Teknisk analyse: Gode kjøp for sommeren

Publisert 09.07.2021

Denne uken har vi sett på fire aksjer som alle ser positive ut på mellomlang sikt. 

Analysene er skrevet på bakgrunn av lukkekursene torsdag 8. juli.

Netcompany (NETC.CO) Seneste slutkurs: 758.50 (-4.00), 8. jul 2021

Netcompany har brutt opp fra en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres, og trendbruddet åpner for en enda sterkere stigningstakt. Det er ikke motstand over dagens kursnivå, mens det ved reaksjoner tilbake er kortsiktig støtte rundt 720 kroner. I midten av mai brøt kursen opp gjennom loftet i en rektangelformasjon, og videre oppgang til 836 kroner, mer enn 10 prosent over torsdagens lukkekurs, signaliseres. Momentumet er positivt, og RSI-kurven viser en stigende trend. Dette forsterker det positive trendbildet.
Vurdering: Kjøpskandidat.

NKT (NKT.CO) Seneste slutkurs: 285.60 (-6.60), 8. jul 2021

NKT ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres, og den positive volumbalansen styrker det positive trendbildet. Aksjen er i tillegg svakt positiv på innsidehandler. Aksjen tester imidlertid motstanden ved 290 kroner. Dette kan gi en reaksjon ned, mens brudd opp gjennom dette nivået vil være et signal om videre oppgang. Investtech-forskning viser at stigende trend er mer positivt enn motstand er negativt.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Carlsberg B (CARLB.CO) Seneste slutkurs: 1 164.00 (-19.50), 8. jul 2021

Carlsberg B ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og det ligger ikke motstand i kursdiagrammet. Videre oppgang indikeres, og ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 1120 kroner.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Spar Nord Bank (SPNO.CO) Seneste slutkurs: 76.80 (+3.90), 8. jul 2021

Spar Nord Bank har brutt opp gjennom loftet i en stigende trendkanal. Bruddet åpner for en enda sterkere stigningstakt, og det er ikke motstand i kursdiagrammet. Aksjen har den siste tiden gjennomgående vært mer omsatt på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang. Dette indikerer økende optimisme, noe som igjen indikerer videre kursoppgang.
Vurdering: Kjøpskanidat.

 

 

Analysene er basert på lukkekurser fra torsdag 8. juli 2021.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK