Resultatanalyser selskabsniveau

Investtechs analyse af resultatfremlæggelser giver en oversigt over kursudviklingen for hvert selskab i dagene før og efter publicering af regnskabsrapporter. Nogle selskaber synes systematisk at overraske positivt eller negativt eller være præget af, at investorerne handler på bestemte måder i perioden omkring rapportering. Analyserne giver mulighed for at afdække sådanne sammenhænge og bruge det ved positionering før resultatrapportering. Er det for eksempel sådan, at et selskab næsten altid stiger lodret før rapporteringen, eller stiger det oftest efter? Bemærk at rapportering af resultater altid vil indebære stor risiko for overraskelser, sådan at sandsynligheden for store kursbevægelser, op og ned, er meget højere end normalt.

Intradagsbevægelser ved resultatrapportering

Resultatfremlæggelse intradag
Grafen viser, hvordan aktien i gennemsnit har udviklet sig dagen før resultatfremlæggelse, på selve rapporteringsdagen og dagen efter resultatfremlæggelsen. Eksemplet viser en aktie, som historisk set er faldet kraftigt fra åbning, men så indhentet det godt over dagen og på dagen efter resultatfremlæggelsen.

Der er to sæt med grafer på siden Resultatanalyser. Øverst vises graferne for de sidste 5 resultatfremlæggelser og nederst for de sidste 20. Hvis en aktie har en kort historik på børsen, vises der statistik på færre data.

Månedsbevægelser ved resultatfremlæggelser

Resultatfremlæggelse månedgraf
Grafen viser gennemsnitlig udvikling fra måneden før resultatrapportering til måneden efter. Resultaterne lægges frem på dag 0 i grafen, og kursændring på denne dag markeres med rødt. De skraverede områder svarer til en standardafvigelse fra gennemsnitsberegningen.

Statistisk udvikling og basisdata

Konkrete afkastningstal vises i tabellen under graferne. Først vises gennemsnitstallene og så de enkelte data. Meget ofte er der store variationer fra gang til gang. En nærmere gennemgang af tabellen kan give detaljer om dette. Nederst på siden vises grafer med udvikling for hver enkelt resultatrapport. Klik på plus-ikonet for at få disse frem.

Resultatfremlæggelser i kursbilledet

Resultatfremlæggelser i kursbilledet

Tidspunktet for resultatfremlæggelser markeres med blå punkter i kursgrafen. Grafen viser rapporteringer fra de sidste 18 måneder.

Relaterede artikler

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+