Kursvarsling: Bliv varslet hvis aktiekursen når et bestemt niveau!

Man kan nu indlægge kursniveauer per aktie og blive varslet, hvis kursen når dette niveau. De varsler, man har lagt ind, samles under "Mine varslinger" i menuen. Når en aktie har nået eller har brudt det angivne niveau, sættes et flueben ud for den gældende aktie i oversigten, og der opgives dato for, hvornår varslet blev udløst. Man vil også blive varslet per e-mail efter børsens lukketid. Varsling per e-mail kan vælges fra ved at klikke på e-mailsymbolet, når man lægger kursen ind.

Hvis flere varsler udløses samme dag, vil disse slås sammen, således at man ikke får mere end en e-mail per marked.

Kursvarsling

I "Mine porteføljer" vil det fremgå, om der er lagt kursvarsling for en aktie ind, og om det angivne kursniveau er nået. Kursvarsling brugt sammen med aktierne i "Mine porteføljer" er et nyttigt værktøj i money management for at have kontrol over fx brud på stop-loss og opnået kursmål.

Angivne varslingsniveauer vil ikke justeres automatisk ved aktiesplitter/omvendt aktiesplitter eller udbytter.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+