Tekniske indikatorer

Der findes over hundrede forskellige tekniske indikatorer beskrevet i litteratur om teknisk analyse. Hver af disse kan være afhængige af en, to eller flere parametre. Dermed bliver det et nærmest uendeligt stort antal kombinationer og muligheder.

Baseret på Investtechs erfaring med aktieanalyse siden 1997 har vi imidlertid fundet fem meget centrale indikatorer. Ved hjælp af disse kan vi opfange strømninger i markedet og læse de psykologiske ændringer, investorerne gennemgår.

Investtechs computersystemer laver daglige analyser baseret på disse fem indikatorer. Resultaterne bliver tegnet ind i graferne. Herudover bliver de brugt til at klassificere aktien til køb eller salg samt til at skrive en automatisk analysetekst.

 

Trender

Trender er en af de allervigtigste indikatorer i teknisk analyse. I følge teknisk analyseteori vil aktier, som ligger i stigende trender, fortsætte med at stige, og aktier, som ligger i faldende trender, fortsætte med at falde.

 

Støtte og modstand

Støtte og modstand er et af de mest centrale begreber inden for teknisk analyse. Det bruges til at finde gode købs- og salgsniveauer.

 

Kursformationer

Kursformationer beskriver psykologiske tilstande hos investorerne og giver stærke købs- og salgssignaler.

 

Volumen

Volumenanalyse er stærkt undervurderet blandt tekniske analytikere. Ofte giver volumenanalyse kraftige advarsler, når en aktie ellers ser teknisk positiv ud. Volumenanalyse bruges ofte for at få bekræftet styrken bag købs- og salgssignaler.

 

Momentum og RSI

Momentum har vist sig at være en stærk indikator for den efterfølgende kursudvikling. Teknisk analyse-litteratur har en anderledes tilgang til dette og må bruges rigtigt. Investtech har fundet en klar anbefaling for de nordiske markeder.

 

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK