Tre aksjer i stigende trendkanal

Publisert 06.08.2021

Denne uken har vi sett på tre aksjer som alle ligger innenfor stigende trendkanaler, og hvor det ikke er motstand i kursdiagrammet. Videre oppgang indikeres for disse aksjene, til tross for at de er negative på innsidehandler.

 Analysene er skrevet på bakgrunn av lukkekursene torsdag 5. august.

cBrain (CBRAIN.CO) Seneste slutkurs: 346.00 (-2.50), 5. aug 2021

cBrain ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Det gode samsvaret mellom topper og bunner i kursen og topper og bunner i volumet styrker det positive trendbildet. Det er ikke motstand over dagens kursnivå, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte ved 340 kroner i det kortsiktige bildet. Aksjen er imidlertid svakt negativ på innsidehandler, etter to salg i april.
Vurdering: Kjøpskandidat.

Rockwool International (ROCKB.CO) Seneste slutkurs: 3 429.00 (+42.00), 5. aug 2021

Rockwool B ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og det ligger ikke motstand over dagens kursnivå. Videre oppgang indikeres, og ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 3250 kroner i det kortsiktige bildet. Det positive momentumet indikerer optimisme blant investorene, noe som åpner for videre oppgang. Aksjen er imidlertid svakt negativ på innsidehandler, etter to salg i mai-juni.
Vurdering: Kjøpskandidat.

SP Group (SPG.CO) Seneste slutkurs: 388.00 (-2.00), 5. aug 2021

SP Group ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og det ligger ikke motstand i kursdiagrammet. Det er i tillegg gitt kjøpssignal etter brudd opp gjennom taket ved 383 kroner i en rektangelformasjon. Bruddet signaliserer videre oppgang til 420 kroner eller mer. Den positive volumbalansen viser at aksjen handles mer på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang. Dette indikerer økende optimisme blant investorene, noe som styrker aksjen på kort sikt og bekrefter de positive signalene. SP Group er dermed positiv ut fra tekniske forhold. Selskapet er imidlertid negativ på innsidehandler etter at to direktører i juni solgte SP Group-aksjer for tilsammen 1,2 millioner kroner. Ved reaksjoner ned, er det støtte ved 357 kroner.
Samlet vurdering: Kjøpskandidat.

 

 

 

Analysene er basert på lukkekurser fra torsdag 5. august 2021.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK