Investtech-forskning: Købs- og salgssignaler

Investtechs systemer bygger på forskning tilbage til 1994. Flere af vores projekter er støttet af Norges Forskningsråd. Vores forskning bygger blandt andet på principper inden for matematisk mønstergenkendelse, statistisk optimering og adfærdsbaseret finans.

Trend

Trender er en af de allervigtigste indikatorer i teknisk analyse.

Støtte og modstand

Støtte og modstand kan bruges til at finde gode købs- og salgsniveauer.

Formationer

Kursformationer beskriver psykologiske tilstande hos investorerne og giver stærke købs- og salgssignaler.

Volumenanalyser

Volumenanalyse bruges ofte for at få bekræftet styrken bag købs- og salgssignaler.

Momentum og RSI

Momentum har vist sig at være en stærk indikator på den kommende kursudvikling.

Glidende gennemsnit

Signaler fra glidende gennemsnit er meget brugt i teknisk analyse.

Andet

Læs om anden spændende Investtech-forskning.
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+