Hausseindeksen er nær kritisk nivå. Hva bør investorer gjøre nå?

Publisert 09.06.2020

Københavns Fondbørs har steget 35 prosent siden bunnen i mars. Har markedet gått for mye og er investorene mer optimistiske enn det er grunnlag for? Vi gir en analyse av dagens situasjon basert på investorpsykologi, og ser på hva statistikken fra lignende tilfeller sier.

I teknisk aksjeanalyse har man et verktøy for å måle optimismen i markedet. Den såkalte hausseindeksen beregnes ved å se på andelen av aksjene som har steget og utløst teknisk kjøpssignal. Hausseindeksen har verdi mellom null og 100 og brukes som et estimat på andelen av investorene som er optimister.

Hausseindeksen for Københavnbørsen hadde tirsdag 17. mars falt til bare to poeng. Det viste at nesten alle aksjene hadde falt, at det var panikktilstander i markedet, og at nesten alle de kortsiktige investorene var negative. Når investorene er så entydig negative, og hausseindeksen faller under ti poeng, står man ofte ovenfor en langsiktig bunn i markedet. Tanken er at alt det negative er tatt ut, og at enhver endring vil være positiv. Mandagen etter fikk OMX Copenhagen 25 GI årets laveste sluttnotering på 1061 poeng.

Nå er situasjonen helt annerledes. På mandagens sluttkurs hadde Københavnbørsen steget 35 prosent siden bunnen. Hausseindeksen sluttet på 89 poeng og vi må helt tilbake til 2006 for å finne like høye verdier. Hausseindeksen indikerer at nesten ni av ti kortsiktige investorene nå er optimister. Dermed er det bare en av ti kortsiktige investorer som er pessimister, og ikke veldig langt fra at "siste pessimist har blitt optimist".

Når en svært stor andel av investorene er optimister, er det samtidig en liten andel som kan forandre seg til å bli optimister. Samtidig kan en stor andel forandre seg mot mer negativt markedssyn. Dermed tenker man at mesteparten av det positive allerede er tatt høyde for i markedet, og at storparten av oppsiden i aksjekursene er tatt ut. Teoretisk står markedet nær en langsiktig topp først når hausseindeksen passerer over 90 poeng.

Analyse

Med dagens hausseverdi på 89, er vi så vidt under hva som blir ansett som en kritisk grense. Hausseindeksen tilsier at investorene er overveiende positive. De har siden mars stadig gått oppover i pris for å komme seg inn på børsen og teknisk viser OMX Copenhagen 25 GI en fin stigende trend på kort sikt. Investtech-forskning viser at stigende trender ofte varer mye lenger enn folk tror.

Kombinert med motstand i kursdiagrammet på mellomlang sikt, bare to-tre prosent over dagens nivå, regner vi den høye verdien på hausseindeksen som et forsiktig varselsignal. Vi anser at risikoen på børsen har økt. Om man ikke er langsiktig på børsen, tenker vi man nå bør vurdere å redusere risikoen. Vi anser fortsatt Københavnsbørsen som et godt sted å være for langsiktige investorer.

Vi tenker at man uansett bør vurdere å vekte ned de mest risikable aksjene, og i stedet flytte til mindre volatile aksjer. Helt uavhengig av hausseindeksen viser Investtech-statistikk* at de 20 prosent mest volatile aksjene klart har underprestert i forhold til andre aksjer.

*Statistikken gjelder for Norge og Sverige, men vi antar at de samme forholdene er gjeldende for Danmark.

Statistikk

Hausseindeks over 90 har skjedd bare én gang for Københavnsbørsen siden Investtechs startet beregning av hausseindeksen i 2000. Det var i januar 2006. Det etterfølgende halve året falt børsen med seks prosent, men var opp 14 prosent ett år etter.

Hausseindeksen for Danmark har siden 2000 steget til dagens nivå eller høyere bare to ganger tidligere, i henholdsvis 2004 og 2006. Gjennomsnittet av de to tilfellene viste fall på 2,5 prosent det første halve året, men opp 10 prosent etter ett år.

Også Norge og Sverige har nå hausseindekser på svært høyt nivå nå. Den norske hausseindeksen er på 83 poeng, det høyeste nivået siden januar 2007. Den svenske hausseindeksen er på 76 poeng, det høyeste nivået siden august 2016.

Hausseindeksen for Norge har vært på dagens nivå eller høyere fem ganger tidligere. Alle gangene var mellom 2003 og 2007. Gjennomsnittet av de fem tilfellene viste en oppgang på 32 prosent for Oslo Børs det påfølgende året.

Hausseindeksen for Sverige har siden 1999 steget over dagens nivå på 76 poeng ni ganger. Gjennomsnittlig steg børsen både på kort og lang sikt, og var opp 15 prosent det påfølgende året.

Statistikken indikerer at markedet ofte kan gå mye lenger enn mange tror, og at det også om optimismen er så høy som den er nå, er rom for videre oppgang. Det statistiske grunnlaget er imidlertid tynt, og hva som skulle skje om optimismen øker enda mer, har vi intet datagrunnlag for å si noe om.

Anbefaling

Med kortsiktige investorer mener vi investorer som ønsker å være på børsen i maksimum to år, og så planlegger å ta pengene ut av markedet. Men langsiktige investorer mener vi investorer som bruker børsen til langsiktig sparing, og tenker å ha pengene investert mange år.

Kortsiktige investorer: Vekt ned, spesielt de mest volatile aksjene.

Langsiktige investorer: Vær investert på børsen, men vurder å flytte over mot mindre volatile aksjer.

 

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK