Insiderkøb som indikator for den videre kursudvikling i aktien

Publiceret 28.05.2019

Aktier med insiderkøb har i gennemsnit klaret sig bedre end referenceindekset i perioden efter insiderkøbet, og aktier med insidersalg har i gennemsnit klaret sig dårligere end referenceindekset i perioden efter insidersalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech baseret på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholms-børsen.

Analyse af insiderhandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskabets bestyrelse eller ledelse køber aktier, er det et signal om, at vedkommende mener, at aktien er billig. Insidersalg bliver anset for at være et signal om, at aktien er dyr eller, at risikoen er høj.

Investtechs insiderhandelsanalyser giver en oversigt over insiderkøb og insidersalg i et selskab over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan læse mere om analyse af insiderhandler på vores hjælpesider her.

Resultater insiderkøb

Insiderkøb Norge.

Insiderkøb Sverige.

Figur 1: Kursudvikling de første 66 dage efter insiderkøb.

Graferne i figur 1 viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på insiderkøb i Norge og Sverige. Handlerne meldes før børsens lukketid på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke blå linje viser, hvordan aktier med insiderkøb i gennemsnit har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den tynde blå linje er den gennemsnitlige udvikling til referenceindekset i samme periode.

66-dages-tal Norge Sverige Vægtet gennemsnit
Købssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Referenceindeks i samme periode 2.2 % 2.4 % 2.3 %
Merafkastning købssignal 1.4 %p 1.8 %p 1.7 %p
Årlig
Købssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Referenceindeks i samme periode 8.5 % 9.6 % 9.2 %
Merafkastning købssignal 5.7 %p 7.7 %p 7.2 %p

Tabellen viser årlig afkastning og årlig merafkastning i procentpoint, benævnt %p. Insiderkøb både i Norge og Sverige har været fulgt af en positiv afkastning de kommende måneder. I Norge var opsvinget 3,5 procent og i Sverige 4,3 procent, som giver et vægtet gennemsnit på 4,0 procent. Årligt bliver afkastningen 16,3 procent svarende til en merafkastning på 7,2 procentpoint mod referenceindekset i samme periode.

Vi så også, at aktier med insiderkøb i gennemsnit var faldet i perioden før købet. Modsat var aktier med insidersalg steget i perioden før salget. Disse observationer er en indikation om, at insidere køber, når de mener, aktierne er fundamentalt billige og er faldet mere end fortjent. Samtidig sælger insiderne, når de mener, aktien er steget for meget og er blevet fundamentalt dyr. Investtechs insiderhandelsanalyse kan dermed anskues som en enkel fundamental analyse af aktien.

Du finder flere resultater og detaljer i forskningsrapporten, som du kan læse her (på norsk).

Keywords: h_InsiderBuy.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK