Volumenanalyse

Volumenanalyse er stærkt undervurderet blandt tekniske analytikere. Ofte giver volumenanalyse kraftige advarsler, når en aktie ellers ser teknisk positiv ud. Volumenanalyse bruges ofte for at få bekræftet styrken bag købs- og salgssignaler.
Investtech har to vigtige indikatorer på volumen, henholdsvis volumenbalance og pris/volumen-korrelation. Derudover har vi kortsigtede candlestick-grafer, som er et godt udgangspunkt for detaljerede kortsigtede volumenanalyser.

Hvordan bruges volumenanalyse?

Hovedgrundlaget for Investtechs koncept er trendanalyse. Dette inkluderer direkte visuel trendanalyse, støtte og modstand samt formationsanalyse.

Sædvanligvis laver man en trendanalyse først, herefter bruger man volumen til at bekræfte eller afkræfte, hvad man ser i trendanalysen. Hvis begge dele er positive, kan man købe en aktie. Når man er inde i en aktie, bruger man volumenanalyse til at måle aktiens sundhedstilstand, for at få bekræftet en positiv udvikling eller få varsel om en mulig negativ vending.

Retningslinjer

  • Overvejer du at købe en aktie, er det en styrke hvis den er positiv på volumen.
  • Overvejer du at købe en aktie, men den er negativ på volumen, anbefales det at vente eller se efter andre aktier.
  • Ejer du en aktie, som er positiv på volumen og trend, anbefales det at holde.
  • Ejer du en aktie, som er positiv på trend, men negativ på volumen, anbefales det at følge aktien nøje. Vær klar til at sælge, hvis også trendsignaler bliver negative.

Bemærk at volumenindikatorer er relativt kortsigtede indikatorer. De kan let påvirkes af støj. Derfor bør man være forsigtig med at tillægge volumen stor vægt, hvis man investerer langsigtet og for eksempel handler aktier i langsigtede trender. Samtidig kan volumenindikatorerne meget hurtigt opfange stemningsændringer hos investorerne, således at man kan komme tidligt ind eller ud af aktier, før masserne kommer i bevægelse. Volumenanalyse anses derfor som et meget vigtigt element for kortsigtede og aktive investorer.

Investtechs volumenindikatorer

Volumenbalance
Positiv volumenbalance forstærker købssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumenbalance forstærker salgssignaler. Ligeledes vil positiv volumenbalance styrke eller bekræfte en stigende trend, mens negativ volumenbalance vil bekræfte en faldende trend.

 

Korrelation mellem prisudvikling og volumenudvikling
Korrelationen mellem prisudvikling og volumenudvikling viser, om volumenet bekræfter trendbilledet, eller om det varsler en kommende vending.

 

Candlesticks
Candlesticks er det bedste værktøj, når man skal lave en detaljeret kortsigtet volumenanalyse. Ved hjælp af candlesticks kan man identificere signaler, før de ses i kursbilledet, få god hjælp ved kortsigtet timing og limit setting og ikke mindst styrke eller svække mere langsigtede trendsignaler.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK