Teknologien bag Investtechs grafanalyser

Grafanalyserne identificerer vigtige mønstre i kursgraf og volumen, som kan beskrive de psykologiske svingninger, investorerne har været gennem. Dette kan sige noget om, hvad investorerne vil gøre fremover, og aktien gives en teknisk vurdering. Analyserne er helautomatiske og opdateres hver dag af Investtechs computere.  

Teknologien bag Investtechs grafanalyser

Fra kursgraf til anbefaling ved hjælp af avancerede matematiske computerprogrammer

  • Vigtige tekniske forhold identificeres i grafen og tegnes ind
  • De vigtigste forhold omtales i en teknisk kommentar
  • Hver af de tekniske forhold, og kombinationen af dem, bruges til at beregne en teknisk score
  • Sortering af aktier på score giver rangerede lister med købskandidater

 

Der er mange tekniske forhold Investtechs computere ser på. Her kommer de vigtigste:

Trend
Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende.  

Støtte og modstand
Støtte er kursniveauer, hvor investorer tidligere har set, at aktien er vendt op. Her anser mange aktien som billig og kan ønske at købe igen. Tilsvarende er modstand områder, hvor aktien tidligere er vendt ned, hvorfor investorerne anser den som dyr.

Kursformationer
Speciel kursformation indikerer, at investormassen har været gennem bestemte psykologiske svingninger. Når disse brydes, kan det sige noget om, hvordan flertallet af investorerne tænker, og dermed om hvordan kursen kommer til at gå fremover. Købs- og salgssignaler fra disse giver dig mulighed for at handle på forkant af de store investormasser.

Volumen
Volumenanalyse indikerer hvilken styrke, der ligger bag kursbevægelser, og om det er køberne eller sælgerne, som er den aggressive part. Det er sjældent, vi kan se rene købs- og salgssignaler udelukkende fra volumen. Men uden bekræftelse fra volumen, vil information fra trend, støtte- og modstand samt kursformationer imidlertid blive kraftigt svækket.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK