Trender

Trender er en af de allervigtigste indikatorer i teknisk analyse. I følge teknisk analyseteori vil aktier, som ligger i stigende trender, fortsætte med at stige, og aktier, som ligger i faldende trender, fortsætte med at falde. Forskning, som Investtech har lavet, viser, at dette stemmer.

Det er meget vigtigt, at identificere om en aktie er i en stigende eller en faldende trend. Det er også vigtigt, at identificere når trender drejer for at komme tidligt ud ved en nedgang og tidligt ind ved en opgang.

Trend er en enkel indikator at følge. Investtechs computere identificerer hver dag den kvalitetsmæssigt bedste trend for hver enkelt aktie. Aktier, som ligger i stigende trender, bør købes, og aktier, som ligger i faldende trender, bør sælges.

Køb og hold aktier i stigende trender

Køb og hold aktier i stigende trender

Sælg og hold dig væk fra aktier i faldende trender

Sælg og hold dig væk fra aktier i faldende trender

Sidelæns trend

Aktier i sidelæns trender kan købes nær trendgulvet og sælges nær trendtaget

Hovedprincipper

Grundlaget i trendanalyse er enkel: The trend is your friend.

 • Køb og hold aktier i stigende trender.
 • Sælg og hold dig væk fra aktier i faldende trender.
 • Aktier i sidelæns trender kan købes nær trendgulvet og sælges nær trendtaget.

Varselsignaler

 • Kurs nær trendgulvet indikerer en større upside, men samtidig en større risiko for brud ned.
 • Kurs nær trendtag indikerer en mindre upside, men samtidig en større mulighed for brud op.

Trendbrud

Som udgangspunkt skulle man tro, at man bør sælge en aktie, når den bryder ned fra en stigende trend. Ofte er dette imidlertid blot et signal om, at aktien holder en lille pause og snart fortsætter op. Følgende gælder ved vurdering af trendbrud:

 • Højt volumen forstærker et brud og varsler mulig trendvending.
 • Lavt volumen indikerer, at aktien snart vil fortsætte i trendretningen.
 • Ved stigende trend: Brud under den foregående bund varsler vending ned.
 • Ved faldende trend: Brud over den foregående top varsler vending op.

Hvordan identificerer Investtech en trend?

Investtechs computersystemer identificerer én trend per graf. Dette er den kvalitetsmæssigt ’bedste’ trend i chartet. En god stigende trend opfylder flere af følgende kriterier:

 • Trendkanalen er lang.
 • Trendkanalen er smal.
 • Kanalen har en moderat stigningstakt (ikke for brat).
 • Kursen har flere punkter på eller nær støttelinjen i gulvet af kanalen.
 • Kursen har flere punkter på eller nær modstandslinjen i loftet af kanalen.
 • Kursen har relativt jævne svingninger inden for kanalen.
 • Kursen afviger lidt fra en tænkt ret linje trukket gennem punkterne.
 • Sidste slutkurs ligger nær, eller inde i, trendkanalen.

I et mellemlangt kursdiagram vil der være cirka 80.000 mulige trender. Alle disse bliver analyseret i henhold til kriterierne herover og der beregnes en pointsum for hver. Trenden med den højeste pointsum tegnes ind i Investtechs graf.

En trend kan veksle mellem at være faldende, stigende og sidelæns fra en dag til den næste. Hældningsgraden på trendkanalen vil typisk justeres over tid, når nye slutkurser kommer til. Dermed vil man ofte opleve, at en aktie bryder ud af en trendkanal i nogle dage for så igen at komme ind nogle dage senere, når trendkanalen bliver justeret.

Stigende trend

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende.

Stigende trendAktier, som ligger i stigende trender, signalerer at stige videre. Trender varer ofte længere, end mange investorer tror, og derfor sælger mange for tidligt. Ejer du en aktie, der ligger i en stigende trend, bør du typisk holde den. Leder du efter nye aktier at købe, bør du overveje at købe aktier, der ligger i stigende trender.

 • Køb aktier der ligger i stigende trender.
 • Hold aktier du ejer, så længe de ligger i stigende trender.

En aktie i en stigende trend har investorer, som i stigende grad er blevet mere positive over for selskabet. Når en sådan bevægelse er sat i gang hos investorerne, har den en tendens til at vare ved over tid. Stadig flere ser den gode udvikling, laver egne analyser og giver næring til videre positiv udvikling.
Ofte overreagerer markedet kortsigtet på nyheder, men underreagerer langsigtet. En kontrakt i dag giver direkte indtjening på kort sigt. Den betyder imidlertid også noget for bedriftens langsigtede potentiale og muligheder for nye kontrakter i morgen. Dermed fortsætter aktier i stigende trender ofte med at stige.

Stigende trendDen forretningsmæssige udvikling i bedrifterne går ofte i langsigtede cyklusser. På samme måde vil markedet reagere kortsigtet på nyheder og andre impulser. En bedrift med en jævn vækst vil typisk have en lav fundamental værdsættelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vil have en høj værdsættelse nær taget. Derfor vil det være gunstigt at købe nær trendgulvet og sælge nær trendtaget. På den måde er der støtte nær trendgulvet og modstand nær trendtaget.
Figuren viser en aktie i en stigende trend, hvor det fundamentale nøgletal P/E (pris i forhold til indtjening) svinger mellem 12 ved trendgulvet og 15 ved trendtaget.

 

Varselsignaler for langsigtet vending ned

 • Aftagende volumen på opgang og nær toppe.
 • Øgende volumen på nedgang og nær bunde.
 • Kurs nær gulvet – især hvis aktien samtidig har horisontal modstand, og volumenet udvikles negativt.

Varselsignaler for kortsigtet reaktion ned

 • Kursen nær modstand samtidig med overkøbt RSI og gerne negativ volumenudvikling.

Skal man sælge ved varselsignaler?

Som nævnt varer stigende trender ofte længere, end mange investorer tror, og det er derfor let at sælge for tidligt. Nogle gange kan man imidlertid foretage rigtigt gode salg ved at sælge på tidlige varsler om vending. Hvad man vælger, bliver en risikovurdering.

Investtech-forskning: Stigende trend

+6.5%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt merafkast har været 6.5 procentpoint (%p). Dette er signifikant bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang16.3%
Referenceindeks9.7%
Merafkastning6.5%p

Disse forskningsresultater er baseret på 35097 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Faldende trend

Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende.

Faldende trend

Aktier, der ligger i faldende trender, signalerer at falde videre. Trender varer ofte længere, end mange investorer tror, hvorfor mange køber for tidligt. Ejer du en aktie, der ligger i en faldende trend, bør du typisk sælge den. Leder du efter nye aktier at købe, bør du holde dig væk fra aktier, der ligger i faldende trender.

 • Sælg aktier du ejer, som ligger i faldende trender.
 • Køb ikke aktier der ligger i faldende trender.

En aktie i en faldende trend har investorer, som i stigende grad er blevet mere negative over for selskabet. Når en sådan bevægelse er sat i gang hos investorerne, har den en tendens til at fortsætte over nogen tid. Negative impulser bliver fanget op af medier, analytikere og investorer og har en tendens til at forstærke hinanden. Dette giver en videre negativ udvikling.

Ofte overreagerer markedet kortsigtet på nyheder, men underreagerer langsigtet. Problemer med en kontrakt eller produktlinje i dag giver direkte tab af indtjening på kort sigt. Det betyder imidlertid også noget for bedriftens langsigtede potentiale og muligheder for nye problemer i morgen. Dermed fortsætter aktier i faldende trender ofte med at falde.

 

Faldende trend
Den forretningsmæssige udvikling i bedrifterne går ofte i langsigtede cyklusser. Alligevel vil markedet reagere kortsigtet på nyheder og andre impulser. En bedrift med et skrumpende marked eller øgende konkurrence og prispres vil typisk have en fundamental lav værdsættelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vil have en høj værdsættelse nær taget. For fundamentalt baserede investorer vil det kunne være gunstigt at købe nær trendgulvet og sælge nær trendtaget. På den måde er der støtte nær trendgulvet og modstand nær trendtaget.

Figuren viser en aktie i en faldende trend, hvor det fundamentale nøgletal P/E (pris i forhold til indtjening) svinger mellem 8 ved trendgulvet og 10 ved trendtaget.

Varselsignaler for langsigtet vending op

 • Aftagende volumen på nedgang og nær bunde.
 • Øgende volumen på opgang og nær toppe.
 • Kurs nær taget – især hvis der samtidig er horisontal støtte hér, og volumenet udvikles positivt.

 

Varselsignaler for kortsigtet reaktion op

 • Kursen nær støtte samtidig med oversolgt RSI og gerne en positiv volumenudvikling.

 

Skal man købe ved varselsignaler?

Som nævnt varer faldende trender ofte længere end mange investorer tror, og det er let at købe for tidligt. Til tider kan man imidlertid gøre rigtig gode handler ved at købe på tidlige varsler om vending. Hvad, man vælger, bliver en risikovurdering. Vær opmærksom på, at man let kan lade sig narre af helt kortsigtede svingninger. Vær derfor bevist om, hvilken tidshorisont du investerer på og læg mindre vægt på analyser af andre tidshorisonter.

Det anses som høj risiko at købe en aktie i en faldende trendkanal, selvom varselsignaler om vending op er givet. Statistik, Investtech har beregnet, viser, at aktier i faldende trender falder videre på kort sigt og gør det klart svagere end markedet på lang sigt.

 

Investtech-forskning: Faldende trend

-5.8%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt mindre afkast har været 5.8 procentpoint (%p). Dette er signifikant lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang3.4%
Referenceindeks9.2%
Merafkastning-5.8%p

Disse forskningsresultater er baseret på 23289 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Horisontal trend

Horisontale trender indikerer, at investormassen er i balance. Nyheder og kortsigtede impulser gør, at aktien vil svinge på kort sigt, mens den holder sig nær et langsigtet ligevægtsniveau.

Horisontal trendAktier, der er i horisontale trender, signalerer at fortsætte en sidelænds udvikling.

Investorer, der købte, da aktien lå nær gulvet i trenden og var billig, vil være tilbøjelige til at købe igen, hvis aktien kommer ned på det samme niveau. Dette udgør en støtte ved gulvet. Tilsvarende vil investorer, som solgte, da aktien lå nær taget i trenden, huske det gode salg dér og være tilbøjelige til at sælge igen. Derfor bliver der modstand nær taget i kanalen. Med mindre der sker større ændringer for bedriften eller i markedet, vil aktien på denne måde fortsætte en sidelænds udvikling.

Kurs nær loftet i stigende trend

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Aktier, der ligger i stigende trender, signalerer at stige videre inden for trendkanalen.

Kurs nær taget i stigende trendNår kursen ligger nær modstanden ved loftet i trendkanalen, er downsiden til gulvet i kanalen stor. Aktien kan da få en nedgang på kort sigt.

Et salg nær loftet kan imidlertid være en dårlig strategi. Dette gælder især på lang sigt. En af de typiske fejl, investorer gør, er at sælge aktier med gevinst for tidligt. En aktie i trendopgang stiger ofte meget længere end mange tror. Langsigtede investorer gør derfor ofte klogest i at sidde i aktien, selvom den er nær loftet.

Salg nær trendloftet i en stigende trend kan imidlertid også på kort sigt være en dårlig strategi. Når kursen er nær loftet, er muligheden for et brud op stor, i forhold til når kursen er i nedre halvdel af trendkanalen. Et brud op vil være et nyt køssignal og indikere en endda kraftigere stigningstakt fremover. Derfor vil det også for kortsigtede investorer ofte være rigtigt at sidde med en aktie nær et trendloft.

Hvad man vælger afhænger i høj grad af en risikoanalyse. En kurs nær trendloftet giver stor mulighed for et brud op, men også stor mulighed for en snarlig reaktion ned.

I Investtechs analyser tæller aktier i stigende trender lige positivt, uanset om kursen ligger nær gulvet, nær loftet, eller midt i trendkanalen. En aktie klassificeres som ”nær trendloftet”, hvis den ligger i den øvre femtedel af trendkanalen.

Stigende trend brudt op

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende.

Aktier, der ligger i stigende trender, signalerer at stige videre. Trender varer ofte længere, end mange investorer tror, hvorfor mange sælger for tidligt. Ejer du en aktie, der ligger i en stigende trend, bør du typisk holde den. Leder du efter nye aktier at købe, bør du overveje at købe aktier, der ligger i stigende trender.

Stigende trend brudt opEn stigende trend, der bliver brudt op, signalerer en kraftigt øgende købsinteresse hos investorerne. Dette er gerne initieret af fundamentale forhold i aktien. Det kan også skyldes, at mæglerhuse eller medier har sat selskabet i søgelyset, så flere investorer er blevet opmærksomme på det.

Et brud op er ofte starten på en videre opgang med en endda kraftigere stigningstakt end tidligere.

 

Særlige situationer

I sjældne tilfælde, især hvis trenden har varet længe, og volumenet er usædvanligt højt, kan brud op være tegn på et afslutningsrally: Alt ser positivt ud, og alle investorer vil være med. Dette fører til, at kursen skyder op, mens de sidste investorer køber sig ind. Hvis man i eftertiden igen ser en nedgang i kursen på højt volumen, er dette et klart varsel om en negativ vending i aktien.

Hovedregelen er imidlertid, at brud op på en stigende trend er et positivt signal.

I Investtechs analyser vil en aktie inde i en stigende trend og en aktie, der har brudt en stigende trend opad, være lige positive, alt andet lige.

Investtech-forskning: Stigende trend brudt op

+9.8%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt merafkast har været 9.8 procentpoint (%p). Dette er signifikant bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang17.3%
Referenceindeks7.5%
Merafkastning9.8%p

Disse forskningsresultater er baseret på 6053 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs nær gulvet i stigende trend

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Aktier, der ligger i stigende trender, signalerer at stige videre inden for trendkanalen.

Kurs nær gulvet i stigende trendNår kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er upsiden til taget i kanalen stor. Man har da mulighed for at gøre gode køb, givet at trendudviklingen fortsætter.

Samtidig er risikoen for et brud ned større, end når aktien ligger i den øvre halvdel af trendkanalen. Et brud ned er ikke noget salgssignal – se hjælp om brud ned på stigende trend – men aktien vil i så fald vurderes mindre positivt, end når kursen ligger inde i trenden.

Altså er det ikke altid mere gunstigt at købe en aktie nær gulvet i en trend, end når den er i midten eller i toppen.

I Investtechs analyser tæller aktier i stigende trender lige positivt, uanset om kursen ligger nær gulvet, nær taget, eller midt i trendkanalen. En aktie klassificeres som ”nær trendgulvet”, hvis den ligger i den nedre femtedel af trendkanalen.

Stigende trend brudt ned

Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Aktier, der ligger i stigende trender, signalerer at stige videre. Trender varer ofte længere end mange investorer tror, hvorfor mange sælger for tidligt.  

Stigende trend brudt nedNår en stigende trend bliver brudt ned, er det et signal om en ændring i stigningstakten. Stigende trender starter ofte med en kraftig stigningstakt, der aftager, som tiden går. Alligevel kan bedriften være inde i en langsigtet positiv udvikling og optimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere.

Figuren viser normalsituationen, når en stigende trend bliver brudt ned. Den oprindelige trend er tegnet i sort, mens den nye trend er tegnet med blåt.

 

Stigende trend brudt nedFiguren viser fasene i, hvordan en trendvending ofte opstår. Varselsignaler gives ved brud på trendgulvet på vej ned fra B til C, mens salgssignal først gives ved punkt E, når kursen slutter under forrige bundpunkt.

 

Volumenudviklingen er vigtig

Hvis et brud ned sker på neutralt eller aftagende volumen, er det ofte blot et tegn på passivitet blandt investorerne. Dette er naturligt efter en positiv nyhedsstrøm og kan bruges af langsigtede investorer til at købe sig langsomt op.

Hvis bruddet ned derimod sker på øgende volumen, indikerer det, at aktive sælgere presser kursen ned for at komme af med aktier. Dette er et tegn på en mulig negativ vending i investorpsykologien og kan anses som et tidligt salgssignal. En bekræftelse af salgssignalet fås først, når aktiekursen bryder under den foregående bund i kursgrafen.

I Investtechs analyser vil en aktie, der har brudt en stigende trend ned, få en teknisk trendpointsum, der er halvdelen af, hvad en aktie inde i en stigende trend vil få.

Investtech-forskning: Stigende trend brudt ned

+2.3%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 2.3 procentpoint (%p) bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang14.3%
Referenceindeks12.0%
Merafkastning2.3%p

Disse forskningsresultater er baseret på 21567 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs nær taget i faldende trend

Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende. Aktier, der ligger i faldende trender, signalerer at falde videre inden for trendkanalen.

Kurs nær taget i faldende trendNår kursen ligger nær modstanden ved taget i trendkanalen, er downsiden til gulvet i kanalen stor. Man har da mulighed for at gøre gode salg, givet at trendudviklingen fortsætter.

Samtidig er risikoen for et brud op større, end når aktien ligger i den nedre halvdel af trendkanalen. Et brud op er ikke noget købssignal – se hjælp om brud op på faldende trend – men aktien vil da vurderes mindre negativt, end når kursen ligger inde i trenden.

Altså er det ikke oplagt, at det er mere gunstigt at sælge en aktie nær taget i en trend, end når den er i midten eller nær gulvet.

I Investtechs analyser tæller aktier i faldende trender lige negativt, uanset om kursen ligger nær gulvet, nær taget, eller midt i trendkanalen. En aktie klassificeres som ”nær trendtaget”, hvis den ligger i den øvre femtedel af trendkanalen.

Faldende trend brudt op

Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende. Aktier, der ligger i faldende trender, signalerer at falde videre. Trender varer ofte længere end mange investorer tror, hvorfor mange køber for tidligt.

Faldende trend brudt opNår en faldende trend bliver brudt op, er det et signal om en ændring i stigningstakten. Faldende trender starter ofte med en stærk faldtakt, der aftager, som tiden går. Imidlertid kan bedriften være inde i en langsigtet negativ udvikling og pessimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere.

Figuren viser normalsituationen, når en faldende trend bliver brudt op. Den oprindelige trend er tegnet i sort, mens den nye trend er tegnet med blåt.

 

Faldende trend brudt opFiguren viser faserne i, hvordan en trendvending ofte opstår. Varselsignaler gives ved brud på trendtaget på vej op fra B til C, mens købssignal først gives ved punkt E, når kursen slutter over forrige toppunkt.

 

Volumenudviklingen er vigtig

Hvis et brud op sker på neutralt eller aftagende volumen, er det ofte bare et tegn på passivitet blandt investorerne. Dette er naturligt efter en negativ nyhedsstrøm og kan bruges til at få solgt ud af disse aktier, hvis man er blevet siddende i aktien.

Hvis bruddet op derimod sker på øgende volumen, indikeres at køberne aktivt må presse kursen op for at få fat på aktier. Dette er et tegn på en mulig positiv vending i investorpsykologien og kan da anses som et tidligt købssignal. En bekræftelse på købssignalet fås først, når aktiekursen bryder over den foregående top i kursgrafen.

I Investtechs analyser vil en aktie, som har brudt en faldende trend op, få en teknisk trendpointsum, der er halvparten af dét, en aktie inde i en faldende trend vil få. Det tæller halvt så negativt, når en faldende trend er brudt op, som når aktien er inde i en faldende trend, eller den faldende trend er brudt ned.

Investtech-forskning: Faldende trend brudt op

-1.7%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt afkast har været 1.7 procentpoint (%p) lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang8.3%
Referenceindeks10.0%
Merafkastning-1.7%p

Disse forskningsresultater er baseret på 16075 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Kurs nær gulvet i faldende trend

Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende. Aktier, der ligger i faldende trender, signalerer at falde videre inden for trendkanalen.

Kurs nær gulvet i faldende trendNår kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er upsiden til taget i kanalen stor. Aktien kan da få en opgang på kort sigt.

Et køb nær gulvet kan imidlertid være en dårlig strategi. Dette gælder specielt på lang sigt. To af de typiske fejl, investorer laver, er for det første at sidde for længe på aktier med tab og for det andet at blive fristet til at gå ind i aktier, som er ”billige” efter en nedgang. En aktie i trendnedgang falder ofte meget længere, end mange tror. Langsigtede investorer gør derfor ofte klogest i at holde sig væk fra aktier i faldende trender, selv om de er nær gulvet.

Også kortsigtede køb nær trendgulv kan være en dårlig strategi. Når kursen er nær gulvet, er muligheden for et brud ned stor, i forhold til når kursen er i øvre halvdel af trendkanalen. Et brud ned vil være et nyt salgssignal og indikere en endda kraftigere faldtakt fremover. Derfor vil det også for kortsigtede investorer ofte være forkert at sidde med en aktie nær trendgulvet i en faldende kanal. Dette gælder især for aktier i små og mellemstore bedrifter, hvor risikoen for store kursudslag generelt er stor.

I Investtechs analyser tæller aktier i faldende trender lige negativt, uanset om kursen ligger nær gulvet, nær taget, eller midt i trendkanalen. En aktie klassificeres som ”nær trendgulvet”, hvis den ligger i den nedre femtedel af trendkanalen.

Særlige situationer

Upsiden kan være rigtig god, når kursen ligger nær et trendgulv. Derfor er det ofte fristende at købe aktier i sådanne situationer. Købet kan begrundes, hvis volumenudviklingen indikerer, at stemningen i aktien er i færd med at vende, eller insiderne er positive, samtidig med at man måske har positive fundamentale indikatorer.

Vær imidlertid opmærksom på meget høj risiko. En kurs nær trendgulvet i en faldende trend giver stor mulighed for et brud ned, men også stor mulighed for en god reaktion op. Det anses som mindre risikofyldt at købe nær trendgulv i en faldende trend, som er næsten horisontal end i en trend som falder kraftigt.

Faldende trend brudt ned

Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende.

Aktier, der ligger i faldende trender, signalerer at falde videre. Trender varer ofte længere end mange investorer tror, hvorfor mange køber for tidligt. Ejer du en aktie, der ligger i en faldende trend, bør du typisk sælge den. Leder du efter nye aktier at købe, bør du holde dig væk fra aktier, der ligger i faldende trender.

Faldende trend brudt nedEn faldende trend, der bliver brudt ned, signalerer stærkt øgende salgsinteresse hos investorerne. Dette kan gerne være initieret af fundamentale forhold i aktien, eller af at mæglerhuse eller medier har sat selskabet i søgelyset, hvorfor flere investorer er blevet opmærksomme på farerne og udfordringerne, selskabet står over for.

Et brud ned er ofte starten på en videre nedgang med en endda kraftigere faldtakt end tidligere.

 

Særlige situationer

I sjældne tilfælde, især hvis trenden har varet længe, og volumenet er usædvanligt højt, kan brud ned være tegn på et sell-off: Alt ser negativt ud, og alle investorer vil ud. Nogle mæglerhuse har tvangssolgt belånte aktier. Dette fører til, at kursen dundrer ned, mens de sidste investorer sælger sig ud. Hvis man herefter ser en opgang i kursen igen på højt volumen, signalerer dette en klar positiv stemningsændring hos investorerne. Dette er et varsel om en mulig vending op i aktien.

Hovedregelen er imidlertid, at brud ned på en faldende trend er et negativt signal.

I Investtechs analyser vil en aktie inde i en faldende trend og en aktie, der har brudt en faldende trend ned, være lige negativt, alt andet lige.

Investtech-forskning: Faldende trend brudt ned

-9.2%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt mindre afkast har været 9.2 procentpoint (%p). Dette er signifikant lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang-0.7%
Referenceindeks8.5%
Merafkastning-9.2%p

Disse forskningsresultater er baseret på 5108 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Horisontal trend brudt op

Brud op på en horisontal trend signalerer et positivt skifte i investorpsykologien og er et købssignal.

Horisontal trend brudt opHorisontale trender indikerer, at investormassen er i balance over tid. Når kursen bryder op, er det et tegn på øget købsinteresse – der er en overvægt af købere i aktien. Dette kan typisk ske som følge af fundamentale nyheder. Især hvis et brud op sker på øgende volumen, signalerer det indledningen på en stigende trend og dermed en videre opgang på sigt.

Brud op på en horisontal trend er et kraftigere signal, hvis kursen samtidig er brudt over toppunkterne, som definerer trendtaget. I modsatte tilfælde vil der fortsat være modstand ved disse punkter, hvilket betyder, at kursen lettere kan falde tilbage igen.

Investtech-forskning: Horisontal trend brudt op

+19.1%p

Aktier med sådanne købssignaler har i gennemsnit klaret sig bedre end markedet de kommende måneder. Årligt merafkast har været 19.1 procentpoint (%p). Dette er signifikant bedre end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Købssignaler mellemlang29.4%
Referenceindeks10.3%
Merafkastning19.1%p

Disse forskningsresultater er baseret på 2540 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

Horisontal trend brudt ned

Brud ned på en horisontal trend signalerer et negativt skift i investorpsykologien, og er et salgssignal.

Horisontal trend brudt nedHorisontale trender indikerer, at investormassen er i balance over tid. Når kursen bryder ned, er det et tegn på øget salgsinteresse – der har været en overvægt af sælgere i aktien. Dette kan typisk komme som følge af fundamentale nyheder. Specielt hvis et brud ned sker på øgende volumen, signalerer det indledningen på en faldende trend og dermed en videre nedgang på sigt.

Brud ned på en horisontal trend er et kraftigere signal, hvis kursen samtidig har brudt under bundpunkterne, som definerer trendgulvet. I modsatte tilfælde vil der fortsat være støtte ved disse punkter, hvilket betyder, at kursen lettere kan stige tilbage igen.

Investtech-forskning: Horisontal trend brudt ned

-7.3%p

Aktier med sådanne salgssignaler har i gennemsnit klaret sig dårligere end markedet de kommende måneder. Årligt mindre afkast har været 7.3 procentpoint (%p). Dette er signifikant lavere end referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal)
Salgssignaler mellemlang14.4%
Referenceindeks21.7%
Merafkastning-7.3%p

Disse forskningsresultater er baseret på 2222 signaler fra nordiske aktier i perioden 2008-2020.

Læs mere

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK