Insiderbarometeret

Insiderbarometeret er en stemningsindikator for aktiemarkedet. Den viser forventningerne til aktiemarkedet baseret på, hvad insiderne i selskaberne gør. Hvis mange insidere køber, mens få sælger, er forventningerne høje. Hvis en overvægt af insiderne sælger aktier, er forventningerne lave. Analyse af insidernes aktivitet anses for at være vigtig ved en samlet analyse af aktiemarkedet.

Innsidebarometeret

Investtechs insiderbarometer - eksempel.

Insiderbarometeret viser antal insiderkøb og antal insidersalg sidste uge, måned, kvartal og år. Insiderkøb er den grønne del, mens insidersalg er den røde del. Optællingen udføres baseret på insiderhandler rapporteret gennem børsens meldesystem. Kun reelle insiderkøb og insidersalg til markedskurser indgår i grundlaget for barometeret.

Insiderbarometeret bliver opdateret dagligt.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK