Forskningsresultat: RSI på höga nivåer

[This article is not yet translated to GER. Showing untranslated version.]
Investtechs forskningsresultat på RSI strider mot den traditionella användningen av RSI, där man säljer en aktie som har stigit mycket, utifrån tanken att denna är överköpt och därför skall få en reaktion tillbaka. Resultaten indikerar att RSI väl lämpas som en momentum-indikator, av att den identifierar aktier med högt momentum, och att man genom att köpa dessa, kommer få en statistisk meravkastning långt över genomsnittlig börsavkastning.

Investtechs forskning visar att den genomsnittliga aktiekursutvecklingen, efter att 21-dagars RSI passerar över 70, motsvarar en årlig meravkastning på 11,4 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 24.208 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK