Statistik på kortsigtede rektangelformationer Oslo Børs 1996-2014

Publiceret d. 25. april 2017

Aktier med kortsigtede købssignaler fra rektangelformationer er i gennemsnit steget 4,7% de efterfølgende tre måneder. Aktier med salgssignaler fra kortsigtede rektangelformationer er i gennemsnit steget 1,9% efterfølgende tre måneder. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 19 år med data fra Oslo Børs.

Et vigtigt område inden for teknisk analyse er identifikation af geometriske kursformationer i aktiekurser. Tanken er, at disse beskriver den psykologiske tilstand hos investorerne: om de fremover er tilbøjelige til at ville købe eller sælge aktier, og dermed indikerer den videre retning på kursen. Rektangelformationer er en sådan type formationer.

Når en rektangelformation udvikles, genspejler det, at investorerne er usikre på den videre retning for aktien. Kursen bliver sidelæns gående mellem et støtteniveau og et modstandsniveau. Når vi får et brud op genspejler det øgende optimisme hos investorerne, mens brud ned indikerer øgende pessimisme.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 1: Købssignal fra rektangelformation.

Rektangelformasjon selg

Figur 2: Salgssignal fra rektangelformation.

I teknisk analyse-terminologi siger vi, at et brud op udløser et købssignal. Tilsvarende vil et brud ned på en rektangelformation udløse et salgssignal. Vi har undersøgt, hvilke kursbevægelser der er fulgt efter henholdsvis købssignaler og salgssignaler fra langsigtede rektangelformationer på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 1383 købssignaler og 1072 salgssignaler i perioden.

Kursudvikling ved købs- og salgssignaler fra rektangelformationer på Oslo Børs identificeret af Investtechs automatiske algoritmer på kortsigtede kursgrafer. Klik på figuren for større version.

Grafen viser den gennemsnitlige kursudvikling efter købs- og salgssignaler fra kortsigtede rektangelformationer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Referenceindekset er den sorte linje.

Købssignalerne gav en gennemsnitlig afkastning på 4,7% de efterfølgende tre måneder, mens salgssignalerne gav en afkastning på 1,9%. I relation til den gennemsnitlige udvikling på referenceindekset, gav købssignalerne en merafkastning på 1,4 procentpoint, mens salgssignalerne gav en mindreafkastning på 1,4 procentpoint.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klik her for at læse forskningsrapporten (på norsk).

 

Keywords: kort sigt,Købssignal,oslo børs,Rektangel,rektangelformation,Salgssignal,statistik.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu