Teknisk analyse: Tre kjøp og ett salg

Publisert 11.06.2021

Denne uken har vi sett på tre sterke kjøpskandidater, samt en aksje som er negativ etter brudd på horisontal trend.

Analysene er skrevet på bakgrunn av lukkekursene torsdag 10. juni.

Royal UNIBREW (RBREW.CO) Seneste slutkurs: 801.20 (+0.20), 10. jun 2021

Royal Unibrew ligger innenfor en stigende trendkanal, og videre oppgang indikeres. Det er ikke motstand over dagens kursnivå, og ved reaksjoner tilbake, er det støtte ved 790 kroner. Tidligere har volumet vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker det positive trendbildet.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Sparekassen Sjælland-F (SPKSJF.CO) Seneste slutkurs: 142.50 (+1.50), 10. jun 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn har brutt opp fra en stigende trendkanal. Bruddet åpner for en sterkere stigningstakt, og det er ikke motstand over dagens kursnivå. Videre er volumbalansen positiv, det vil si at aksjen gjennomgående har vært mer omsatt på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang. Det vil si at kjøperne er mer aggressive enn selgerne, noe som viser at optimistene er i flertall. Dette styrker det positive trendbildet, og indikerer fortsatt positiv utvikling. Aksjen er i tillegg maksimalt positiv på innsidehandler, etter at flere innsidere kjøpte aksjer i selskapet i maj.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Ringkjøbing Landbobank (RILBA.CO) Seneste slutkurs: 645.00 (+9.00), 10. jun 2021

Ringkjøbing Landbobank ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og har reagert opp fra støtten ved 610 kroner. Videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres, og det er ikke motstand over dagens kursnivå. Volumbalansen er positiv, noe som styrker det positive trendbildet.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Alm. Brand (ALMB.CO) Seneste slutkurs: 60.10 (-0.70), 10. jun 2021

Alm. Brand har siden september for det meste beveget seg innenfor en horisontal trendkanal, med støtte ved 61,60 kroner og motstand rundt 72 kroner. Kursen har nu falt under støtten, og bruddet signaliserer videre nedgang. Neste støtte ligger ved 54,50 kroner, cirka 9,3 prosent under torsdagens sluttkurs. Volumbalansen er negativ, og i tillegg er momentumet sterkt negativt etter siste ukers nedgang. Disse forholdene svekker aksjen ytterligere, og indikerer negativ utvikling.
Vurdering: Salgskandidat.

 

Analysene er basert på lukkekurser fra torsdag 10. juni 2021.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK