Investtechs Tradingidéer

Fakta

  • Tradingidéer er kortsigtede anbefalinger baseret på Investtechs kvantitative analyser og analytikers subjektive vurderinger.
  • Aktierne vælges tirsdage før børsens åbning. De opgivne kurser er sidste kendte kurs, hvilket normalt vil sige mandagens slutkurs.
  • Ansvarlig analytiker er Fredrik Tyvand.
  • Det markeres med tegnet #, når Investtech Invest eller nærtstående ejer aktier i selskabet.

Nøgleinformation

  • God historisk afkastning.
  • Høj risiko.
  • Består af de fem bedste aktier på én til to ugers sigt.
  • Baseret på teknisk og kvantitativ analyse.
  • Kan indeholde aktier uden direkte købssignaler - for at opnå større opside.
  • God inspirationskilde for aktive investorer, der tåler høj risiko.
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+