Støtte og modstand

Støtte og modstand er et af de mest centrale begreber inden for teknisk analyse. Ved at studere støtte og modstand kan vi få svar på følgende:

 • Hvor vil kursen sandsynligvis vende?
 • Hvor udløses købs- og salgssignaler?

Støtte og modstand bruges derfor til at finde gode købs- og salgsniveauer.

 

Hovedprincipper

Støtte angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af købere. Dette kan være, fordi mange har set, at aktien har vendt op fra disse niveauer tidligere, eller at aktien på dette niveau har en lav fundamental pris.

Modstand angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af sælgere. Her kan aktien have vendt ned tidligere, eller den kan af mange regnes som fundamental dyr.

Sædvanligvis bruges støtte og modstand således:

 • Køb når aktien falder ned mod støtte.
 • Sælg når aktien stiger op mod modstand.
 • Køb når aktien bryder op gennem modstand.
 • Sælg når aktien bryder ned gennem støtte.

Bemærk at kursen i områderne rundt om støtte- og modstandsniveauer ofte har høj volatilitet – altså store kortsigtede svingninger. Derfor bør man være forsigtig med at placere ordre direkte på støtte- og modstandsniveauerne. Ofte vil kursen ikke nå helt frem til de aktuelle niveauer. Hvis du ønsker at købe en aktie, kan det derfor være smart at placere en købsordre lidt over et støtteniveau. Tilsvarende kan det være klogt at placere en salgsordre lidt under et modstandsniveau.

Når kursen bryder igennem et modstandsniveau udløses et købssignal. Når den bryder gennem et støtteniveau udløses et salgssignal. Kursen kan da gå flere procent på kort tid. Hvis man ikke er hurtig med at handle, kan det være bedre at afvente en reaktion tilbage for at opnå en bedre kurs.

Støtte og modstand

Figuren viser, hvordan man kan handle baseret på støtte og modstand. Køb nær støtte og sælg nær modstand. Køb ved brud på modstand.

I Investtechs grafer angives støtte med grønne horisontale linjer og modstand med røde linjer. Styrken i støtte- og modstandsniveauet angives med en til tre stjerner, hvor tre er kraftigst. Støtte vil altid være under dagens kurs, mens modstand altid vil være over.

Særlige situationer

Støtte og modstand er særligt vigtig, når markedet bevæger sig sidelænds. Da kan man opnå rigtigt gode resultater ved at købe nær støtte og sælge nær modstand.

Hvis en aktie er i en trendbevægelse, altså en stigende eller en faldende trend, vil trenden imidlertid overstyre støtte- og modstand.

Aktier i stigende trender

Stigende trender er generelt kraftige og pålidelige positive bevægelser. Stigende trender fortsætter længere end mange investorer tror og bryder ofte op gennem modstand. Når dette sker udløses købssignal, og kursen kan stige ekstra kraftigt.

I udgangspunktet skal man derfor – især hvis man er langsigtet – ikke sælge en aktie i en stigende trend, selv om den nærmer sig modstand.

Derimod kan man med fordel købe aktier i stigende trender, når kursen herudover nærmer sig horisontal støtte.

Aktier i faldende trender

For faldende trender gælder det modsatte af stigende trender.

Generelt skal man ikke købe aktier i faldende trender, selv om de nærmer sig støtte. Der er stor fare for brud ned, og dertil udløsning af salgssignal.

Derimod kan man med fordel sælge aktier i faldende trender, når kursen har reageret op mod horisontal modstand.

 

Identifikation af støtte og modstand

Støtte angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af købere. Modstand angiver niveauer, hvor der antages at ligge et overskud af sælgere. Investtech prøver at finde disse niveauer ved at se på, hvordan investorerne tænker.

Hvorfor vil en investor købe, når kursen falder til et bestemt kursniveau? Flere forhold gør sig gældende:

 • Investoren mener, at aktien er fundamental billig på dette niveau.
 • Investoren har set, at aktien tidligere er vendt op fra dette niveau, uden at have fået købt. Han eller hun ser, at andre har gjort gode handler og vil være med denne gang.
 • Investoren har tidligere købt aktien på dette niveau og ved at det var en god handel. Han eller hun ønsker derfor at gentage succesen og køber igen.
 • Investoren ser, at aktien nærmer sig et rundt tal, såsom 10, 20 eller 50. Det giver øget opmærksomhed. Det er samtidig lettere at tænke, at en aktie er billig, hvis den bryder et sådant niveau, end hvis den bevæger sig mellem for eksempel 36 og 38 kroner, og man ønsker derfor at købe i forvejen.

Omtrent tilsvarende gælder for, hvorfor investorer ønsker at sælge en aktie.

Følgende forhold er dermed vigtige ved identifikation af støtte og modstand:

 • Toppe og bunde i kursgrafen (pivotpunkter). A i figuren.
 • Kursniveauer, hvor mange aktier er omsat (højt akkumuleret volumen). B i figuren.
 • Runde tal. C i figuren.

Identifikation af støtte og modstand

Investtech har computere, der kører matematiske rutiner for at finde de bedste støtte- og modstandsniveauer. Aktuelle niveauer bliver identificeret, og deres styrke beregnes ved blandt andet at se på, hvor mange tidligere toppe og bunde grafen har nær de aktuelle kurser. Beregningen gøres på ny hver dag, og alle kurserne i den gældende graf bliver brugt som input.

Kurs nær støtte

Kursen ligger nær støtte. Her er aktien vendt op tidligere. Mange investorer anser prisen som rimelig og vil være tilbøjelige til at købe igen.

Kurs nær støtteEn aktie, der ligger nær et støtteniveau, indikeres at stige. Definitionen på støtte antyder, at flere og flere købere kommer frem, jo nærmere kursen går mod støtteniveauet. Ønsker man at købe, kan det derfor være gunstigt at lægge en købsordre lidt over støtteniveauet.

Vær opmærksom på at brud ned på støtte vil udløse et salgssignal. Da kan kursen falde meget på kort tid. Især hvis volumenudviklingen er negativ, eller aktien viser en faldende trend, kan det være risikabelt at købe på støtte.

Investtech-forskning: Kurs nær støtte

-0.7%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 0.7 procentpoint (%p) lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang8.9%
Referenceindeks9.6%
Merafkastning-0.7%p

Disse forskningsresultater er baseret på 39112 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs nær modstand

Kursen ligger nær modstand. Her har aktien vendt ned tidligere. Mange investorer anser den som dyr og vil være tilbøjelige til at sælge.

Kurs nær modstandEn aktie, der ligger nær et modstandsniveau, indikeres at falde. Definitionen på modstand antyder, at flere og flere sælgere kommer frem jo nærmere kursen går mod modstandsniveauet. Ønsker man at sælge, kan det derfor være gunstigt at lægge en salgsordre lidt under modstandsniveauet.

Vær opmærksom på at brud op på modstand vil udløse et købssignal. Da kan kursen stige meget på kort tid. Især hvis volumenudviklingen er positiv, eller aktien viser en stigende trend, kan det være gunstigt at vente med at sælge på modstand.

Investtech-forskning: Kurs nær modstand

+0.4%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit udviklet sig på linje med markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 0.4 procentpoint (%p) bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang10.0%
Referenceindeks9.7%
Merafkastning0.4%p

Disse forskningsresultater er baseret på 43921 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Brud op gennem modstand

Brud op gennem modstand er et købssignal. Dette gælder især, hvis volumenet øges samtidigt. Sælgerne, som lå her, er væk, men der er fortsat et købspres i aktien.

Brud op gennem modstandEn aktie, der for nylig er brudt op gennem et modstandsniveau, forventes at stige videre. Ved at købe sådanne aktier kan man komme tidligt ind i en opgangsfase. Hvis aktien har gået langt efter bruddet, kan man få en bedre kurs ved at vente på en reaktion tilbage.

Bemærk at aktier med faldende trender ofte giver falske købssignaler ved brud op gennem modstand. Skal man købe sådanne aktier, bør det være et langsigtet og kraftigt modstandsniveau, der er brudt, og bruddet bør følges af øgende volumen og positiv volumenudvikling.

Investtech-forskning: Brud op gennem modstand

+4.1%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt merafkast har været 4.1 procentpoint (%p). Dette er signifikant bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang15.1%
Referenceindeks11.0%
Merafkastning4.1%p

Disse forskningsresultater er baseret på 36878 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Brud ned gennem støtte

Brud ned gennem støtte er et salgssignal. Dette gælder især, hvis volumenet øges samtidigt. Køberne, som lå her, er væk, men der er fortsat et salgspres i aktien.

Brud ned gennem støtteEn aktie, der for nylig er brudt ned gennem et støtteniveau, forventes at falde videre. Ved at sælge sådanne aktier eller afstå fra at købe kan man undgå et videre fald. Hvis aktien er faldet meget efter bruddet, kan man få en bedre kurs ved at vente på en reaktion tilbage.

Bemærk at aktier med stigende trender ofte giver falske salgssignaler ved brud ned gennem modstand. Ejer man sådanne aktier, bør det typisk være et langsigtet og kraftigt støtteniveau, der er brudt – helst på højt volumen – før man sælger.

Investtech-forskning: Brud ned gennem støtte

-2.8%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 2.8 procentpoint (%p) lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang8.4%
Referenceindeks11.2%
Merafkastning-2.8%p

Disse forskningsresultater er baseret på 33919 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs over støtte

Kursen ligger over et støtteniveau, hvor aktien har vendt op tidligere. Mange investorer vil anse den som rimelig, hvis den igen skulle falde mod støtten, og vil da være tilbøjelige til at købe.

Kurs over støtteStøtte er niveauer, hvor der antages, at mange købere kommer frem. Det antages sædvanligvis, at aktien ikke vil falde under støtten. Støtte bruges derfor ofte til at beregne downsiden i aktien, især for kortsigtede investorer. En aktie, hvor der er langt ned til støtte, vil have en større downside end en aktie, som ligger nær støtte.

Det er specielt i stigende og sidelænds trender, at støtte giver utryk for downsiden i aktien. Hvis der samtidig er lidt eller ingen modstand over dagens kurs, er upsiden ofte høj.

Investtech-forskning: Kurs over støtte

+10.1%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt merafkast har været 10.1 procentpoint (%p). Dette er signifikant bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang18.2%
Referenceindeks8.1%
Merafkastning10.1%p

Disse forskningsresultater er baseret på 32531 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs under modstand

Kursen ligger under et modstandsniveau, hvor aktien har vendt ned tidligere. Mange investorer vil anse den som dyr, hvis den igen skulle stige mod modstanden, og vil da være tilbøjelige til at sælge.

Kurs under modstandModstand er niveauer, hvor det antages, at mange sælgere kommer frem. Det antages sædvanligvis, at aktien ikke vil stige over modstanden. Modstand bruges derfor ofte til at beregne upsiden i en aktie – især for kortsigtede investorer. En aktie, hvor der er langt op til modstand, vil have en større upside end en aktie, som ligger nær modstand.

Det er specielt i faldende og sidelænds trender, at modstand giver udtryk for upsiden i aktien. Hvis der samtidig er lidt eller ingen støtte under dagens kurs, er downsiden ofte stor.

Investtech-forskning: Kurs under modstand

-7.1%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt mindre afkast har været 7.1 procentpoint (%p). Dette er signifikant lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang4.5%
Referenceindeks11.6%
Merafkastning-7.1%p

Disse forskningsresultater er baseret på 17487 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs mellem støtte og modstand

Kursen ligger mellem støtte og modstand. Mange investorer vil anse kursen som billig nær støtten og dyr nær modstanden. Et brud op vil være et købssignal, mens et brud ned vil være et salgssignal.

Kurs mellem støtte og modstandNår kursen i en aktie ligger mellem et støtte- og et modstandsniveau uden at ligge nær nogen af dem, giver dette ingen signaler om den videre retning for aktien.

Hvis kursen falder ned mod støtten, indikeres at den skal vende og stige op igen. Dette gælder især, hvis trenden er stigende.

Hvis kursen stiger op mod modstanden, indikeres at den skal vende og falde ned igen. Dette gælder især, hvis trenden er faldende.

Kurs i støtte/modstandskanal

Kursen ligger i en smal kanal mellem støtte og modstand. Brud op vil være købssignal, mens brud ned vil være salgssignal.

Kurs i støtte/modstandskanalNår kursen ligger i et område, hvor den har vendt flere gange tidligere, og der har været høj omsætning, siger vi, at den ligger i en støtte/modstandskanal. Ofte vil kursen fortsætte en sådan sidelænds udvikling en stund. Der bygges da let en spænding op i aktien. Når kursen bryder ud af kanalen, kan et kraftigt købs- eller salgssignal udløses.

Ofte vil sådanne situationer medføre, at der dannes en rektangelformation i grafen. Særligt brud op fra sådanne formationer har vist sig at være pålidelige købssignaler.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK