Merafkast efter købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer

Publicered d. 12. november 2019

Geometriske kursformationer bruges i teknisk aktieanalyse for at forudsige den fremtidige kursudvikling. Nye forskningsresultater fra Investtech viser, at et årligt merafkast efter købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer på mellemlangt sigt var 13,7 procentpoint i perioden 1996-2018.

Et vigtigt område inden for teknisk analyse er identifikationen af geometriske kursformationer i aktiekurser. Tanken er, at disse beskriver den psykologiske tilstand hos investorerne; om de fremover er tilbøjelige til at ville købe eller sælge aktier og dermed indikere den videre retning på kursen. Hoved-og-skulder-formationer er af denne type formationer.

Når en omvendt hoved-og-skulder-formation dannes, indikerer det, at optimismen hos investorerne er stigende, og at aktien indleder en stigende trend. Mange anser sådanne formationer for at være nogle af de mest pålidelige signaler inden for teknisk analyse. De bruges især til at forudsige retningsskift i langsigtede markedstrender, men anvendes også på kortere sigt.

Investtechs algoritmer identificerer disse formationer for dig. I vores kursgrafer bliver omvendte hoved-og-skulder-formationer angivet med betegnelsen IHS og en grøn pil opad for købssignaler. Pilen angiver teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx. Nordea Bank, der gav købssignal fra omvendt hoved-og-skulder-formation den 1. november.

Figur 1: Nordea Bank (NDADK.CO) Seneste slutkurs: 50.74 (+0.06), 11. nov 2019

Vores abonnenter kan finde aktier med lignende købssignaler blandt andet med værktøjet Signaler.

Vi har ønsket at finde frem til, hvilke statistiske resultater disse købssignaler har givet. Og vi har derfor nærstuderet afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet på købs- og salgssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer og hoved-og-skulder-formationer identificeret i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op mod 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har set på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, sådan at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med købssignaler.

Figur 2: Omvendt-hoved-og-skulder-formationer Norden samlet, mellemlangt sigt, 1996-2018.

Købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer på kort sigt har resulteret i et merafkast på 1,2 procentpoint efter en måned - svarende til et årligt merafkast på 9,8 procentpoint.

Købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer på mellemlangt sigt har givet et merafkast på 1,2 procentpoint efter tre måneder - svarende til et årligt merafkast på 5,2 procentpoint. Efter 22 dage (1 måned) er afkastet imidlertid 2,4 procent for signalaktierne - svarende til 1,0 procentpoint bedre end referenceindekset. Det giver årligt 13,7 procentpoint merafkast.

På langt sigt har købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer givet et merafkast på 2.4 procentpoint efter tre måneder - svarende til et årligt merafkast på 10,5 procentpoint.

Det, som virker mest realistisk med relativt høj statistisk signifikans, er, at købssignaler fra omvendt-hoved-og-skulder-formationer i Investtechs kursdiagrammer indikerer et kommende godt totalafkast og merafkast mod den gennemsnitlige børsudvikling.

Du finder flere detaljer og resultater i forskningsrapporterne her (på norsk):

Omvendt/Hoved-og-skulder-formationer, kort sigt

Omvendt/Hoved-og-skulder-formationer, mellemlangt sigt

Omvendt/Hoved-og-skulder-formationer, langt sigt

 

 

 

Keywords: h_PatIhsBuy.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK