Hvad er teknisk analyse

Hvad er teknisk analyse

Teknisk analyse er en metode til at analysere finansielle instrumenter med det formål at forudsige fremtidige kursbevægelser. Teknisk analyse forsøger at tolke psykologien i markedet ved at analysere balancen mellem tilbud og efterspørgsel, altså balancen mellem sælgere og købere. Teknisk analyse er kun interesseret i tilbud og efterspørgsel og anvender kun historiske pris- og volumenbevægelser.

Derfor bruger teknisk analyse kun forskellige typer prisgrafer og indikatorer til at analysere tilbud og efterspørgsel. Teknisk analyse bruger de samme principper og analyseværktøjer for alle finansielle markeder.

Prisen er hele tiden en kamp mellem købere og sælgere. Hvis der er et overskud af købere, det vil sige stigende efterspørgsel, stiger prisen. Hvis der er et overskud af sælgere, det vil sige et øgende tilbud, falder prisen.

Teknisk analyse går ud på at ligge på den rigtige side af markedet. Hvis efterspørgslen kommer til at stige, vil man købe tidligt. Hvis tilbuddet kommer til at stige, vil man sælge tidlig.

 

Hvorfor virker teknisk analyse?

Grundlaget for teknisk analyse er, at kursen ikke bevæger sig helt tilfældigt. Hvis det havde været helt tilfældigt, var det ikke muligt at forudse nogle prisbevægelser.

Der dannes mønstre i kursbevægelserne, trender og formationer, som man kan identificere. Og disse mønstre gentager sig over tid. Teknisk analyse forsøger at identificere trender og kursformationer for at udnytte dem til handel med for eksempel aktier.
Ved at identificere en stigende trend kan man finde gode købsmuligheder, når en fremtidig opgang forventes. På samme måde kan man finde gode salgsmuligheder, når en kursnedgang forventes.

Mønstre i prisbevægelser gentager sig, fordi de psykologiske mekanismer hos investorerne ikke forandrer sig over tid. Derfor indikerer for eksempel en kursformation en bestemt forventet kursbevægelse.

Frygt for tab og grådighed efter gevinst har altid påvirket mennesker i forskellige markeder. Teknisk analyse forsøger at bestemme hvilket sentiment, der gælder i markedet, fra frygt til grådighed.

 

Hvorfor Investtech?

  • Investtech tilbyder automatisk genererede tekniske analyser af aktier, indekser, råvarer og valuta.
  • Investtechs analyser er objektive og konsekvente, eftersom de laves af matematiske algoritmer i computere.
  • Analyserne er tidsbesparende.
  • Investtechs analyser og modelporteføljer har givet godt afkast over lang tid.
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu