91 prosent av aksjene på Oslo Børs har gitt salgssignal på kort sikt. Det er nesten slik at "siste optimist har blitt pessimist". Teori innen teknisk analyse sier at når hausseindeksene faller under ti prosent står markedet ovenfor en langsiktig bunn. Negativiteten kan imidlertid ofte ta overhånd, og markedet kan gjerne falle ytterligere. Dermed ser man ofte på en vending opp i hausseindeksen som et mer pålitelig signal på at bunnen er nådd.

Haussebrudd ned gjennom ti poeng

Investtech har beregnet hausseindekser for Oslo Børs siden 1996. Det er fire ganger tidligere at den kortsiktige hausseindeksen har falt under ti prosent, henholdsvis i august og oktober 1998 og i september og oktober 2008. En måned (22 børsdager) etter disse haussesignalene hadde Hovedindeksen i snitt falt ytterligere 6,7 prosent, mens den ett år senere i snitt hadde steget med 30,2 prosent og to år senere med 60,8 prosent.

19980827 -11.1% +22.0% +55.7%
19981009 +21.6% +53.7% +90.2%
20080916 -32.2% -2.4% +14.4%
20081024 -5.2% +47.6% +83.0%
Snitt -6.7% +30.2% +60.8%

*en børsmåned regnes som 22 dager.

**et børsår regnes som 252 dager.

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt ned gjennom ti poeng.

Haussebrudd opp gjennom ti poeng

Som nevnt kan pessimismen ofte ta overhånd når markedene faller som verst. I tillegg kan tvangssalg og strategibestemt reallokering forsterke nedgangen. Dermed kan børsene ofte falle videre selv om hausseindeksene faller under ti poeng. Når markedene snur og pengene begynner å finne veien inn i aksjer igjen, er det mye mindre fare for nye nedturer. Det kan dermed være et godt tidspunkt å gå inn i aksjer igjen når optimismen er på vei opp og hausseindeksen bryter over ti poeng.

Historisk har vi fire slike tilfeller for den kortsiktige hausseindeksen.
En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt steget 1,1 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 37,9 prosent.

19980908 -24.3% +22.5% +55.0%
19981014 +16.2% +39.3% +78.4%
20081022 -22.6% +38.7% +64.1%
20081029 +0.0% +51.1% +83.8%
Snitt -7.7% +37.9% +70.3%

Tabellen viser kursendring for Hovedindeksen i perioder på en måned, ett år og to år etter at Investtechs kortsiktige hausseindeks brøt opp gjennom ti poeng (etter tidligere å ha ligget under).

Analyse

Siden det er få tilfeller der hausseindeksen har falt under ti poeng, er det vanskelig å trekke en bastant konklusjon. Likevel tilsier både teori og de historiske tilfellene at svært lave hausseverdier indikerer at markedet står nær en langsiktig bunn.
Historisk har Oslo Børs falt videre også den neste måneden.
Investorene har sett hvor farlig aksjemarkedet er, og det tar tid å omstille seg fra et pessimistisk markedssyn. Samtidig er oppsiden høy etter slike store fall, og mange er redde for å bli sittende igjen når markedet snur.
Dermed bør man overvåke bevegelsene i massene nøye og se etter tegn på økende optimisme. Man kan gjøre svært gode kjøp ved å komme inn i markedet i forkant av massene.
På ett års sikt eller mer, har slike situasjoner vært meget gode kjøpsanledninger på Oslo Børs.

Markedet nå

Markedet har falt mye, men vi er ikke nødvendigvis nær bunnen ennå. Det har vært seks store fall på Oslo Børs i perioden 1993-2010. I gjennomsnitt falt børsen da med 50 prosent fra topp til bunn. Hvis børsen skal like mye ned nå, skal den falle ytterligere over 30 prosent før den bunner.
Hausseindeksene er lave, men de indikerer foreløpig ikke at optimismen er på vei tilbake. I stedet indikerer de stor grad av frykt og nervøse investorer, og fortsatt rom for videre nedgang. Dermed:

  • Ikke vekt opp aksjer ennå.
  • Følg med på hausseindeksene.
  • Kjøp når hausseindeksene snur opp og bryter over ti poeng.

Mange enkeltaksjer har imidlertid nå falt svært mye. Dette til tross for at de har lagt fram gode regnskapstall, ofte godt over analytikernes forventninger. I flere av disse har også innsiderne kjøpt seg opp, noe som indikerer stor tro på at aksjekursen skal stige. Slike aksjer kan være gode kjøp for investorer som tåler store svingninger og som ønsker å komme inn svært nær bunnene.

Linker:

  • Oppdaterte verdier på Investtechs hausseindekser:
    les mer.Hausse1 er kortsiktig indeks og Hausse2 er langsiktig.
  • Morgenrapport med subjektiv vurdering til markedet og enkeltaksjer:
    les mer.

Tillegg: Forstå hausseindeksene


Aksjer som stiger over sin foregående topp gir kjøpssignal. Aksjer som faller under sin foregående bunn gir salgssignal.
Hausseverdien er prosentandelen av aksjene med kjøpssignal og går fra 0 til 100 poeng.
Hausseverdien brukes som et estimat for andelen av investorene som er positive til aksjemarkedet.

Hausseverdier under 50 poeng indikerer at et flertall av investorene er negative.
De har solgt på stadig lavere kurser med bakgrunn i liten tro på kursoppgang.

Når hausse bryter under ti poeng, er nesten alle investorene negative. Media overstrømmes av artikler om økonomiske problemer og fall på børsene. Det er innslag av panikk og tvangssalg.

Alle nyheter er negative og skulle det komme noe positivt, blir det bortforklart. Det ser virkelig mørkt ut. Investorene er inne i en depresjon.
Enhver endring vil nå være positiv.

Optimismen øker. Fortsatt er en stor majoritet av investorene negative og kursene er lave. Noen begynner imidlertid å ta til seg positive impulser og ny kapital kommer inn i markedet.
En aksje som har falt 50 prosent, må stige 100 prosent for å komme opp dit den var. Mange aksjer har stor oppside.

Tillegg: De langsiktige hausseindeksene

Haussebrudd ned:

Ser vi på den langsiktige hausseindeksen*, har vi bare to tilfeller der den har falt under ti prosent; i september 1998 og i september 2008. En måned etter sto børsen i snitt 11,7 prosent lavere, mens den ett år etter var 20,3 prosent høyere og to år etter hele 46,8 prosent høyere.

*Investtech har to langsiktige hausseindekser, en basert på signaler fra såkalt 'trading range', den andre på 'glidende snitt'. Vi har brukt trading-range-haussen, da dette er den samme som vår kortsiktige-hausseindikator, bare med en annen tidsvariabel.

Haussebrudd opp:

Historisk har vi to tilfeller der den langsiktige hausseindeksen bryter opp gjennom ti poeng.
En måned etter brudd opp hadde Hovedindeksen i gjennomsnitt steget 0,3 prosent. Etter ett år var imidlertid den gjennomsnittlige oppgangen på hele 41,1 prosent.

19980921 +5.0% +41.3% +77.9%
20080917 -28.5% -0.8% +15.9%
Snitt -11.8% +20.3% +46.9%
19981021 +3.2% +26.4% +62.3%
20090105 -6.8% +55.8% +81.2%
Snitt -1.8% +41.1% +71.7%

Verwandte Artikel

 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK