Vælg dit analyseabonnement:

  Investor Trader Professional Institutional
Analyse af aktiene på Euronext Paris
Dagens case
Konkrete købs- og salgssignaler
Kursvarsling
Top50-rangering
Mine porteføljer
Mellemlange og langsigtede grafer
Kortsigtede grafer og analyser  
Morgenrapport  
Candle sticks  
Trendsignaler  
Pivotpunkter  
Flere porteføljer i "Mine porteføljer"  
Mine aktier  
Totalanalyse    
Handelsmuligheder    
Rangering af signaler    
Aktieudvælgelse    
Hausseindekser    
Sæsonvariationer    
Sammenlign aktier    
Tidlig varsling    
Grafisk visning af ranglister    
Egendefinerede universer      
Fleksible selektionskriterier      
Alarmer      
Alle 29.000 aktier, råvarer og valuta      
Personlig kunderådgiver for tekniske spørgsmål      
 
Pris per måned fra EUR 17 EUR 36 EUR 94 EUR 400
(Abonnement privat)  Bestil Bestil Bestil Bestil

Gode resultater med Investtechs analyser

  • Uafhængige og objektive analyser
  • Konkrete købs- og salgssignaler
  • Klare anbefalinger
  • Dokumentation gennem forskning og rapporter
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK