Brud op gennem modstand

Brud op gennem modstand er et købssignal. Dette gælder især, hvis volumenet øges samtidigt. Sælgerne, som lå her, er væk, men der er fortsat et købspres i aktien.

Brud op gennem modstandEn aktie, der for nylig er brudt op gennem et modstandsniveau, forventes at stige videre. Ved at købe sådanne aktier kan man komme tidligt ind i en opgangsfase. Hvis aktien har gået langt efter bruddet, kan man få en bedre kurs ved at vente på en reaktion tilbage.

Bemærk at aktier med faldende trender ofte giver falske købssignaler ved brud op gennem modstand. Skal man købe sådanne aktier, bør det være et langsigtet og kraftigt modstandsniveau, der er brudt, og bruddet bør følges af øgende volumen og positiv volumenudvikling.

Relaterede artikler

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK