Mine porteføljer - Porteføljestrategi

Mine porteføljer-værktøjet giver dig oversigt over de aktierne, du ejer eller følger, på en sådan måde at du nemt kan have overblik over porteføljens sundhedstilstand. Værktøjet giver dig mulighed for registrering af egne køb og salg, beregning af afkast, hurtig adgang til analyser af aktierne samt grafisk porteføljeanalyse.

De fleste investorer vil have nytte af at formulere en investeringsstrategi. Denne bør indeholde retningslinjer, som beskriver, hvordan porteføljen skal bygges op med tanke på risiko og afkastmulighed, hvilke kriterier der skal lægges til grund for køb og salg, samt retningslinjer for hvor ofte investeringerne skal følges op.

Aktuelle strategier kan være bygget på dagens case, top50, stigende trender, insiderkøb, andre af Investtechs stock picking-systemer eller kombinationer af disse. Studer gerne Modelporteføljen og Traderporteføljen for at se, hvordan vi tænker, at porteføljer for mellemstore investorer kan lægges op.

En stor del af svingningerne i en portefølje styres af nyhedsbilledet. Dette vil kunne slå skævt ud på kort sigt, men vil ofte udjævnes over tid. Porteføljestrategi handler om at have sandsynligheden og statistikken på sin side for at få godt afkast på lang sigt og samtidig lav risiko for store fald på kort sigt. Investtechs grafiske porteføljeanalyse er et visuelt værktøj, der kan bruges til at forstå porteføljens risikoaspekter. Grønne diagrammer er positivt, og røde er negativt.

 

Antal aktier

Det vigtigste parameter, når det gælder samlet porteføljerisiko, er antal aktier i porteføljen. Stor vægt på enkeltposter giver høj porteføljerisiko. For at maksimere upside i forhold til risiko er mange investorer tjent med at have en portefølje af mellem fem og 15 aktier med relativt lige vægtning. Ønsker man højest muligt afkast, må man have få poster, således at man får høj vægt i de allerbedste aktier. Dette giver samtidig stor downside-risiko, hvis man skulle fejlvælge aktier. Hvis man derimod har et stort antal poster, vil porteføljen blive mindre udsat for svingninger i enkelte selskaber, men man mister da samtidig den store upside.

 

Antal aktier, lav risiko Antal aktier, høj risiko
Lav risiko: God spredning af kapitalen på mange selskaber reducerer porteføljerisikoen. Høj risiko: Koncentration af få aktier giver en portefølje med høj risiko, der er sårbar for ændringer i enkeltaktier, men også stor upside.

 

Sektormiks

Ud over hensynet til antal aktier bør man have et bevidst forhold til porteføljens sektormiks. Med ti aktier i porteføljen vil risikoen fortsat være høj, hvis alle er inden for samme sektor, for eksempel offshore eller finans.

 

Teknisk vurdering

Et andet vigtigt risikomoment er porteføljeaktiernes tekniske tilstand. Forskning Investtech har gjort på trender, som er det vigtigste bidrag til aktiens tekniske vurdering, viser, at aktier i stigende trender generelt gør det væsentligt bedre end aktier i faldende trender (se forskningsrapporten om købssignal fra stigende trend). Aktier som allerede er teknisk positive, er imidlertid ofte allerede steget ganske meget. Med andre ord får man dem ikke med fra bunden og går derfor glip af meget af upsiden. Specielt for langsigtede investorer anses det imidlertid som vigtigt at sidde i teknisk positive aktier. Denne strategi er grundlaget for Modelporteføljen.

 

Teknisk positiv portefølje Teknisk blandet portefølje Teknisk negativ portefølje
Teknisk positiv portefølje: Grønne felter angiver aktier som er teknisk positive, hvor investorpsykologi og trendudvikling antyder en videre opgang. Teknisk blandet portefølje: En portefølje kan sættes sammen af enkelte aktier, som er positive på lang sigt, mens man satser på aktier, der giver tidlige signaler om vending. Dette er ofte tilfældet med Traderporteføljen. Der giver en relativt stor risiko, men samtidig god upside. Teknisk negativ portefølje: Røde felter angiver aktier, som er teknisk negative. Disse ligger gerne i faldende trender eller har udløst tekniske salgssignaler.

 

Individuel aktierisiko

Den enkelte porteføljeakties individuelle risiko er vigtig for porteføljens samlede risiko. Individuel risiko måles i volatilitetsrisiko (hvor meget aktien svinger fra dag til dag) og likviditetsrisiko (hvilken omsætning aktien har). Ønsker man høj upside, må man søge aktier med høj volatilitet. Her får man samtidig stor downside! Ønsker man en portefølje med en lav samlet risiko, må man søge enkeltaktier med lav individuel risiko. Her vil porteføljen samtidig få lille upside.

Lav risiko Høj risiko
Lav risiko: Lave kurssvingninger (volatilitet) og god omsætning (likviditet) giver lav risiko. Høj risiko: Store kurssvingninger giver høj risiko. Vær især opmærksom på Ekstrem-gruppen, hvor en enkelt aktie kan give stor indvirkning på hele porteføljens afkast.

 

Insiderhandler

Norske og svenske aktier rangeres efter insiderhandler. I selskaber, som er positive på insiderhandler, har styremedlemmer eller nøglemedarbejdere købt aktier. Dette er et signal om, at insiderne mener, aktien er fundamentalt billig. Tilsvarende er insidersalg en indikation om, at aktien er højt prissat.

Insideranalysen af porteføljen indikerer, om man sidder på samme side som insiderne eller ej. Et grønt diagram indikerer, at insiderne er købere i porteføljeaktierne, mens et rødt indikerer, at de er sælgere.

 

Positive insidere Negative insidere
Positive insidere: Her har insidere købt aktier i de fleste af porteføljeselskaberne. Dette indikerer, at selskaberne er lavt prissat på fundamentale kriterier, og at insiderne venter en kursopgang. Negative insidere: Her har insidere solgt aktier i de fleste af porteføljeaktierne. Dette kan være tegn på, at de anser risikoen som høj eller tror på kursnedgang.
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK