Hoved-og-skuldre-formation

Salgssignal fra en hoved-og-skuldre-formation signalerer, at pessimismen hos investorerne er øgende, og at aktien indleder en faldende trend. Mange regner sådanne formationer som nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse.

En hoved-og-skuldre-formation er en topformation, som markerer slutningen på en opgangsperiode. Formationen består af en venstre skulder, et hoved og en højre skulder forbundet med en halslinje. Salgssignalet gives, når kursen bryder halslinjen på vej ned fra højre skulder.

Salgssignal fra hoved-og-skuldre-formation

Ved den venstre skulder er investorerne optimister. Trenden er stigende, og det ser lyst ud for selskabet. Under dannelsen af hovedet aftager optimismen. Her kan aktien bryde ud af trendkanalen, og køberne kan blive mere passive eller sælgerne mere aggressive. Ved den højre skulder klarer optimisterne ikke at presse kursen op til ny topnotering. I stedet presser sælgerne kursen ned gennem halslinjen, og salgssignalet udløses. Aktien bryder støtten ved halslinjen og indleder en faldende trend.

En aktie, der har givet salgssignal fra en hoved-og-skuldre-formation, indikeres at falde videre, mindst lige så meget som formationens højde.

Bemærk at der kan opstå falske salgssignaler fra små hoved-og-skuldre-formationer i langsigtede stigende trender. Disse kan af og til opdages ved, at volumenet på bruddet er aftagende. Når dette sker, er der kun lidt styrke bag kursbevægelsen, og aktien kan let bryde op igen og fortsætte den stigende trend. I sådanne situationer kan det være gunstigt at holde aktien og afvente videre udvikling også efter salgssignalet. Dette gælder især, hvis aktien fortsat ligger inde i en stigende trend eller har støtte fra tidligere bundpunkter.

Til tider får vi gode indikationer på et kommende brud før halslinjen brydes. Aftagende volumen ved, eller på vej op mod toppen af højre skulder indikerer, at køberne er passive. Øgende volumen på vej ned fra hovedet eller på vej ned fra højre skulder indikerer, at sælgerne er aggressive. Passive købere og aggressive sælgere er et dårlig miks og en klar indikation på, at pessimismen i aktien er øgende, og at et brud ned vil komme. I sådanne situationer kan det være gunstigt at sælge før salgssignalet udløses.

Aktier med Hoved-og-skuldre-formation

DFDS
cBrain
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK