Investtech-forskning: Salgssignaler fra dobbelt top-formationer har svag signalkraft

Publicered d. 12. december 2019

Geometriske kursformationer, såsom dobbelt bund- og dobbelt top-formationer, bruges i teknisk aktieanalyse for at forudsige den fremtidige kursudvikling. Nye forskningsresultater fra Investtech indikerer, at salgssignaler fra dobbelt top-formationer har svag signalkraft og kan overses i analysesammenhæng.

Et vigtigt område inden for teknisk analyse er identifikationen af geometriske kursformationer i aktiekurser. Tanken er, at disse beskriver den psykologiske tilstand hos investorerne; om de fremover er tilbøjelige til at ville købe eller sælge aktier og dermed indikerer den videre retning på kursen. Dobbelt top-formationer er sådan en type formationer.

En dobbelt top-formation er en topformation, der markerer slutningen på en opsvingsperiode. Når en dobbelt top-formation dannes, viser det, at pessimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en faldende trend. Dobbelt top-formationer bruges særligt for at forudsige vendinger i langsigtede markedstrender, men anvendes også på kortere sigt.

Investtechs algoritmer identificerer sådanne formationer for dig. I vores kursgrafer bliver dobbelt top-formationer angivet med betegnelsen DT og en rød pil nedad for salgssignaler. Pilen angiver det teoretiske kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx. Sydbank, der gav salgssignal fra dobbelt top-formation den 14. november.

Figur 1: Sydbank (SYDB.CO) Seneste slutkurs: 133.20 (+0.60), 11. dec 2019

Vores abonnenter kan blandt andet med værktøjet Signaler finde aktier med lignende salgssignaler.

Vi ønsker at se, hvilke statistiske resultater lignende salgssignaler har givet og studerede derfor afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i eftertiden af købs- og salgssignaler fra dobbelt bund- og dobbelt top-formationer identificeret i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling i eftertiden af salgssignaler fra dobbelt top-formationer identificeret på Investtechs kortsigtede kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har set på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor børsen er åben indgår, således at 66 dage svarer til omtrent tre måneder. Den tykke røde kurve viser, hvordan aktier med salgssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle røde kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med salgssignaler.

Figur 2: Afkastning efter salgssignaler fra dobbelt top-formationer, kort sigt, Norden samlet.

Salgssignaler fra dobbelt top-formationer på kort sigt har givet et merafkast på 0,3 procentpoint efter en måned, svarende til et årligt merafkast på 3,9 procentpoint.

Salgssignaler fra dobbelt top-formationer på mellemlangt sigt har givet et merafkast på 0,3 procentpoint efter tre måneder – svarende til et årligt merafkast på 1,3 procentpoint.

På langt sigt har salgssignaler fra dobbelt top-formationer givet et mindre afkast på 1,5 procentpoint efter tre måneder – svarende til et årligt mindre afkast på 5,7 procentpoint. T-værdi efter 66 dage var imidlertid kun 1,9, og samlet anses resultaterne ikke for at være tydelige nok til at fastslå en statistisk sammenhæng.

Analysen tyder på, at dobbelt top-formationer både på kort og mellemlangt sigt er et udtryk for støj og normale variationer i aktiekurser, og bare er små pauser i mere langsigtede stigende trender. Sådanne signaler har svag signalkraft og kan sandsynligvis med fordel overses i en analysesammenhæng. Salgssignaler fra dobbelt top-formationer på langt sigt indikerer et kommende mindre afkast i aktierne sammenlignet med referenceindeksene.

Du finder flere detaljer og resultater i forskningsrapporterne her (på norsk):

Dobbelt top/bund-formationer, kort sigt

Dobbelt top/bund-formationer, mellemlangt sigt

Dobbelt top/bund-formationer, langt sigt

 

 

Keywords: h_PatDtSell.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK