Investtech-forskning: Formasjoner gav ikke signifikante signaler under koronapandemien

Publisert 11.05.2021

Ny forskning fra Investtech viser at formasjoner i Investtechs kursdiagrammer ikke gav signifikante signaler under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Det var en kort, meget spesiell periode, og det ble utløst få signaler fra kursformasjoner.

Året 2020 var meget spesielt. Det startet med oppgang og nye all-time-high for mange av verdens aksjemarkeder. Mot slutten av februar satte frykten for korona inn, og da pandemien i midten av mars var et faktum, hadde Oslo Børs og Stockholmsbørsen begge falt 33 prosent, mens Københavnsbørsen var ned 28 prosent. Da var optimismen på bunn, med Investtechs hausseindeks helt nede mellom 2 og 6 poeng, noe som indikerte at inntil 98 prosent av investorene var pessimister. Deretter startet en opphenting vi sjelden har sett maken til. Optimismen var så sterk at vi ifølge Investtechs hausseindekser for Norge og Danmark måtte helt tilbake til 2007 for å finne mer positive investorer. Fra bunnen i mars til slutten av desember steg de tre børsene henholdsvis 53, 56 og 70 prosent og ga nye rekordnoteringer.

Vi ønsker å se hvordan tekniske signaler slo til i denne spesielle perioden.

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekurser. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Vi har brukt de samme algoritmene i forskningen her som brukes i Investtechs abonnementstjeneste.  En nærmere beskrivelse av formasjonene finnes i oversiktsartikkelen om kursformasjoner fra 2019.

Kjøpssignal: Rektangelformasjon

Figur 1: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra rektangelformasjoner. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Det skraverte området tilsvarer ett standardavvik og er et mål for usikkerhet. Norden 2019-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 17.8 % 6.9 % 16.5 % -7.3 % 7.7 %
Referanseindeks i samme periode -5.2 % 7.2 % 14.6 % -3.5 % 4.0 %
Meravkastning kjøpssignal 23.0 %p -0.2 %p 1.8 %p -3.7 %p 3.7 %p

Signalstatistikken gjelder formasjoner indentifisert på Investtechs mellomlange kursdiagrammer.

Aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner steg i etterkant av signalene med en annualisert stigningstakt på 7,7 prosent, tilsvarende 3,7 prosentpoeng meravkastning mot referanseindeksen. Datasettet besto av 627 samples. Det er store forskjeller mellom landene. For Norden samlet er signifikansnivået lavt (T=1,0).

Salgssignal: Rektangelformasjon

Figur 2: Avkastning i etterkant av salgssignaler fra rektangelformasjoner. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Det skraverte området tilsvarer ett standardavvik og er et mål for usikkerhet. Norden 2019-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -1.3 % 4.5 % 5.4 % 3.6 % 3.0 %
Referanseindeks i samme periode 4.1 % 9.6 % 25.6 % 3.6 % 8.7 %
Meravkastning salgssignal -5.4 %p -5.2 %p -20.2 %p -0.0 %p -5.7 %p

Signalstatistikken gjelder formasjoner indentifisert på Investtechs mellomlange kursdiagrammer.

Aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner steg i etterkant av signalene med en annualisert stigningstakt på 3,0 prosent, tilsvarende 5,7 prosentpoeng mindreavkastning mot referanseindeksen. Datasettet besto av 497 samples. Det er store forskjeller mellom landene. For Norden samlet er signifikansnivået lavt (T=-1,4).

Går vi inn og ser på detaljene, vil vi kunne finne enkelte kombinasjoner av kursformasjon, signaltype og tidsperspektiv med svært sterke eller svake resultater, og T-verdier som antyder mulig signifikans. Vi anser imidlertid perioden som svært spesiell, og at slike resultater da mest sannsynlig er resultat av tilfeldigheter.

Vi har tidligere funnet signifikante resultater for flere typer kursformasjoner og ønsker å studere signalene over en lengre og mer representativ periode. Det vil være tema for videre Investtech-forskning.

Inntil videre anser vi resultatene fra tidligere som fortsatt gyldige. Du finner disse konklusjonene her. 

Flere detaljer om kursformasjoner under koronapandemien finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Keywords: h_PatRecBuy,h_PatRecSell.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK