Momentum og RSI

RSI er en meget benyttet indikator inden for teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index og er et mål for, hvor godt en aktie er gået målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode, og tildeles en værdi mellem 0 og 100.

En aktie, som er steget meget i forhold til reaktionerne tilbage undervejs, vil have en høj RSI. Tilsvarende vil en aktie, som er faldet meget i forhold til reaktionerne op undervejs, have en lav RSI. RSI bruges både som en indikator for, om en aktie er oversolgt eller overkøbt, og om den har positivt momentum eller negativt momentum.

RSI kan give indikationer som

  • Denne aktie er steget meget på kort tid. Optimismen er øgende, og der indikeres en videre opgang.
  • Denne aktie er faldet meget på kort tid. Her bliver investorerne stadig mere pessimistiske og vil fortsætte med at gå ned i pris for at kunne komme ud. 

Mange investorer mener, at RSI også kan give indikationer, som at aktier er steget eller faldet for meget og skal reagere tilbage. Investtechs forskning konkluderer, at sådan en overkøbt- oversolgt-tolkning statistisk set ikke stemmer overens med virkeligheden.

Læs forskningsrapporten om RSI her.

Videopræsentation

RSI som overkøbt/oversolgt-indikator

En aktie bliver overkøbt, når den er steget meget på kort tid uden særlige reaktioner tilbage undervejs. Tanken er, at den da er steget for meget og snart vil reagere tilbage sådan, at man bør sælge.
Tilsvarende bliver en aktie oversolgt, når den er faldet meget på kort tid. Dette kan indikere, at den snart vil få en reaktion op og bør købes. Se eksempel herunder.

Figur 1: RSI21 i Carlsberg B. Grønne områder viser, at RSI er oversolgt (under 30),og røde områder at RSI er overkøbt (over 70).

RSI som momentumindikator

RSI bruges imidlertid også som en momentumindikator. Tanken her er, at store kursbevægelser indikerer, at investormassen er i bevægelse. Da gælder det om at hænge på og være med på bevægelserne, som er startet, med tanke på at endda flere investorer kommer med senere og driver kurserne videre i samme retning. Se eksempel herunder.

Figur 2: RSI21 i D/S Norden. Røde områder viser, at momentumet er højt og positivt (RSI over 70) og grønne områder, at momentumet er højt og negativt (RSI under 30).

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu