RSI er en god momentumindikator

Publiceret d. 5. februar 2019

Aktier, som har fået en høj RSI-værdi, over det kritiske 70-niveau, vil fortsætte med at stige fremover. Samtidig har aktier med lav RSI-værdi, under det kritiske 30-niveau, fortsat med at gøre det svagere end børsen fremover. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 23 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Sverige, Danmark og Finland.

RSI er en flittigt benyttet indikator inden for teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index og er et mål for, hvor godt en aktie har klaret sig målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode og får en værdi mellem 0 og 100.

Mange investorer mener, at RSI kan give indikationer for, om aktier er steget eller faldet for meget og bør reagere tilbage. Investtechs forskning foreslår, at en sådan overkøbt- oversolgt-tolkning statistisk set ikke stemmer overens med virkeligheden. Resultaterne viser, at RSI er en god indikator for, om aktien har positivt momentum eller negativt momentum, og at et sådant RSI-momentum er en god indikator for den videre kursudvikling.

Vi har studeret 35733 tilfælde, hvor RSI21 har krydset over 70-grænsen og 23590 tilfælde, hvor RSI21 har krydset under 30-grænsen. Vi kaldte strategien RSI-momentum og satte købssignal, når RSI gik over 70 og salgssignal, når RSI gik under 30.

Figur 1. RSI21 Danmark. Kursudvikling de første 66 dage efter RSI-momentumsignaler i Danmark. Aktierne med købssignal steg i gennemsnit 5,8 procent, mens aktierne med salgssignal steg 0,5 procent. Gennemsnitlig udvikling til referenceindekset var gået 3,3 procent op.

Tabellen herunder viser den gennemsnitlige årlige merafkastning i kølvandet på RSI-momentumsignaler. Tallene er baseret på kvartalstallene dvs. afkastning 66 dage (3 måneder) efter signal.

Årlig merafkastning Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal RSI21 krydser over 70 10,8 %p 14,4 %p 6,5 %p 6,9 %p 9,1 %p
Salgssignal RSI21 krydser under 30 -11,3 %p -15,8 %p -10,2 %p -7,5 %p -11,6 %p

Samlet set indikerer resultaterne, at RSI egner sig godt som momentumindikator, og at investeringer baseret på købssignaler fra RSI-momentum giver en statistisk set bedre afkastning end den gennemsnitlige børsafkastning.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, som du kan læse her.

 

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK