Insiderhandelsanalyse af enkeltaktie

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets styre eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, aktien er billig. Insidersalg bliver regnet som signal om, at aktien er dyr, eller at risikoen er høj.

Investtechs insiderhandelsanalyser giver oversigt over insiderkøb og insidersalg i et selskab over tid.

Innsidehandler per selskap

Investtech gennemgår dagligt ny information om insiderhandler og registrerer dem i deres system. Alt efter handlens størrelse gives hver handel en vigtighed på en skala fra 0 til 100, hvor små handler får lav score, og store handler får høj score. Et insiderkøb giver en vigtighed med positivt fortegn, mens insidersalg giver med negativt fortegn.

I Danmark forpligter registrerede insidere sig til at rapportere om egne handler hurtigst muligt og senest i løbet af tre arbejdsdage. Læg mærke til, at det først er, når en insider har handlet for mere end en vis værdi (5 000 eller 20 000 EUR) i indeværende år, at insideren forpligter sig til at melde handlen i aktien. Meldepligten gælder for det aktuelle kalenderår ud for handler i det aktuelle selskab. Supplerende regler for insiderhandler med aktier noteret på OMX København findes på Finanstilsynets sider.

Baseret på alle rapporterede insiderhandler i et selskab, giver Investtechs datasystemer aktien en insiderrangering på skalaen –100 til +100. Ved beregning af insiderrangering vil handlerne tælle mindre, jo længere det er siden, handlen har fundet sted. Aktier med insiderrangering på 50 eller højere bliver regnet som købskandidater baseret på insiderhandlerne. Insiderrangering mellem 25 og 50 bliver regnet som svage købskandidater. Tilsvarende regnes aktier med negativ insiderrangering som salgskandidater. Aktier med insiderrangering mellem –25 og 25 anses for at være neutrale.

Forklaring af tabel med insiderhandler

Innsidehandler tabellarisk utlistet

Handlerne i tabellen svarer til grafen herover.

Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen blev rapporteret.
Type Type transaktion.
Antal Antal aktier.
Kurs Kurs som aktierne blev købt eller solgt til.
Værdi Værdi af handelen i 1000 kr.
Tekst Tekst som i korthed beskriver handelen. Grøn farve bruges for køb og rød for salg.
Vigtighed Handelens vigtighed, beregnet ud fra beløbet der handles for. Skalaen går fra 0 (=uvigtig) til 100 (=vigtig).
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK