Købssignal fra dobbel-bund-formation

Købssignal fra en dobbel-bund-formation signalerer, at optimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en stigende trend.

En dobbel-bund-formation er en bundformation, som markerer slutningen på en nedgangsperiode. Formationen består af to bunde, som er omtrent lige dybe. Købssignalet gives, når kursen bryder op over bundene.

Købssignal fra dobbel-bund-formation

Ved den første bund er investorerne pessimister. Trenden er faldende, og det ser sort ud for selskabet. Ved dannelsen af den anden bund mindskes pessimismen. Mange bliver positivt overraskede, når aktien ikke falder under den foregående bund og dermed måske ikke fortsætter den faldende trend. Når kursen bryder over toppen mellem bundene, brydes samtidig modstanden, som har ligget her. Da er pessimismen blevet afløst af gryende optimisme, og en stigende trend er startet.

En aktie, som har givet købssignal fra en dobbel-bund-formation, indikeres at stige videre, mindst lige så meget som formationens højde.

Detaljer

Der gives ganske ofte falske købssignaler fra dobbel-bund-formationer. Dette gælder især, når formationen er lille, når aktien fortsat ligger inde i en faldende trendkanal, og når volumenudviklingen er negativ. Ved købssignal fra en dobbel-bund-formation bør man derfor vurdere aktien som helhed og ikke udelukkende se på købssignalet. Mange investorer har købt taberaktier for tidligt efter svage signaler fra dobbel-bund-formationer.

Følgende gælder:

  • Store dobbel-bund-formationer er kraftigere end små.
  • Købssignaler med positiv volumenudvikling er kraftigere end købssignaler med negativ volumenudvikling.
  • Købssignaler med klart brud på en faldende trend, inklusiv brud over forrige pivottop, er kraftigere, end hvis trend og pivottop ikke er brudt.

Aktier med Købssignal fra dobbel-bund-formation

Boozt
FOM Technologies
Blue Vision A
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK