Rektangelformationer

En rektangelformation markerer en konsolidering i markedet. Formationen giver købssignal, når den brydes op, og salgssignal når den brydes ned.

Rektangelformationer under udvikling

I en konsolideringssituation vil der stort set være ligevægt mellem købere og sælgere. Kurssvingninger bestemmes af mindre nyheder og kortsigtede impulser. Der vil dannes støtte ved gulvet i rektangelet, hvor mange mener, at aktien er billig. Samtidig vil der dannes modstand nær taget i rektangelet, hvor mange mener, aktien er dyr.

Langsigtede investorer, både på køber- og sælgersiden, vil få positioneret sig. Når disse er glade, vil volumenet naturligt aftage. Samtidig bygges der et tryk op i aktien. Det er ikke naturligt for aktiekurser at stå stille. Og det er ikke naturligt for investorerne, specielt de kortsigtede, at sidde med aktier, hvor der ikke sker noget.

Et købssignal udløses, når kursen bryder op fra rektangelet. Det markerer øget optimisme, og købere som stadig betaler mere for at sikre sig aktier. Konsolideringen er ovre, og mange har ventet på at noget skal ske. Derfor kan aktien hurtigt stige videre. Specielt ved øget volumen er dette et godt signal om videre opgang.

Tilsvarende udløses salgssignal, når kursen bryder ned fra rektangelet.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK