Hoved-og-skuldre-formationer er lidt forudsigende på mellemlangt sigt

Publiceret 30.01.2017

Hoved-og-skuldre-type-formationer på Investtechs mellemlange charts er lidt forudsigende. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 19 år med data fra Oslo Børs.

En hoved-og-skuldre-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder, forbundet med en halslinje, se figur 1. Når en hoved-og-skuldre-formation dannes, illustrerer det, at pessimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en faldende trend.

Formationen findes også i en modsat version, omvendt-hoved-og-skuldre-formation, se figur 2. Dette er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. En omvendt-hoved-og-skuldre-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en stigende trend.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra hoved-og-skuldre-formation.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon kjøp

Figur 2: Købssignal fra omvendt-hoved-og-skuldre-formation.

I teknisk analyse-terminologi siger vi, at et brud ned gennem halslinjen på en hoved-og-skuldre-formation udløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brud op på en omvendt-hoved-og-skuldre-formation udløse et købssignal. Forskningschef Geir Linløkken hos Investtech har undersøgt hvilke kursbevægelser, der fulgte efter henholdsvis købssignaler og salgssignaler fra hoved-og-skuldre-formation på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 427 købssignaler og 489 salgssignaler i perioden

Figur 3: Kursudvikling ved købs- og salgssignaler fra hoved-og-skuldre-formationer på Oslo Børs identificeret af Investtechs automatiske algoritmer på mellemlange kursgrafer. Klik på figuren for større version.

Grafen viser gennemsnitlig kursudvikling 66 dage efter købssignaler fra omvendt-hoved-og-skuldre-formationer og salgssignaler fra hoved-og-skuldre-formationer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, sådan, at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Referenceindekset er den sorte linje.

Figur 3 viser, at aktier med købssignaler fra omvendt hoved-og-skuldre-formationer er steget noget mere end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset. Samtidig har aktier med salgssignaler fra hoved-og-skuldre-formationer udviklet sig svagere end referenceindekset. Resultaterne indikerer, at der er en vis sammenhæng mellem signalerne og den kommende kursudvikling. Særligt på kort sigt, omtrent den første måned, synes der at være en sammenhæng. På længere sigt er resultaterne mindre tydelige, og statistikken giver ikke grundlag for at konkludere med nogen signifikant sammenhæng mellem signal og kommende kursudvikling.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klik her for at læse forskningsrapporten (på norsk).

Keywords: Buy signal,Hode-og-skuldre-formasjon,Kjøpssignal,Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon,oslo børs,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu